search
Đăng nhập

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

 1. duongthithulvc11120

  2489 Điểm

 2. ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

  1603 Điểm

 3. nguyendindan

  1602 Điểm

 4. nguyendavit123

  1558 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng

62.3k câu hỏi

205k câu trả lời

61.1k bình luận

10.6k thành viên

0 phiếu
3 lượt xem

Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có ba kích thước lần lượt là1, 2, 2 bằng:

\(A. 36\pi . \)

\(B. 9\pi .\)

\(C. 27\pi \) 

\(D. \frac{9\pi }{2} \)

cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm

1 Câu trả lời

0 phiếu
 
Hay nhất

Chọn D

Theo giả thiết hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có tâm O

là trung điểm của đường chéo A'C, và cũng là tâm của mặt cầu

\(\left(S\right)\) ngoại tiếp ABCD.A'B'C'D'.

Bán kính của \(\left(S\right)\) bằng: \(R=\frac{1}{2} .AC'=\frac{1}{2} .\sqrt{1^{2} +2^{2} +2^{2} } =\frac{3}{2} .\)

Vậy thể tích của khối cầu bằng: \(\frac{4\pi }{3} R^{3} =\frac{4\pi }{3} .\left(\frac{3}{2} \right)^{3} =\frac{9\pi }{2} \)(đvtt).

cách đây nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
đã sửa cách đây bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
1 đã xem
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại A, \(AB=AC=2,AA'=2\sqrt{2}\) . Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình tứ diện AB'A'C là \(A. 8\pi . \) \(B. \frac{32\pi }{3} . \) \(C. \frac{8\pi }{3} . \) \(D. 32\pi .\)
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
3 lượt xem
Cho khối cầu có bán kính R. Khối trụ có thể tích lớn nhất nội tiếp trong hình cầu có chiều cao là \(A. R\sqrt{3} . \) \(B. \frac{R\sqrt{3} }{3} .\) \(C. \frac{4R\sqrt{3} }{3} . \) \(D. \frac{2R\sqrt{3} }{3} .\)
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
3 lượt xem
Cho hình chóp S.ABC có SA=SB=SC=a, \(\widehat{ASB}=\widehat{ASC}=90{}^\circ\) , \(\widehat{BSC}=60{}^\circ\) . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. \(A. \frac{7\pi a^{2} }{6} .\) \(B. \frac{7\pi a^{2} }{3} . \) \(C. \frac{7\pi a^{2} }{18} . \) \(D. \frac{7\pi a^{2} }{12} .\)
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
0 câu trả lời 54 lượt xem
54 lượt xem
Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACB'D' và thể tích của khối hộp ABCD.A'B'C'D' bằng?      
đã hỏi 18 tháng 6 trong Toán lớp 12 Hoài Như
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
30 lượt xem
Nếu khối hộp chữ nhật có thể tích và chiều cao lần lượt bằng 9a^3 và a^3 thì chu vi đáy nhỏ nhất là? A. 4√3 B. 12a C. 6a D. a√3    
đã hỏi 19 tháng 6 trong Toán lớp 12 Tâm
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
4 lượt xem
Cho hình trụ nội tiếp mặt cầu tâm O có bán kính bằng R=5. Một mặt phẳng qua O hợp với trục hình trụ góc \(\alpha =45{}^\circ\) cắt hai mặt đáy hình trụ ... .64\pi \sqrt{2} . \) \(B.68\pi \sqrt{2}\) . \(C.72\pi \sqrt{3} . \) \(D.82\pi .\)
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
1 đã xem
Cho mặt cầu \(\left(S\right)\) có bán kính \(2\sqrt{3}\) . Trong tất cả các khối trụ nội tiếp mặt cầu \(\left(S\right)\) (hai đáy của khối trụ là những thiết diện củ ... \sqrt{3} . \) \(B. 32\pi . \) \(C. 30\pi . \) \(D. \frac{32\pi \sqrt{3} }{3} .\)
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
1 đã xem
Cho khối cầu tâm I, bán kính R=9. Một khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r,nội tiếp khối cầu. Tính chiều cao h sao cho khối nón có thể tích lớn ... (A.h=\frac{9}{4} . \) \(B. h=\frac{27}{4} . \) \(C. h=36. \) \(D. h=12.\)
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
1 đã xem
Một khối đá có hình là một khối cầu có bán kính 3a, người thợ thợ thủ công mỹ nghệ cần cắt và gọt viên đá đó thành một viên ... . \) \(C. 12\sqrt{2} \pi a^{3} . \) \(D. \frac{32}{3} \pi a^{3} .\)
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
1 đã xem
Một khối đá có hình là một khối cầu có bán kính 3a, người thợ thợ thủ công mỹ nghệ cần cắt và gọt viên đá đó thành một vi&ecirc ... (C. 18\pi a^{3} \sqrt{3} . \) \(D.\frac{27\pi a^{3} \sqrt{3} }{4} .\)
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
...