Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
442 lượt xem
trong Hóa học lớp 11 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp H gồm: S, FeS, FeS2 trong HNO3 dư được 0,48 mol NO2 và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)

Quy đổi hỗn hợp về Fe và S

Gọi x, y lần lượt là số mol Fe và S trong hỗn hợp

56x+32y = 3,76 (1)

ne (cho) = ne (nhận)

<=> 3x+6y = 0,48 (2)

Từ (1) và (2)

=>  x = 0,03

      y = 0,065

Khi thêm Ba(OH)2 dư kết tủa thu được có 0,03 mol Fe(OH)3 và 0,065 mol BaSO4 

=> nFe2O3 = 0,015 mol

     nBaSO4 = 0,065 mol

mrắn = 160.0,015+233.0,065 = 17,545 g

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Cho 11 g hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lit khí NO (đktc) duy nhất. Tính khối lượng (g) của Al và Fe trong hỗn hợp đầu.
đã hỏi 18 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 551 lượt xem
Hòa tan M gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,56 lít khí NO duy nhất và dung dịch A chứa 21,54 g muối khan. Nếu cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch A thì thấy thoát ra 672 ml khí mùi khai biết các khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng m của hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?
đã hỏi 9 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Hoà tan hoàn toàn 12,8g Cu trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra V lít hỗn hợp khí A gồm NO, NO2 ở đktc. Biết tỉ khối của A đối với H2 là 19. Ta có V bằng:
đã hỏi 12 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Fe và Fe304 bằng dung dịch HNO3 thu được 2,24 lít khí NO (ở điều kiện tiêu chuẩn) nếu thay dung dịch HNO3 bằng dung dịch H2 SO4 đặc, nóng thì thu được khí gì? Thể tích là bao nhiêu?
đã hỏi 8 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 1.3k lượt xem
đã hỏi 25 tháng 9, 2017 trong Hóa học lớp 11 bởi Khách Thần đồng (1.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.9k lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 18,6 gam hỗn hợp gồm Fe và Zn trong dung dịch HCI 0,5M thấy thoát ra 6,72 lít khí không màu (đktc) và dung dịch X. a) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. b) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng, biết đã dùng dư 25% so với lượng cần thiết.  
đã hỏi 19 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 567 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí N2 (đktc) và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào dung dịch X và đun sôi thì thu được 1,344 lít khí NH3. Gía trị của m là
đã hỏi 7 tháng 4, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
+4 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng người ta thu được dung dịch có chứa a gam hỗn hợp muối và 4,48 lít SO2 (đktc). Mặt khác, nếu đem m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HCl thì cần vừa đủ 200 ml dung dịch HCl 1,5M. a) Tìm giá trị của m, a. b) Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc trên ta nên cho axit vào nước hay nước vào axit?
đã hỏi 17 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 645 lượt xem
Hòa tan 0,1 mol Cu kim loại trong 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất điều kiện tiêu chuẩn
đã hỏi 9 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi Babyshort Tiến sĩ (10.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 152 lượt xem

HOT 1 giờ qua

  1. 333cuchillthoi302

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...