Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
17 lượt xem
trong Lịch sử lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (16.1k điểm)

Câu 13: Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương có ý nghĩa nhự thế nào?

A. Tinh thần yêu nước.

B. Tinh thần đoàn kết của 3 nước.

C. Cả A và B đúng.

D. Cả A và B chưa đúng.

Câu 14: Lãnh tụ Tôn Trung Sơn theo khuynh hướng nào?

A. Trung lập.

B. Dân chủ tư sản.

C. Quân chủ lập hiến. 

D. Nền cộng hòa

Câu 15. Với điều ước nào Trung Quốc thực sự trở thành nước nữa thuộc địa nữa phong kiến?

A. Tân Sửu.                B. Nam Kinh.

C. Bắc Kinh.               D. Nhâm Ngọ

Câu 16: Những cải cách của ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?

A. Không bị biến thành thuộc địa của phương Tây

B. Giữ được độc lập

C. Phát triển thành cường quốc

D. Cả A và B

Câu 17. Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Chiến tranh nhân dân chính nghĩa.

B. Chiến tranh giải phóng dân tộc

C. Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.

D. Chiến tranh đế quốc chính nghĩa

Câu 18. Trong quá trình chiến tranh thế giới 1 sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới?

A. Thất bại thuộc về phe liên minh.

B. Chiến thắng Véc_đoong

C. Mĩ tham chiến.

D. Cách mạng tháng 10 Nga


3 Trả lời

0 phiếu
bởi tieudaodao2009507 Học sinh (154 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi PTG
 
Hay nhất

13.c

14.b

15.a

16.d

17.c

18.d

0 phiếu
bởi Do_anhThu159 Cử nhân (4.8k điểm)

Câu 13:

Đáp án: C (cả A và B đúng)

Câu 14:

Đáp án: B ( dân chủ tư sản)

Câu 15:

Đáp án: A (Tân sửu)

Câu 16:

Đáp án: D (cả A và B)

Câu 17:

Đáp án: C (chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa)

Câu 18:

Đáp án: D (cách mạng tháng 10 Nga)

 

 

 

0 phiếu
bởi Nhi_insensitivity Thần đồng (1.4k điểm)

Câu 13: Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương có ý nghĩa nhự thế nào?

A. Tinh thần yêu nước.

B. Tinh thần đoàn kết của 3 nước.

C. Cả A và B đúng.

D. Cả A và B chưa đúng.

Câu 14: Lãnh tụ Tôn Trung Sơn theo khuynh hướng nào?

A. Trung lập.

B. Dân chủ tư sản.

C. Quân chủ lập hiến. 

D. Nền cộng hòa

Câu 15. Với điều ước nào Trung Quốc thực sự trở thành nước nữa thuộc địa nữa phong kiến?

A. Tân Sửu.                B. Nam Kinh.

C. Bắc Kinh.               D. Nhâm Ngọ

Câu 16: Những cải cách của ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?

A. Không bị biến thành thuộc địa của phương Tây

B. Giữ được độc lập

C. Phát triển thành cường quốc

D. Cả A và B

Câu 17. Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Chiến tranh nhân dân chính nghĩa.

B. Chiến tranh giải phóng dân tộc

C. Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.

D. Chiến tranh đế quốc chính nghĩa

Câu 18. Trong quá trình chiến tranh thế giới 1 sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới?

A. Thất bại thuộc về phe liên minh.

B. Chiến thắng Véc_đoong

C. Mĩ tham chiến.

D. Cách mạng tháng 10 Nga

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Câu 7. Cách mạng tháng Hai đã thực hiện được những nhiệm vụ gì? A. Lật đổ chế độ tư bản. B. Lật đổ chính quyền ... ; thành thuộc địa của Pháp vào năm: A. 1863 B. 1883 C. 1884 D. 1893
đã hỏi 5 tháng 4 trong Lịch sử lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (16.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Câu 1: Từ cách mạng tháng Mười Nga, rút ra nguyên nhân tất yếu cho sự thắng lợi của tất cả các cuộc cách mạng vô sản ... phong kiến. D. định hướng cho sự phát triển của các quốc gia.
đã hỏi 4 tháng 4 trong Lịch sử lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (16.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Câu 10: Đầu những năm 30 của thế kỉ XX. Nhật Bản phải đối mặt với nhiều vấn đề,ngoại trừ A. Khắc phục hậu quả của ... sản C. Đảng Công nhân Xã hội D. Đảng Xã hội Dân chủ
đã hỏi 1 tháng 4 trong Lịch sử lớp 11 bởi tngnhatganh117 Tiến sĩ (10.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Câu 1: Trong thập niên 20 của thể kỉ XX, những tàn dư phong kiến ở Nhật Bản đã kìm hãm sự phát triển của: A. kinh tế nông nghiệp. B. ... gian nào? A. Tháng 7-1921. B. Tháng 6-1922. C. Tháng 7-1922. D. Tháng 8-1222.
đã hỏi 30 tháng 3 trong Lịch sử lớp 11 bởi tngnhatganh117 Tiến sĩ (10.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Câu 10: Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào? A. Đầu thế kỉ XIX ... ;ng năm 70, 80 của thể kỉ XIX. D. Những năm 80, 90 của thế kỉ XIX.
đã hỏi 31 tháng 3 trong Lịch sử lớp 11 bởi tngnhatganh117 Tiến sĩ (10.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Câu 1: Đến đầu thế kỉ XX, việc phân chia thuộc địa châu Phi của các nước tư bản phương Tây đã: A. bắt đầu tiến hành. B. ... ;ơng Tây? A. Ai Cập. B. An-gIê-ri. C. Xu-đăng. D. Ê-ti-ô-pi-a.
đã hỏi 1 tháng 4 trong Lịch sử lớp 11 bởi tngnhatganh117 Tiến sĩ (10.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Câu 1: Liên bang Đông Dương được thực dân Pháp thành lập bao gồm những vùng đất nào?   A. Campuchia, Lào, Việt Nam, Trung Quốc.   B. Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc.   C. Campuchia, Lào, Việt Nam.   D. Campuchia, Việt Nam, Thái Lan.   Câu 2: Dưới tác động của cuộc khai thác ... của thực dân Pháp được tiến hành vào thời gian nào?   A. 1897 - 1912. B. 1897 - 1914.   C. 1896 - 1914. D. 1897 - 1918.
đã hỏi 23 tháng 4 trong Lịch sử lớp 8 bởi PTG Tiến sĩ (16.1k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 23 lượt xem
Câu 5: Khối Hiệp ước bao gồm những nước nào? A. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a B. Đức, Anh, Pháp C. Anh, Pháp, Nga D. Anh, Pháp, i-ta-li-a
đã hỏi 16 tháng 11, 2020 trong Lịch sử lớp 8 bởi nguyendindan Thạc sĩ (5.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 14 lượt xem
Câu 4: Mở đầu cuộc chiến Đức dự định đánh bại nước nào một cách chớp nhoáng? A. Nga B. Anh C. Pháp D. Áo
đã hỏi 16 tháng 11, 2020 trong Lịch sử lớp 8 bởi nguyendindan Thạc sĩ (5.7k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 12 lượt xem
Câu 3: Khối liên minh gồm những nước nào? A. Đức, Áo-Hung B. Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a C. Anh, Pháp Nga D. Anh Pháp, I-ta-li-a
đã hỏi 16 tháng 11, 2020 trong Lịch sử lớp 8 bởi nguyendindan Thạc sĩ (5.7k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. tngnhatganh117

  7372 Điểm

 2. Misako

  3642 Điểm

 3. Nezuko2009

  3391 Điểm

 4. NicT_NaRi

  2086 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. tngnhatganh117

  5189 Điểm

 2. Misako

  3511 Điểm

 3. Nezuko2009

  2018 Điểm

 4. Mjnh

  942 Điểm

...