Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
243 lượt xem
trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)

Nếu xảy ra hoán vị gen với tần số 20% trong cá thể có kiểu gen Ab/aB, tỉ lệ giao tử sẽ như sau:

 • Giao tử AB và aB: mỗi loại chiếm 40% (đây là kết quả của hoán vị gen)
 • Giao tử Ab và aB: mỗi loại chiếm 30% (đây là kết quả của sự không hoán vị gen)

Vì vậy, tỉ lệ giao tử sẽ là:

 • AB: 40%
 • aB: 40%
 • Ab: 10%
 • aB: 10%

Lưu ý rằng tổng tỉ lệ của tất cả các loại giao tử sẽ bằng 100%.

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 288 lượt xem
 Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen AB/ab x Ab/aB. Hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số bằng nhau, kiểu hình quả vàng, bầu dục có kiểu gen là ab/ab. Kết quả nào dưới đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình quả vàng, bầu dục ở đời con?
đã hỏi 8 tháng 5, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 49 lượt xem
A. 10% B. 15% C. 20% D. 50%
đã hỏi 16 tháng 8, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
A. 0 B. 0,5 C. 0,25 D. 0,125
đã hỏi 16 tháng 8, 2023 trong Sinh học lớp 12 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 145 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 34 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 1.5k lượt xem
Cho cá thể có kiểu gen Ab/aB. Khi giảm phân cho những loại giao tử nào? Biết các gen liên kết hoàn toàn.
đã hỏi 8 tháng 6, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 4.8k lượt xem
Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Xác định số kiểu giao tử có thể tạo ra từ các cá ... gen như sau: AabbDd; aaBbDd; AaBbDd; AaBbDDEe? Viết kí hiệu các loại giao tử đó?
đã hỏi 18 tháng 10, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 83 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 268 lượt xem
Cơ thể có kiểu gen Aa giảm phân sẽ tạo ra những loại giao tử nào trong các trường hợp sau: a. Các cặp NST phân li bình thường b. Tất cả các cặp NST không phân li ở giảm phân 1, ở giảm phân 2 phân li bình thường. c. Tất cả các cặp NST đều phân li bình thường, giảm phân 2 tất cả các NST đều không phân li.
đã hỏi 15 tháng 9, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
 1. Darling_274

  575 Điểm

 2. nguyenmanh04102009212

  100 Điểm

 3. boxnhonyc274849

  90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...