Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trannhat900 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho dãy số \((u_n)\) với \(\left\{\begin{matrix} u_1=2\\ u_{n+1}-u_n=2n-1 \end{matrix}\right.\). Tìm số hạng tổng quát \(u_n\) của dãy số
đã hỏi 23 giờ cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài n trong đó không có hai bit 1 đứng cạnh nhau?
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Có 15 đại biểu ngồi quanh một bàn tròn sao cho không có vị nào ngồi đúng chỗ của mình như ban tổ chức đã sắp xếp (các vị trí được xếp cách đều nhau). Chứng minh rằng có thể xoay bàn để có ít nhất hai đại biểu ngồi đúng chỗ của mình. ` Hãy chỉ ra một cách xếp sao cho có đúng một đại biểu ngồi đúng chỗ và mọi cách xoay bàn cũng chỉ có không quá một đại biểu ngồi đúng chỗ.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho tập M gồm 2002 số nguyên dương, mỗi số chỉ có ước nguyên tố không vượt quá 23. Chứng minh rằng tồn tại 4 số phân biệt trong M có tích là lũy thừa bậc 4 của một số nguyên.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Giả sử một tam giác có thể đặt vào trong một hình vuông đơn vị sao cho tâm của hình vuông không nằm trong tam giác. Chứng minh rằng có ít nhất môt cạnh của tam giác không vượt quá 1.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Trình bày đặc điểm để phân chia các nhóm thực vật dựa vào khả năng thích nghi của chúng với điều kiện chiếu sáng. Mỗi nhóm lấy một ví dụ minh họa.
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Hai dây dẫn thẳng, rất dài, đặt trong không khí, trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy. Dòng điện qua dây Ox chạy ngược chiều ... này gây ra tại điểm M có tọa độ x = 4 cm và y = 6 cm.
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Vật lý lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số gồm 6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số hàng chục hàng trăm, hàng nghìn là 8?
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Quần xã sinh vật và ngoại cảnh có quan hệ với nhau như thế nào? Khống chế sinh học là gì?
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
Quần xã sinh vật là gì? Nêu những đặc điểm cơ bản của quần xã.
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Tìm tổng tất cả các giá trị m để phương trình \(x^4-2(m+1)x^2+2m+1=0\) có bốn nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng.
đã hỏi 19 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Cho dãy số \((u_n)\) biết \(u_1=1\) và \(u_{n+1}=\dfrac{u_{n+2}}{u_{n+1}}\). Tìm số hạng thứ \(u_{10}\)
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n≥1 ta có bất đẳng thức \(|sin \ nx|<n|sin \ x| \ , \ \forall x \in R\)
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n≥1 ta có: a) \(\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+...+\sqrt{2+\sqrt2}}}}=2cos\dfrac{\pi }{2^{n+1}} \ ; \ n \ dấu \ căn\) b) Chứng minh các đẳng thức \(sin \ x+sin \ 2x+...+sin \ nx =\dfrac{sin\dfrac{nx}{2}sin\dfrac{(n+1)x}{2}}{sin\dfrac{x}2};x \ne k2 \pi, n\ge 1\)
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 2, 3, 6, 7, 9 . a) Tính số phần tử của tập hợp S . b) Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp S . Tính xác suất để số được chọn là số chẵn.
đã hỏi 12 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Cho đa giác đều 20 đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để 4 đỉnh lấy được tạo thành tứ giác có hai góc ở hai đỉnh kề chung một cạnh đáy của tứ giác là 2 góc tù
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
AB là một đoạn thẳng có độ dài 5 đơn vị trong hệ toạ độ Oxy. Toạ độ x và y của A và B là các số nguyên thoả mã ... ; \(0 \leq y \leq 9\). Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng AB thoả mãn?
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 16 lượt xem
Đặc điểm dân cư của LB Nga có thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế?
đã hỏi 10 tháng 1 trong Địa lý lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của liên bang Nga
đã hỏi 10 tháng 1 trong Địa lý lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Em hãy nêu sự phân bố các cây trồng, vật nuôi chủ yếu của Liên Ban Nga và Giải thích sự phân bố đó.
đã hỏi 10 tháng 1 trong Địa lý lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. thanhtrong

  1648 Điểm

 2. phuphuphu

  758 Điểm

 3. trannhat900

  525 Điểm

 4. Minayo_Lovell

  516 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. thanhtrong

  132 Điểm

 2. trannhat900

  109 Điểm

 3. Nguyentrantunhan

  102 Điểm

 4. phuphuphu

  94 Điểm

...