Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
7 lượt xem
trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
 Hai dung dịch axit đưa ra ở câu 6 có cùng nồng độ mol và ở cùng nhiệt độ, axit nào có độ điện li α lớn hơn?

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên
 
Hay nhất

_babyshort_

CHÚC BẠN HỌC TỐT

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
Hòa tan M gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,56 lít khí NO duy nhất và dung dịch A chứa 21,54 g muối khan. Nếu cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch A thì thấy thoát ra 672 ml khí mùi khai biết các khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng m của hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?
đã hỏi 9 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
 • nguyendavit123
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
cho hai thí nghiệm như sau: TN1: cho a gam sắt vào V lít (đktc) dung dịch HCl, sau khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thu được 6,91gam chất rắn X. TN2: Cho hỗn hợp a gam sắt và b gam Mg vào V lít ( đktc) dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 1,12 lít ... Y ( Giả sử Mg không phản ứng với nước, và trong phản ứng với axit, Mg phản ứng trước, hết Mg mới đến Fe, các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.1k lượt xem
 Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của các ion H+ và OH- trong dung dịch. Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này?
đã hỏi 29 tháng 4, 2018 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (17.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 mol/l là H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Hãy tìm m và x. Giả sử Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc
đã hỏi 11 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Tính nồng độ H+ (mol/l) trong các dung dịch sau: a) CH3COONa 0,10M (Kb của CH3COO- là 5,71.10-10); b) NH4Cl 0,10M (Ka của NH4+ là 5,56.10-10).
đã hỏi 11 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 72 lượt xem
X là dung dịch HCl nồng độ x mol/l. Y là dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l. Nhỏtừ từ100 ml X vào 100 ml Y, sau các phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lít CO2(đktc). Biết tỉ lệ V1: V2= 4 : 7. Tỉ lệx : y bằng?
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi Teemo- Tiến sĩ (22.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 122 lượt xem
Dung dịch  15% (d=1,1g/ml) 200ml dd chứa 7,3g và 9,8g  Hòa tan 20,7g  vào 117,7ml nước thu được dd có D=1,1g/ml Hòa tan 40g  vào nước thu được 200ml dd Hòa tan 85,8g tinh thể  vào 539,2g nước thu được dd có D=1,25g/ml
đã hỏi 5 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (17.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 2.8k lượt xem
Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%. a) Viết phương trình hóa học b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc
đã hỏi 10 tháng 9, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (17.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 67 lượt xem
Nồng độ mol là số mol chất tan trong một lít dung dịch Nồng độ mol là số gam chất tan trong một lít dung dịch Nồng độ mol là số mol chất tan trong một lít dung môi Nồng độ mol là số gam chất tan trong một lít dung môi
đã hỏi 18 tháng 5 trong Khác bởi Zake Thạc sĩ (9.5k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. SayoHikawa

  527 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  429 Điểm

 3. Sunny_Rose2207

  118 Điểm

 4. manh7a1

  61 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. phamngoctienpy1987844

  319 Điểm

 2. Sunny_Rose2207

  106 Điểm

 3. TZy

  56 Điểm

 4. mai374182255

  55 Điểm

...