Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
560 lượt xem
trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)

Cho số phức z=1+i. môđun của số phức \(z.\left(4-3i\right)\) bằng

\(A. \left|z\right|=5\sqrt{2}\)

\(B. \left|z\right|=\sqrt{2}\)

\(C. \left|z\right|=25\sqrt{2}\)

\(D. \left|z\right|=7\sqrt{2}\)
 


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
 
Hay nhất

Chọn A. 
\(z.\left(4-3i\right)=\left(1+i\right)\left(4-3i\right)=7+i\Rightarrow \left|z\left(1+i\right)\right|=\sqrt{7^{2} +\left(-1\right)^{2} } =5\sqrt{2} .\)
 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 705 lượt xem
Cho số phức z=2-3i. Môđun của số phức \(\left(1+i\right)\bar{z}\) bằng A. 26. B. 25. C. 5. \(D. \sqrt{26} \)
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 674 lượt xem
Môđun của số phức \(z=5+2i-\left(1+i\right)^{2}\) là: A. 5. B. -3. C. 2. D. -1.
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
Cho số phức z=2-i. Môđun của số phức \(\frac{1+2i}{z}\) bằng A. 1. B. 0. C. i. D. 3.
đã hỏi 15 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 10 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 879 lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} =1+i\, ,z_{2} =2-3i\). Tính môđun của số phức \(z_{1} +z_{2} .\) A. \(\sqrt{13}. \) B. \(\sqrt{5} . \) C. 1. D. 5.
đã hỏi 7 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.9k lượt xem
Cho hai số phức z1 =1+i và z2 =2-3i. Tính môđun của số phức z1 +z2 . \(A. \left|z_{1} +z_{2} \right|=1. \) \(B. \left|z_{1} +z_{2} \right|=\sqrt{5} . \) \(C. \left|z_{1} +z_{2} \right|=\sqrt{13} . \) \(D. \left|z_{1} +z_{2} \right|=5.\)
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 310 lượt xem
Cho số phức z=-12+5i. Môđun của số phức \(\overline{z} \) bằng A. 13. B. 119. C. 17. D. -7.
đã hỏi 14 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Gọi \(z_{1} , z_{2}\) là hai trong các số phức z thỏa mãn \(\left|z-3+5i\right|=5 \)và \(\left|z_{1} -z_{2} \right|=6\). Tìm môđun của số phức \(w=z_{1} +z_{2} -6+10i.\) \(A. \left|w\right|=10. \) \(B. \left|w\right|=32. \) \(C. \left|w\right|=16. \) \(D. \left|w\right|=8.\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Cho số phức z thay đổi thỏa mãn \(\left|z+i\right|=2\). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\left|z+i-4\right|+2\left|z+3i-3\right|\) bằng \(A. 2\sqrt{3} . \) \(B. \sqrt{2} . \) \(C. 4\sqrt{2} . \) \(D. 6.\)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3.2k lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn: \(3\left(\bar{z}+i\right)-\left(2-i\right)z=3+10i\). Mô đun của z bằng \(A. 3. \) \(B. 5. \) \(C. \sqrt{5}. \) \(D. \sqrt{3}.\)
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 260 lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(2\left|z-1\right|+3\left|z-i\right|\le 2\sqrt{2}\) Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau \(A.\left|z\right|<\frac{1}{2} . \) \(B. \left|z\right|>\frac{3}{2} . \) \(C. \frac{1}{2} <\left|z\right|<\frac{3}{2} . \) \(D. \left|z\right|>2.\)
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...