Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
130 lượt xem
trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)

Số phức liên hợp của số phức z=2-3i là:

\(A. \bar{z}=3-2i B. \bar{z}=2+3i\)
\(C. \bar{z}=3+2i D. \bar{z}=-2+3i\)
 


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
 
Hay nhất

Chọn B

Phương pháp: Cho số phức \(z=a+bi\, \, \left(a,b\in {\rm R}\right). \)Số phức liên hợp của số phức z là \(\overline{z}=a-bi\)

Ta có: Số phức liên hợp\( \overline{z}\) của số phức z=2-3i là \(\overline{z}=2+3i\)
 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 519 lượt xem
Tìm số phức liên hợp của số phức \( z=i\left(3i+1\right). \) A. 3-i. B. -3+i. C. 3+i. D. -3-i.
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 705 lượt xem
Cho số phức z=2-3i. Môđun của số phức \(\left(1+i\right)\bar{z}\) bằng A. 26. B. 25. C. 5. \(D. \sqrt{26} \)
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.1k lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(\left|z-2i\right|\le \left|z-4i\right|\) và \(\left|z-3-3i\right|=1\). Giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\left|z-2\right|\) là \(A. \sqrt{13} +1. \) \(B. \sqrt{10} +1. \) \(C. \sqrt{13} . \) \(D. \sqrt{10} .\)
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.6k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|\left(1-4i\right)=\bar{z}\left(2-3i\right)+z\)? A. 4. B.3. C.2. D. 1.
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 485 lượt xem
Cho số phức \(z=a+bi\, \left(a,\, b\in {\rm R}\right)\) thỏa mãn \(\left|2z+2-3i\right|=1\). Khi biểu thức \(2\left|z+2\right|+\left|z-3\right|\) đạt giá trị lớn nhất, giá trị của a-b bằng A. -3. B. 2. C. -2. D. 3.
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Cho số phức z thay đổi thỏa mãn \(\left|z+i\right|=2\). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\left|z+i-4\right|+2\left|z+3i-3\right|\) bằng \(A. 2\sqrt{3} . \) \(B. \sqrt{2} . \) \(C. 4\sqrt{2} . \) \(D. 6.\)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(5\left|z-1\right|=\left|z+1-3i\right|+3\left|z-1+i\right|\) . Giá trị lớn nhất của \(\left|z-2+3i\right|\) là \(A. \sqrt{10} +\sqrt{60} .\) \(B. \sqrt{58} +\sqrt{60} . \) \(C. \sqrt{10} +\sqrt{58} . \) \(D. \sqrt{58} +\sqrt{60} .\)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.6k lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|^{2} =2\left|z+\overline{z}\right|+4\) và \(\left|z-1-i\right|=\left|z-3+3i\right|\)? A.4. B. 3. C. 1. D. 2 .
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 140 lượt xem
Hai số phức z=4+i và z=2-3i là nghiệm của phương trình \(A. x^{2} -\left(6-2i\right)x+11-10i=0. \) \(B. x^{2} -\left(11-10i\right)x+6-2i=0. \) \(C. x^{2} +\left(6-2i\right)x+11-10i=0. \) \(D. x^{2} +\left(11-10i\right)x+6-2i=0.\)
đã hỏi 4 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 93 lượt xem
Số phức z=2-3i. Điểm M biểu diễn số phức z thuộc góc phần tư nào? A. Góc \(\left(IV\right). \) B. Góc \(\left(III\right). \) C. Góc \(\left(II\right). \) D. Góc \(\left(I\right).\)
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...