Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
3.2k lượt xem
trong Sinh học lớp 9 bởi

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
 
Hay nhất

Viết giao tử của các cơ thể có kiểu gen: Aa, aaBb, AABb, AaBb, aabb

Aa có giao tử là: A, a

aaBb có giao tử là: aB, ab

AABb có giao tử là: AB, Ab

AaBb có giao tử là: AB, Ab, aB, ab

aabb có giao tử là: ab

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 5.3k lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 564 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9.1k lượt xem
Một cơ thể có kiểu gen AaBb khi giảm phân bình thường cho những loại giao tử: A. A; a; B; b B. AB; Ab; aB; Bb. C. Aa; Ab; aB; ab. D. AB; Ab; aB; ab.
đã hỏi 19 tháng 3, 2017 trong Sinh học lớp 9 bởi tranvanhungtk Học sinh (125 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 222 lượt xem
Cơ thể có kiểu gen Aa giảm phân sẽ tạo ra những loại giao tử nào trong các trường hợp sau: a. Các cặp NST phân li bình thường b. Tất cả các cặp NST không phân li ở giảm phân 1, ở giảm phân 2 phân li bình thường. c. Tất cả các cặp NST đều phân li bình thường, giảm phân 2 tất cả các NST đều không phân li.
đã hỏi 15 tháng 9, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 21 lượt xem
Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, phải trải qua 2 thế hệ tự thụ phấn thì ở F2 tỉ lệ thể dị hợp là: A. 12,5%. B. 25%. C. 50% D. 75%.
đã hỏi 15 tháng 10 trong Sinh học lớp 9 bởi khangcute2k9266 Học sinh (235 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 207 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 4.6k lượt xem
Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Xác định số kiểu giao tử có thể tạo ra từ các cá ... gen như sau: AabbDd; aaBbDd; AaBbDd; AaBbDDEe? Viết kí hiệu các loại giao tử đó?
đã hỏi 18 tháng 10, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
+3 phiếu
2 câu trả lời 1.3k lượt xem
Theo lí thuyết, số loại giao tử được tạo ra từ 1 tế bào sinh giao tử của một loài động vật có kiểu gen là bao nhiêu? Vi&#7871 ... ; bào trên diễn ra bình thường và không xảy ra hoán vị gen.
đã hỏi 3 tháng 10, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 582 lượt xem
Một quần thể  động vật tại thời điểm thống kê có tỉ lệ các kiểu gen là 55% AA: 45% aa, tần số tương đối của các alen quần thể khi đó là
đã hỏi 28 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 274 lượt xem
đã hỏi 12 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi Bac_Da Thần đồng (1.1k điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...