Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
137 lượt xem
trong Toán lớp 12 bởi

Gọi z1 và z2 lần lượt là nghiệm của phương trình: \(Z^2 - 2Z +4 =0\).

Gọi z1 và z2 lần lượt là nghiệm của phương trình trên. Chú ý chọn z1 có phần thực
dương. Hãy đưa về z1 và z2 dạng lượng giác và tính (z1)^2021 và (z2)^2021


Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Gọi \(z_{1}\) và \(z_{2}\) lần lượt là hai nghiệm của phương trình \(z^{2} -2z+5=0.\) Tính \(F=\left|z_{1} \right|+\left|z_{2} \right|. \) A. \(2\sqrt{5} . \) B. 10. C. 3. D. 6.
đã hỏi 4 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 700 lượt xem
Gọi \(z_{1}\) và \(z_{2}\) là các nghiệm của phương trình \(z^{2} -2z+5=0\). Tính \(z_{1}^{4} +z_{2}^{4} .\) A. -14. B.14. C. -14i. D. 14i.
đã hỏi 4 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 478 lượt xem
Gọi \(z_{1}\) và \(z_{2}\) là các nghiệm của phương trình \(z^{2} -4z+9=0\). Gọi M, N lần lượt là điểm biểu diễn của \(z_{1}\), \(z_{2}\) trên mặt phẳng phứ ... ;ộ dài MN bằng A. \(MN=4. \) B. \(MN=5. \) C. \(MN=2\sqrt{5} . \) D. \(MN=3.\)
đã hỏi 4 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 538 lượt xem
Gọi \(z_{1}, z_{2}\) là hai nghiệm của phương trình \(z^{2} -2{\rm z}+6=0\), trong đó \(z_{1}\) có phần ảo âm. Giá trị của biểu thức \(M=\left|z_{1} \right|+\left|3{\rm z}_{1} -z_{2} \ ... 21} . \) \(B. \sqrt{6} +\sqrt{21} . \) \(C. 2\sqrt{6} +\sqrt{21} . \) \(D. 2\sqrt{21} -\sqrt{6} .\)
đã hỏi 5 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 255 lượt xem
Gọi \(z_{1} ,\, z_{2}\) là hai nghiệm của phương trình \(z^{2} -2z+5=0\) và \(A,\, B\) là các điểm biểu diễn của \(z_{1} ,\, z_{2}\) . Tọa độ trung điểm của đoạn ... ) . \) \(B. \left(0;\, -1\right) . \) \(C. \left(1;\, 1\right) .\) \(D. \left(1;\, 0\right) .\)
đã hỏi 4 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 289 lượt xem
Phương trình \(z^{4} -2z^{2} -3=0\) có các nghiệm \(z_{1} ,\, z_{2} ,\, z_{3} ,\, z_{4}\) . Tính \(T=\left|z_{1} \right|^{2} +\left|z_{2} \right|^{2} +\left|z_{3} \right|^{2} +\left|z_{4} \right|^{2} .\) A. 8. B. 1. C. \(\sqrt{3}.\) D. 2.
đã hỏi 5 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 916 lượt xem
Phương trình \(z^{2} -2z+2=0\) có các nghiệm \(z_{1} , z_{2}\) . Tính giá trị biểu thức \(T=z_{1} {}^{2000} +z_{2} {}^{2000} \) \(A. 2^{1000} . \) \(B. 2^{1001} . \) \(C. 2^{2000} .\) \(D. 2^{2001} . \)
đã hỏi 5 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 610 lượt xem
Phương trình\( z^{2} -2z+6=0\) có hai nghiệm \(z_{1} , z_{2}\) . Khi đó giá trị của biểu thức \(F=\frac{z_{1} }{\overline{z_{1} }} +\frac{z_{2} }{\overline{z_{2} }}\) là ? \(A. \frac{20}{9} . \) \(B. \frac{4}{3} . \) \(C. -\frac{20}{9} . \) \(D. -\frac{4}{3} .\)
đã hỏi 5 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 264 lượt xem
Gọi \(z_{1} ,z_{2}\) là hai nghiệm của phương trình \(z^{2} +\sqrt{3} z+7=0\). Khi đó \(A=z_{1} {}^{4} +z_{2} {}^{4} \) có giá trị bằng A. \(\sqrt{23} . \) B. 23. C. 13. D.\( \sqrt{13}.\)
đã hỏi 4 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 553 lượt xem
Gọi \(z_{1} \) là số phức có phần ảo âm là nghiệm của phương trình \(z^{2} +2z+3=0\). Tọa độ điểm M biểu diễn số phức \(z_{1} \) là \(A. M\left(-1;2\right ... \left(-1;-\sqrt{2} \right). \) \(C. M\left(-1;-2\right). \) \(D. M\left(-1;-\sqrt{2} i\right).\)
đã hỏi 4 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.3k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...