Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
11 lượt xem
trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
Lưới thức ăn là gì ? Hãy lập 4 chuỗi thức ăn khác nhau từ các loài sinh vật sau: cỏ, dê, thỏ, gà, hổ, cáo, vi sinh vật. Từ các chuỗi thức ăn đó hãy xây dựng thành một lưới thức ăn đơn giản ?

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (108 điểm)
Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau.

4 chuỗi thức ăn : 

- Thực vật -> sâu -> ếch -> răn -> VSV 

- Thực vật -> Sâu -> chim ăn sâu -> VSV 

- Thực vật -> chuột -> rắn -> VSV 

- Thực vật -> châu chấu -> ếch -> rắn -> VSV

 

 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 730 lượt xem
Cho lưới thức ăn của một hệ sinh thái đồng cỏ: a) Động vật ăn tạp tham gia vào những chuỗi thức ăn nào? b) Hãy sắp xếp các sinh vật theo từng thành phần của hệ sinh thái. c) Nếu quần thể động vật ăn thịt 4 bị con người săn bắt quá mức thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới quần thể động vật ăn cỏ 2 và quần thể động vật ăn tạp?
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi Mabelle Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 782 lượt xem
Dưới đây là sơ đồ lưới thức ăn trong đầm: Dựa vào mối quan hệ sinh thái giữa các loài sinh vật ở lưới ... thì có ảnh hưởng tới số lượng cá mè không? Giải thích.
đã hỏi 4 tháng 10, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi Phamthunhien Thạc sĩ (8.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Em hãy nêu mục đích chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi? Nêu cách ủ xanh lá mía
đã hỏi 3 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 138 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Đặc điểm nào sau đây không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật? A. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá. B. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền. C.Có khả năng thích nghi với những điểu kiện môi trường biến đổi. D. Là hình thức sinh sản phổ biến.
đã hỏi 25 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
1. Tài nguyên ........................................................................ là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt. 2. Tài nguyên ............................................................................ là dạng tài nguyên khi ... là những nguồn năng lượng sạch, khi sử dụng ............................................................................ môi trường.
đã hỏi 22 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam quy định như thế nào về việc săn bắt động vật hoang dã ? A. Tất cả các phương án còn lại B. Hạn chế săn bắt động vật hoang dã C. Cấm săn bắt động vật hoang dã D. Chỉ săn bắt động vật hoang dã theo mùa
đã hỏi 18 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Ô nhiễm môi trường là gì ? Nêu các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường ?
đã hỏi 18 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Môi trường sống của sinh vật là gì? Có những loại môi trường chủ yếu nào?
đã hỏi 18 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau: 1. Tài nguyên ........................................................................ là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt. 2. Tài nguyên ........................................ ... nguồn năng lượng sạch, khi sử dụng ............................................................................ môi trường.
đã hỏi 18 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
 1. 21111505552355

  113 Điểm

 2. Babyshort

  75 Điểm

 3. anhphung2700492

  60 Điểm

 4. kietandkeo390

  40 Điểm

 5. phamngoctienpy1987844

  40 Điểm

 6. namphuongpn18902

  31 Điểm

 7. minhnhatienthanh816

  30 Điểm

 8. chese4154898

  25 Điểm

 9. 3012nguyenlong922

  21 Điểm

 10. jjaltoon51049

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...