Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
129 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)

1 Câu trả lời

+1 thích
bởi hoodiekittie1025 Học sinh (37 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi PTG
 
Hay nhất

Cấu trúc 1:

The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Eg: The sooner, the better.

Cấu trúc 2:

The more + S + V + the + comparative + S + V

Eg: The more he eat, the fatter he become.

Cấu trúc 3:

Short adj: S + V + adj + er + and + adj + er

Long adj: S + V + more and more + adj

Eg:

The weather gets colder and colder as the wind blows.

She has gotten more and more beautiful thanks to the new healthcare product.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 149 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 133 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 8, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 159 lượt xem
đã hỏi 12 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 173 lượt xem
đã hỏi 1 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 38 lượt xem
Hãy nêu một vài tác nhân hóa học gây đột biến gen ?
đã hỏi 11 tháng 8 trong Sinh học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
Kể tên một vài hệ sinh thái dưới nước mà bạn biết ?
đã hỏi 11 tháng 8 trong Sinh học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
-  The black sheep - Black and white - Break a leg - Cost an arm and a leg - Cock-and-bull - Teacher's pet - No pain, no gain
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 218 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 2, 2021 trong Ngữ văn lớp 6 bởi Khách
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...