Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
10 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi hoodiekittie1025 Học sinh (15 điểm)

Cấu trúc 1:

The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Eg: The sooner, the better.

Cấu trúc 2:

The more + S + V + the + comparative + S + V

Eg: The more he eat, the fatter he become.

Cấu trúc 3:

Short adj: S + V + adj + er + and + adj + er

Long adj: S + V + more and more + adj

Eg:

The weather gets colder and colder as the wind blows.

She has gotten more and more beautiful thanks to the new healthcare product.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 8, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
đã hỏi 12 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 118 lượt xem
đã hỏi 1 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
-  The black sheep - Black and white - Break a leg - Cost an arm and a leg - Cock-and-bull - Teacher's pet - No pain, no gain
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 180 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 2, 2021 trong Ngữ văn lớp 6 bởi Khách
+1 thích
2 câu trả lời 874 lượt xem
Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ  thì tỉ lệ nucleotit loại G của phân tử ADN này là: A. 10%        B. 40% C. 20%        D. 25%
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi Duyen2011 ● Cộng Tác Viên Học sinh (157 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...