Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
26 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)

1 Câu trả lời

0 phiếu
cách đây bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.4k điểm)

Mệnh đề quan hệ được rút gọn thành quá khứ phân từ "Vp2" khi đại từ quan hệ là chủ ngữ và động từ đứng sau chia ở dạng bị động. Rút gọn như sau: Lược bỏ chủ ngữ, cấu tạo động từ về dạng Vp2

EX: 

The girl who sits over there is my girlfriend. 
= The girl sitting over there is my girlfriend.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 8, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
đã hỏi 12 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 118 lượt xem
đã hỏi 1 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
-  The black sheep - Black and white - Break a leg - Cost an arm and a leg - Cock-and-bull - Teacher's pet - No pain, no gain
đã hỏi 16 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 326 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 100 lượt xem
Cho 5 ví dụ về câu rút gọn
đã hỏi 1 tháng 5, 2021 trong Ngữ văn lớp 7 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (4.1k điểm)

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...