Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
41 lượt xem
trong Hóa học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Darling_274 Cử nhân (2.5k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Khang1000
 
Hay nhất

 

em tham khảo cách giải

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 2 trong Hóa học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 45 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 2 trong Hóa học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 48 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 2 trong Hóa học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Hình thang ABCD(AB//CD),AB=2,5cm,AD=3,5cm,BD=5cm và góc DAB=góc DBC a,Chứng minh AB.AC=AD.BD b,Tính độ dài các cạnh BC,CD
đã hỏi 19 tháng 2 trong Toán lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 620 lượt xem
a/Nêu đặc điểm phân biệt giữa lớp cá sụn và lớp cá xương. Cho ví dụ. b/Để bảo vệ nguồn lợi của cá ta cần phải làm gì?
đã hỏi 16 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 199 lượt xem
Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với 3, 2, 7. Tính số đo các góc của tam giác.
đã hỏi 3 tháng 12, 2021 trong Toán lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 738 lượt xem
Loài cá nào sau đây không thuộc lớp Cá xương? A. Cá chép B. Cá đuối. C. Cá thu. D. Lươn.
đã hỏi 8 tháng 1, 2022 trong Sinh học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 78 lượt xem
8. She loves................... stamps. A. collect B. is collecting C. collecting D. collects
đã hỏi 7 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
7. How about................... to the cafeteria? I’m sorry. I can’t A. go B. goes C. to go D. going
đã hỏi 7 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.3k điểm)
  1. vongochuy

    252 Điểm

  2. luckyyhappyy07687

    76 Điểm

  3. tint9147228

    60 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...