Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
147 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 7 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)

 

How beautiful the house is!

=>what.

No body in my family is olden than my geand mother

=>my grand mother.

There are three in teres ting fillms on VTV3 today

=>today VTV3

How anout going to the zoo next sunday?

=>gets.

My new school is biggen than my old one

=>my old school..


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)

a, How beautiful the house is!

\(\Rightarrow\) What a beautiful house!

b, No body in my family is olden than my grandmother

\(\Rightarrow\) My grandmother is the oldest person in my family

c, There are three in teres ting fillms on VTV3 today

 \(\Rightarrow\) Today VTV3 has three interesting films...

d, How about going to the zoo next sunday?

 \(\Rightarrow\) Let's go to the zoo next sunday

e, My new school is bigger than my old one

 \(\Rightarrow\) My old school is not as big as my new school one.

Cấu trúc từng câu:

a, Cấu trúc cảm thán với "What": What + a/ an + adj + danh từ số ít!

b, Cấu trúc so sánh nhất:

- Từ chỉ có 1 âm tiết: S + tobe + the + ADJ/ADV + -est

- Từ từ 2 âm tiết: S + tobe + the + most + ADJ/ADV

c, Sử dụng cấu trúc thông thường

d, Cấu trúc Let's: Let's + V_inf + .....

e, Cấu trúc so sánh bằng: S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + V

_Chúc bạn học tốt_

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
3 câu trả lời 69 lượt xem
A. a seven-rooms   B. a seven-room   C. seven room   D. seven rooms
đã hỏi 13 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
+1 thích
9 câu trả lời 896 lượt xem
The pictures are beautiful -> How....... (Chuyển thành câu khẳng định ko đổi nghĩa)
đã hỏi 9 tháng 8, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 98 lượt xem
1/ Her new school is different . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her old school. A. of B. with C. from D. at 2/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is it from your house to the market? A. How old B. How C. How far D. How long
đã hỏi 13 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
The beautiful music is what makes the movie so ______. A. unforgotten B. unforgettable C. unrealistic D. unimportant
đã hỏi 31 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi nguyenhoangu3993 Học sinh (494 điểm)
+1 thích
5 câu trả lời 9.7k lượt xem
đã hỏi 27 tháng 9, 2016 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
11 câu trả lời 7.0k lượt xem
_When did you buy the computer? =>How long is___________________?
đã hỏi 2 tháng 4, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi lf_ Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 5.7k lượt xem
1. Viết các câu đồng nghĩa với những câu dưới đây : a) What is her age ? - b) How tall is she ? - c)What is the length of the Great Wall ? - d)Where do they live ? - e)How heavy is this book ?
đã hỏi 3 tháng 9, 2016 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi khanhtranhoang Học sinh (242 điểm)
+4 phiếu
2 câu trả lời 1.9k lượt xem
+2 phiếu
10 câu trả lời 989 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 148 lượt xem
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...