Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+4 phiếu
1.9k lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Dương Thị Thanh Lam Học sinh (232 điểm)
Đã chọn lại chủ đề bởi Carrotn
bởi Tí Vua Đệ Nhất Tiến sĩ (28.1k điểm)
Tick mình nhá

+! cho bạn nà!

2 Trả lời

+2 phiếu
bởi ngố ngây ngô Thạc sĩ (8.4k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Dương Thị Thanh Lam
 
Hay nhất
bởi nguyenvankhanh Cử nhân (2.6k điểm)
Đúng là dân thứ thiệt !!!

E biết ko a khác ngoài anh sẽ vào trả lời mấy câu hỏi này  mà
bởi ngố ngây ngô Thạc sĩ (8.4k điểm)
tại vì anh biết hôm qua là ngày 30, ngày cuối cùng của tháng 11 nên lên đây để bảo toàn top 10 đó mà >
0 phiếu
bởi Tí Vua Đệ Nhất Tiến sĩ (28.1k điểm)

That house is part of the town's heritage, but the council is demolishing it.           [wish]

-> I wish the council wasn't demolishing that house

 

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 148 lượt xem
–1 thích
2 câu trả lời 255 lượt xem
1. A. fox B. exactly C. existence D. exhaust 2. A. honest B. hang C. honour D. vehicle 3. A. charity B. choke C. purchase D. parachute 4. A. advise B. promise C. release D. tense 5. A. pleasure B. sound C. same D. best
đã hỏi 7 tháng 10, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 2.4k lượt xem
  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 1. A. fox B. exactly C. existence D. exhaust 2. A. honest B. hang C. honour D. vehicle 3. A. charity B. choke C. purchase D. parachute 4. A. advise B. promise C. release D. tense 5. A. pleasure B. sound C. same D. best  
đã hỏi 28 tháng 5, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 206 lượt xem
18. It is obvious that ocean life to the biodiversity of the earth. A. contributes B. disposes C. deepens D. rescues 19. Salmon are . Every year, they travel long distances up rivers and streams to lay their eggs. A. assistants B. naturalists C. migrants D. survivors
đã hỏi 19 tháng 3, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 623 lượt xem
Mary apologizes John for not being able to come to his party the previous Sunday. A B C D It is said that our schooldays would be the happiest days of our life. A B C D 5. If she comes here today, I would tell her to phone you right away. A B C D
đã hỏi 19 tháng 3, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 180 lượt xem
A. preservation B. enroll C. preference D. secondary
đã hỏi 20 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 584ewqad Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 484 lượt xem
Câu 1: This tapestry has a very complicated pattern. A. obsolete B. intricate C. ultimate D. appropriate Câu 2: During the Great Depression, there were many wanderers who traveled on the railroads and camped along the tracks. A. veterans B. tyros C. vagabonds D ... to pay for the furniture on the installment plan. A. monthly payment B. cash and carry C. credit card D. piece by piece
đã hỏi 30 tháng 11, 2019 trong Tiếng Anh lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 974 lượt xem
1. A. teenager B. together C. guess D. regular 2. A. chicken B. coach C. orchestra D. change 3. A. meat B. reader C. overseas D. realize 4. A. horrible B. hour C. hundred D. hold 5. A. much B. drug C. future D. Buffalo
đã hỏi 11 tháng 7, 2018 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 69 lượt xem
A. a seven-rooms   B. a seven-room   C. seven room   D. seven rooms
đã hỏi 13 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 345 lượt xem
3. Bill___ a job in the factory, but he___ to take it. a. had offered / was refused b. is offered / refused c. was offered / refused d. will offer / refused
đã hỏi 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...