Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
14 lượt xem
trong Sinh học lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na₂O

b) Hai chất khí không màu là CO₂ và O₂

Viết các phương trình hóa học

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
a) Để nhận biết CaO (oxit canxi) và Na₂O (oxit natri), ta có thể sử dụng phương pháp hóa học của phản ứng với nước. 

 

Phương trình hóa học cho phản ứng CaO với nước là: 

CaO + H₂O → Ca(OH)₂

 

Phương trình hóa học cho phản ứng Na₂O với nước là:

Na₂O + H₂O → 2NaOH

 

Khi phản ứng, CaO tạo thành Ca(OH)₂ (hidroxit canxi) và Na₂O tạo thành NaOH (hidroxit natri). Ta có thể nhận biết được từng chất dựa trên tính chất hóa học của hidroxit canxi và natri.

 

b) Để nhận biết CO₂ (khí cacbon đioxit) và O₂ (khí ôxy), ta cũng có thể sử dụng phương pháp hóa học của phản ứng.

 

Phương trình hóa học cho phản ứng CO₂ với nước:

CO₂ + H₂O → H₂CO₃

 

Phương trình hóa học cho phản ứng O₂ với nước:

O₂ + H₂O → H₂O₂

 

Khi phản ứng, CO₂ tạo thành axit carbonic (H₂CO₃) trong nước, trong khi O₂ không phản ứng với nước. Ta có thể nhận biết được CO₂ dựa trên tính chất phản ứng hóa học của nó với nước, trong khi O₂ không có phản ứng tương tự.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
3 câu trả lời 544 lượt xem
Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau ? a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na2O b) Hai chất khí không màu là CO2 và O2 Viết các phương trình hóa học
đã hỏi 10 tháng 9, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 1.8k lượt xem
Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi cặp chất sau theo phương pháp hóa học ? a) Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4  b) Dung dịch NaCl và dung dịch Na2SO4 c) Dung dịch Na2SO4 và H2SO4 Viết phương trình hóa học  
đã hỏi 10 tháng 9, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 941 lượt xem
Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P2O5 b) Hai chất khí không màu là SO2 và O2 Viết các phương trình hóa học
đã hỏi 10 tháng 9, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 357 lượt xem
Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học. a) CaO, CaCO3;             b) CaO, MgO. Viết phương trình hóa học  
đã hỏi 8 tháng 9, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 103 lượt xem
a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na2O. b) Hai chất khí không màu là CO2 và O2. Viết các PTHH.
đã hỏi 14 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 169 lượt xem
Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết dung dịch các chất đựng trong các lọ riêng biệt sau: Glucozơ, Saccarozo, Alanin
đã hỏi 3 tháng 6, 2021 trong Khác bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 498 lượt xem
Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết cách chất khí đựng trong các lọ riêng biệt gồm O2,không khí,H2,CO2.Viết PTHH ?
đã hỏi 20 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 754 lượt xem
Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau: a. Glucozơ, glixerol, andehit axetic. b. Glucozơ, saccarozơ, glixerol. c. Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột.
đã hỏi 21 tháng 3, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 112 lượt xem
Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:   c) Saccarozơ, anđehit axetic, hồ tinh bột.  
đã hỏi 5 tháng 3, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 115 lượt xem
Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau: Glucozơ, saccrozơ,  glixerol.  
đã hỏi 5 tháng 3, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...