Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
68 lượt xem
trong Hóa học lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A và B khác dãy đồng đẳng và cùng loại hợp chất, trong đó A hơn B một nguyên tử cacbon, người ta chỉ thu được nước và 9,24 gam CO2. Biết tỉ khối hơi của X đối với H2 là 13,5.

a. Tìm công thức cấu tạo của A, B và tính thành phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X.

b. Từ B viết sơ đồ phản ứng điều chế CH3COOCH3

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 109 lượt xem
Lấy 5 gam hỗn hợp hai muối là CaCO3 và CaSO4 cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo thành 448 ml khí (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
đã hỏi 22 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi Babyshort Tiến sĩ (10.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 329 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Fe, Al vào 750 ml dung dịch HCl 1,6M (D = 1,1g/ml) thu được 10,08 lít khí (đktc) và dung dịch B. a/ Tính phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A. b/ Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch B.  c/ Nhỏ ... chất rắn. Tính khối lượng dung dịch KOH và m?  (Cho M của các nguyên tố: Al = 27, Fe = 56, O = 16, H = 1, Cl = 35,5)
đã hỏi 10 tháng 2, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 199 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Fe, Al vào 750 ml dung dịch HCl 1,6M (D = 1,1g/ml) thu được 10,08 lít khí (đktc) và dung dịch B. a/ Tính phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.  b/ Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch B.  c/ Nhỏ ... Tính khối lượng dung dịch KOH và m? (0,5 điểm) (Cho M của các nguyên tố: Al = 27, Fe = 56, O = 16, H = 1, Cl = 35,5)
đã hỏi 10 tháng 2, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn.
đã hỏi 8 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn.
đã hỏi 10 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 516 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư được hỗn hợp khí A gồm H2 và CO2. Nếu cũng m gam hỗn hợ ... phản ứng và tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
đã hỏi 20 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
Thổi 672 ml (đktc) hỗn hợp khí A gồm một ankan, một anken và một ankin (đều có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau) qua lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thì thấy có 3,4 gam AgNO3 đã tham gia phản ứng. Cũng lượng hỗn hợp khí A như trên làm mất màu vừa hết 200 ... . 1) Xác định công thức cấu tạo và tính khối lượng mỗi chất trong A. 2) Đề nghị phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp A.
đã hỏi 30 tháng 5, 2020 trong Toán lớp 11 bởi Mabelle Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 97 lượt xem
Cho 5 gam hỗn hợp gồm Cu và Al tác dụng với 300 ml dung dịch HCl dư 20% so với lượng phản ứng thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. a. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại có trong hỗn hợp b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HCl ... trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Thấy thoát ra V lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Hãy xác định giá trị của V.
đã hỏi 17 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Zn vào dung dịch FeCl2 dư. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp ban đầu là 
đã hỏi 17 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 118 lượt xem
Hòa tan 14,8 gam hỗn hợp gồm fe và các oxit của nó trong HCL vừa đủ thu được dd B chứa 2 muối , trong đó mFeCl2 - 19,05 gam.Tính m FeCl3 và thành phần về % khối lượng mỗi muối trong B?
đã hỏi 3 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Teemo- Tiến sĩ (19.6k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...