Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
50 lượt xem
trong Toán tiểu học bởi shhggh765371 Học sinh (5 điểm)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 563 lượt xem
Một hình trụ có bán kính đáy r=2cm và độ dài đường sinh l=5cm. Diện tích xung quanh của hình trụ đó là \(A. 10\pi cm^{2} \) \(B. 20\pi cm^{2} \) \(C. 50\pi cm^{2} \) \(D. 5\pi cm^{2} \)
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
Cho hình nón có bán kính đáy \(r=\sqrt{3} \) và độ dài đường sinh l=4. Tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho. \(A. S_{xq} =\sqrt{39} \pi . \) \(B. S_{xq} =12\pi . \) \(C. S_{xq} =8\sqrt{3} \pi . \) \(D. S_{xq} =4\sqrt{3} \pi .\)
đã hỏi 18 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 1.4k lượt xem
Một hình nón có bán kính đáy r=4 và độ dài đường sinh l=5. Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng A. \(10\pi .\) B. \(60\pi .\) C. \(20\pi .\) D. \(40\pi .\)
đã hỏi 14 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Cho một khối trụ có độ dài đường sinh là l=6cm và bán kính đường tròn đáy là r=5cm. Diện tích toàn phần của khối trụ là \(A. 110\pi {\rm cm}^ ... 85\pi {\rm \; }cm^{2} \) \(C. 55\pi {\rm cm}^{2} D. 30\pi {\rm cm}^{2} \)
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 149 lượt xem
Cho một khối trụ có độ dài đường sinh là l=8cm và bán kính đường tròn đáy là r=7cm. Diện tích toàn phần của khối trụ là \(A. 30\pi {\rm cm}^{ ... \pi {\rm \; }cm^{2} \) \(C. 55\pi {\rm cm}^{2}\) \(D. 10\pi {\rm cm}^{2}\)
đã hỏi 18 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Một khối nón tròn xoay có độ dài đường sinh\( l=10{\rm \; cm} \)và bán kính đáy \(r=8{\rm \; cm}\). Khi đó thể tích khối nón là: \(A. V=128cm^{3} \) \(B. V=92\pi cm^{3} \) \(C. V=\frac{128}{3} \pi cm^{3} \) \(D. V=128\pi cm^{3} \)
đã hỏi 18 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 282 lượt xem
Cho hình nón tròn xoay có bán kính đáy bằng 2 và diện tích xung quanh bằng \(4\sqrt{2} \pi\) . Góc ở đỉnh của hình nón đã cho bằng \(A. 60{}^\circ . \) \(B. 150{}^\circ . \) \(C. 90{}^\circ . \) \(D. 120{}^\circ .\)
đã hỏi 18 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5.4k lượt xem
Một hình trụ có bán kính đáy bằng a và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính diện tích xung quanh của hình trụ. A. \(2\pi a^{2} .\) B. \(\pi a^{2} .\) C. \(4\pi a^{2} .\) D. \(3\pi a^{2} .\)
đã hỏi 12 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 735 lượt xem
Sxq =p.h Sxq=p+h Sxq=2p.h Sxq=2+p+h
đã hỏi 15 tháng 5, 2021 trong Khác bởi Zake Tiến sĩ (18.3k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...