Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Vật lý lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 48 lượt xem
Khi đặt vào hai đầu dây một đoạn dây dẫn một hiệu điện thế 12V thì đo được cường độ dòng điện chạy qua dây là 2A. Hãy tính hiệu điện thế phải đặt vào hai đầu dây để cường độ dòng điện chạy qua dây tăng thêm 0,5A nữa. 
đã hỏi 20 tháng 9, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi nguyenvy6179790 Học sinh (45 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
+2 phiếu
2 câu trả lời 448 lượt xem
Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là U1=7,2V. Dòng điện đi qua dây dẫn này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8 V?
đã trả lời 14 tháng 7, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi 21111505552355 Học sinh (155 điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 160 lượt xem
Dòng điện đi qua một dây dẫn có cường độ I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây là 12V. Để dòng điện này có cường độ I2 nhỏ hơn I1 một lượng là 0,6I1 thì phải đặt giữa hai đầu dây này một hiệu điện thế là bao nhiêu?
đã trả lời 14 tháng 7, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi 21111505552355 Học sinh (155 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 301 lượt xem
-Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5 A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?.
đã trả lời 14 tháng 7, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi 21111505552355 Học sinh (155 điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 166 lượt xem
đã trả lời 14 tháng 7, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi 21111505552355 Học sinh (155 điểm)
  • vật-lý-9
0 phiếu
2 câu trả lời 154 lượt xem
Nếu dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua thì ngón tay cái choãi ra chỉ điều gì
đã trả lời 14 tháng 7, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi 21111505552355 Học sinh (155 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 54 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 166 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
Một vật cao 1,2m khi dặt cách mắt 2m thì cho ảnh có chiêu cao 3cm.Tính: a) Khoảng cách từ ảnh đến vật? Dựng ảnh? b) Tiêu cự của thấu kính
đã trả lời 14 tháng 6, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi namphuongpn18902 Thần đồng (659 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 141 lượt xem
Cho vật sáng AB cao 5cm đặt vuông góc với trục chính của Thấu kính phân kỳ có tiêu cự 15 cm, Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính là 30cm. a) Hãy dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính theo đúng tỉ lệ. b) Ảnh A’B’ có đặc điểm gì? c) Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và chiều cao của ảnh.
đã trả lời 31 tháng 5, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi Babyshort Thạc sĩ (8.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Hãy nêu công thức đoạn mạch song song và nêu quy tắc bàn tay phải
đã trả lời 29 tháng 5, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi Babyshort Thạc sĩ (8.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 174 lượt xem
Trên kính lúp có ghi số bội giác là 5x nghĩa là gì ? Kính lúp đó có tiêu cự bao nhiêu ?
đã trả lời 18 tháng 5, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
Nêu biểu hiện của mắt cận và mắt lão, cách khắc phục
đã trả lời 6 tháng 5, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi Silent Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 52 lượt xem
Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai cách vào hai điểm H, K giống như sơ đồ hình 6.1 SBT, trong đó hiệu điện thế U = 12V. Trong cách mắc thứ nhất, ampe kế chỉ 0,8A. Trong cách mắc thứ hai, ampe kế chỉ 3,6A a) Đó là hai cách mắc nào? Vẽ sơ đồ từng cách mắc. b) Tính điện trở R1 c) tính điện trở R2
đã hỏi 29 tháng 4, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi botrf22501 (-859 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 75 lượt xem
Để xác định giá trị của một điện trở Rx người ta mắc một mạch điện như hình 3. Biết nguồn điện có hiệu điện thế luôn không đổi U. Các khóa, ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể, điện trở mẫu Ro = 15Ω, một biến trở con chạy Rb. Nêu các bước tiến hành thí nghiệm để xác định được giá trị của điện trở Rx.
đã hỏi 16 tháng 4, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi congluan1978835 Học sinh (326 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
Một vật AB cao 5cm đặt trước một thấu kính hội tụ và cách thấu kính một khoảng d=10 cm . biết tiêu cự của thấu kính là 30cm hãy a, vẽ ảnh của vật tạo bởi thấu kính? Nêu tính chất của ảnh ?  B, tìm khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và độ cao của ảnh ?  
đã trả lời 8 tháng 4, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi Sanches Thạc sĩ (5.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 119 lượt xem
Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm (A nằm trên trục chính), vật cách thấu kính 30cm. a) Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. b) Bằng kiến thức hình học hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.
đã trả lời 2 tháng 4, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi Sanches Thạc sĩ (5.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 97 lượt xem
Các dây dẫn nối thiết bị điện với nguồn điện có tiết diện: càng nhỏ càng tốt, càng lớn càng tốt hay cần được lựa chọn phù hợp với cường độ dòng điện chạy trong dây, vì sao?
đã trả lời 2 tháng 4, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi Sanches Thạc sĩ (5.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 49 lượt xem
Nêu ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì
đã trả lời 1 tháng 4, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi Sanches Thạc sĩ (5.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
nêu đặc điểm đường truyền tia tới đặc biệt ảnh trong các trường hợp của thấu kính hội tụ và phân kì 
đã trả lời 1 tháng 4, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi Sanches Thạc sĩ (5.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 164 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Nêu ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì
đã trả lời 13 tháng 3, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi nam131449946 Học sinh (189 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
Phân biệt cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến thế
đã trả lời 13 tháng 3, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi Đức lượng♥ NGTT Tiến sĩ (11.1k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 65 lượt xem
Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chínhcủa 1 thấu kính (A nằm trên trục chính) ta thu đượcmột ảnh cùng chiều với vật và cao bằng một nửa vật. Vật và ảnh cách nhau 5cm, tiêu cự của thấu kính là20cm. a/ Thấu kính là loại gì? Vì sao? b/ Vẽ ảnh của vật qua thấu kính. c/ Xác định vị trí của vật. giúp e bài này với e sắp thi rui
đã hỏi 12 tháng 3, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi Diu
0 phiếu
1 trả lời 94 lượt xem
Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 3000 vòng, cuộn thứ cấp 150 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là
đã trả lời 11 tháng 3, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi Robloxian Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 192 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
Người ta truyền tải một công suất điện P bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,5kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10kV. Công suất điện P bằng
đã trả lời 11 tháng 3, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi Robloxian Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 155 lượt xem
A. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng. B. Khi góc tới giảm thì góc khúc xạ giảm. C. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ giảm. D. Khi góc tới bằng 0° thì góc khúc xạ cũng bằng 0°.
đã trả lời 11 tháng 3, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi Hacker_an_danh Thần đồng (776 điểm)
+1 thích
1 trả lời 209 lượt xem
+2 phiếu
1 trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
đã trả lời 11 tháng 3, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi vxh2k9850 Phó giáo sư (36.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
đã trả lời 11 tháng 3, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi vxh2k9850 Phó giáo sư (36.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 142 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 89 lượt xem
Những ngày thường, Hà sẽ dậy lúc 6h30 để làm vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng đã được chuẩn bị trước, sau đó bạn đi học và có mặt ở trường vào lúc 7h15. Vào những ngày thi học kì, Hà muốn dậy sớm hơn để có mặt ở trường lúc 7h00. Vì phải dậy sớm hơn mọi ngày nên ... sớm hơn những ngày thường tối thiểu bao nhiêu phút để có mặt ở trường lúc 7h00 như dự định? (Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK).
đã trả lời 11 tháng 3, 2022 trong Vật lý lớp 9 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (32.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 338 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. vongochuy

    252 Điểm

  2. luckyyhappyy07687

    76 Điểm

  3. tint9147228

    60 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...