Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Vật lý lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cần truyền tải đi một công suất điện 25kw trên đường dây dẫn có chiều dài tổng cộng 20km. Biết cứ 1km dây dẫn có điện trở là 2,5Ω a) Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện, biết hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây là 15000V. b) Nếu tăng hiệu điện thể lên 5 lần thì công suất hao phí tăng hay giảm bao nhiêu lần? Tính công suất đó.
đã trả lời 15 giờ cách đây trong Vật lý lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.7k điểm)
 • babyshort
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Cho mạch điện như hình 46 biết R1=15 ôm, R2= R3= 20 ôm, R4=10 ôm, ampe kế chỉ 5A a) tính điện trở tương đương của toàn mạch b) tìm các hiệu điện thế UAB và UAC
đã hỏi 16 tháng 7 trong Vật lý lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Một sợi dây dẫn đồng chất tiết diện đều được uốn thành một khung kín hình chữ nhật ABCD. Nếu mắc một nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi vào hai điểm A và B thì cường độ dòng điện chạy qua nguồn là IAB = 0,72 A. Nếu mắc một nguồn đó vào hai điểm A và D thì cường độ dòng điện chạy qua nguồn là IAD = 0,45 A. Tìm tỷ số AD/AB.
đã hỏi 13 tháng 7 trong Vật lý lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Giữa 2 điểm A và B có hiệu điện thế là 28V . Nếu mắc R1 nối tiếp R2 vào 2 điểm AB thì dòng điện qua chung là 2,4A . Nếu mắc R1 nối tiếp R3 vào 2 điểm AB thì dòng điện qua chúng là 3A. Tính R1 , R2 , R3
đã hỏi 11 tháng 7 trong Vật lý lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Một nhiệt lượng bằng nhôm có khối lượng 100g chưa 400g nước ở nhiệt độ 10 độC. Người ta thả vào nhiệt lượng kế một hợp kim nhôm và thiếc có khối lượng 200g đc nung nóng tới nhiệt độ 120 độ C. Nhiệt độ cân bằng của hệ thống là 14 độ C. Tính khối lượng nhôm và thiếc có trong hợp kim. cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/Kg.K, nước 4200J/Kg.K, thiếc là 230J/Kg.K
đã trả lời 7 tháng 6 trong Vật lý lớp 9 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Một khối gỗ hình hộp đáy vuông, chiều cao h=19cm, nhỏ hơn cạnh đáy. Khối gỗ được thả trong 1 bình nước, tính phần cao nhô lên khỏi mặt nước. Biết kl riêng của gỗ là 880kg/m^3, của nước là 1000kg/m^3
đã trả lời 7 tháng 6 trong Vật lý lớp 9 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 92 lượt xem
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch b) Tính điện trở R2
đã trả lời 4 tháng 6 trong Vật lý lớp 9 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 5000 vòng đặt ở một đầu đường dây tải điện. Biết hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 100kV. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp?
đã trả lời 26 tháng 5 trong Vật lý lớp 9 bởi idog480430 (-24 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Đặt một vật sáng AB, có dạng một mũi tên cao 0,5cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 6cm. Thấu kính có tiêu cự 4cm
đã trả lời 23 tháng 5 trong Vật lý lớp 9 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Một vật rắn phẳng, mỏng, có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a = 10cm. Người ta tác dụng vào một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Biết các lực vuông góc với cạnh AC có độ lớn 10N và đặt vào hai đỉnh A và B. Tính momen của ngẫu lực.
đã trả lời 22 tháng 5 trong Vật lý lớp 9 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
a) Biết tỉ khối của A đối với khí hiđro là 23. Xác định công thức phân tử A. b) Viết các công thức cấu tạo có thể có của A.
đã trả lời 18 tháng 5 trong Vật lý lớp 9 bởi Anatasia Cử nhân (3.9k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
Một quả cầu đồng chất có khối lượng 6kg được treo vào một bức tường thẳng đứng nhờ một sợi dây. Dây làm với bức tường góc αlpha. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lấy g = 10 m/s^2. Khi đó lực căng dây có độ lớn xấp xỉ 40√3. Xác định alpha    
đã trả lời 11 tháng 5 trong Vật lý lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 91 lượt xem
Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6V và 3V. Cuộn sơ cấp có 4 000 vòng. Tính số vòng của các cuộn tương ứng.  
đã trả lời 9 tháng 5 trong Vật lý lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Khi đặt vật trước thấu kính hội tụ cách quang tâm o một khoảng d= 2f thì ảnh của nó tạo ra có đặc điểm A ảnh ảo ... ;t và lớn hơn vật D ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật
đã hỏi 5 tháng 5 trong Vật lý lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Một vật cao 1,6m đặt cách mắt 2m. Biết khoảng cách từ thủy tinh đến màng lưới là 2cm Tính chiều cao của ảnh trên màng lưới? Tính tiêu cự của thể thủy tinh?
đã hỏi 4 tháng 5 trong Vật lý lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Câu 16. Trường hợp nào sau đây không xuất hiện ngẫu lực tác dụng lên vật ?   A. dùng tay vặn vòi nước   B. dùng dây kéo gạch lên cao   C. dùng tua vít để vặn đinh ốc   D. chỉnh tay lái khi xe sắp qua đoạn đường ngoặt   Câu 17. Khi chế tạo bánh xe ô tô, phải ... tâm càng cao thì mức vững vàng của vật càng lớn   D. khi vật có mặt chân đế cân bằng thì trọng tâm của vật phải rơi trên mặt chân đế.
đã hỏi 21 tháng 4 trong Vật lý lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (15.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Câu 11. Chỉ ra phát biểu sai   Khi một vật rắn chuyển động tịnh tiến thì   A. tất cả các điểm của vật đều chuyển động như nhau   B. tất cả các điểm của vật đều có cùng gia tốc   C. có thể coi vật là chất điểm   D. quỹ đạo của vật là một đường thẳng   Câu 12. Cách ... trọng lực không đi qua mặt chân đế   D. trọng tâm của ô tô bị hạ thấp và giá của trọng lực đi qua mặt chân đế, ở mép mặt chân đế.
đã hỏi 21 tháng 4 trong Vật lý lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (15.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng ?   A. hai lực tác dụng vào vật có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều được gọi là ngẫu lực   B. hai lực tác dụng vào vật có cùng giá, cùng chiều và cùng độ lớn được gọi là ngẫu lực   C. hai lực tác dụng vào vật có giá song ... dừng lại   C. vật chỉ quay nếu còn momen lực tác dụng lên nó   D. muốn thay đổi tốc độ góc của vật thì phải tác dụng momen lực lên vật
đã hỏi 21 tháng 4 trong Vật lý lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (15.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Câu 1. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau    A. đường thẳng mang véc tơ lực gọi là đường tác dụng của lực   B. hệ lực cân bằng là hệ lực tác dụng lên cùng một vật rắn đứng yên làm cho vật tiếp tục đứng yên   C. tác dụng của một lực lên một vật rắn phụ thuộc ... đường thẳng AB, trong khoảng AB, cách B một khoảng 0,9 m   D. nằm trên đường thẳng AB, ngoài khoảng AB, cách B một khoảng 0,9 m
đã hỏi 21 tháng 4 trong Vật lý lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (15.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
Người ta truyền tải một công suất điện 440000w bằng một đường dây dẫn có điện trở 50Ω. Hiêu điện thế giữa hai ... ng suất hao phí trên dường dây truyền tải điện là bao nhiêu.
đã trả lời 24 tháng 3 trong Vật lý lớp 9 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
Người ta truyền tải một công suất điện 440000w bằng một đường dây dẫn có điện trở 50Ω. Hiêu điện thế giữa hai ... suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là bao nhiêu.
đã trả lời 24 tháng 3 trong Vật lý lớp 9 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Muốn giảm điện trở của dây dẫn thì phải dùng dây dẫn có kích thước như thế nào ? Giảm công suất hao phí bằng cách giảm điện trở của dây tải điện thì có gì bất lợi ?
đã trả lời 28 tháng 2 trong Vật lý lớp 9 bởi nguyen2k5 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 55 lượt xem
- Có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào khi thực vật hấp thụ khí CO2 và phát triển nhờ ánh sáng mặt trời ? - Có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào khi xe máy chuyển động nhờ đốt nhiên liệu xăng, dầu ?   - Nhiên liệu xăng, dầu khi được tạo ra từ dàu mỏ là nhiên ... đều thải ra khí CO2 (hình h34.25). Vì sao nhiên liệu sinh học lại được coi là thân thiện với môi trường hơn so với nhiên liệu hóa thạch ?
đã trả lời 17 tháng 2 trong Vật lý lớp 9 bởi anhaodang Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 336 lượt xem
Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 1200 vòng, cuộn thứ cấp là 24 000 vòng dùng để tăng HĐT ở một nhà máy phát điện. a) Nếu tăng HĐT lên 100 lần thì công suất hao phí tăng hay giảm bao nhiêu lần? Vì sao? b) Nếu HĐT ở hai đầu cuộn sơ cấp là 10 000V thì HĐT ở hai đầu cuộn thứ cấp là bao nhiêu?
đã trả lời 3 tháng 2 trong Vật lý lớp 9 bởi Mê Ngôn Tình
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
Bếp điện loại 220v-528w được mắc và hiệu điện thế 220v  a. Ý nghĩa số ghi trên bếp  b.Tính điện trở dây nung của bếp  c. Nếu cắt đôi dây điện trở rồi mắc chúng vào với nhau và mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế là 110v. Tính công suất tiêu thụ của bếp lúc này
đã trả lời 16 tháng 12, 2020 trong Vật lý lớp 9 bởi Nguyentrantunhan Cử nhân (3.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Th1: R5 nt (R1//Rx) nt (R3//Ry) Th2: R5 Nt [( R1 nt R3)// (Rx nt Ry)] Cả hai trường hợp đều có Ix=1A R1= 5Ω; R3=3Ω;R5=4Ω U=18V Tính Rx,Ry
đã trả lời 7 tháng 12, 2020 trong Vật lý lớp 9 bởi Nguyentrantunhan Cử nhân (3.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 76 lượt xem
A. Dùng ampe kế B. Dùng vôn kế C. Dùng áp kế. D. Dùng kim nam châm có trục quay.
đã trả lời 5 tháng 11, 2020 trong Vật lý lớp 9 bởi nguyencongtuan27102006955 Học sinh (282 điểm)
+1 thích
1 trả lời 48 lượt xem
Hai dây nhôm có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 0,5 mm2 và có điện trở R1= 5,5 Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5 mm2 thì có điện trở là R2 bao nhiêu?  
đã trả lời 11 tháng 10, 2020 trong Vật lý lớp 9 bởi manh.s116973557 Cử nhân (4.3k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. SayoHikawa

  527 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  429 Điểm

 3. Sunny_Rose2207

  118 Điểm

 4. manh7a1

  61 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. phamngoctienpy1987844

  319 Điểm

 2. Sunny_Rose2207

  106 Điểm

 3. TZy

  56 Điểm

 4. mai374182255

  55 Điểm

...