Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
141 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 7 bởi umenihon713 Thạc sĩ (6.8k điểm)

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi van.thi.tuyet.nhan754 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (660 điểm)
 
Hay nhất
Chọn A vì of có âm f đọc là v 

còn các đáp án còn lại đọc là f 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
Cho các điểm A(1;−1;2),B(1;3;2),C(4;3;2),D(4;−1;2). Gọi A' là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (xOy). Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm A',  B,  C,  D. Khi đó viết phương trình tiếp diện (P) của mặt cầu (S) tại A'.  
đã hỏi 23 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 329 lượt xem
Cho tứ diệnABCD có \(A\left(1;2;1\right),\, B\left(-2;1;3\right),\, C\left(2;-1;1\right),\, D\left(0;3;1\right). \)Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A,B sao cho khoảng cách từ C đến (P) bằng khoảng cách từ D đến (P).
đã hỏi 21 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 92 lượt xem
1 A. few B. new C. sew D. nephew 2A. closed B. practised C. asked D. stopped 3A. tired B. my C. arrive D. gift 4A. tables B. noses C. boxes D. changes 5A. son B. sugar C. soup D. sing
đã hỏi 3 tháng 12, 2019 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi khanhhuyendo Thần đồng (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 102 lượt xem
Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'với \(A\left(0;0;0\right),B\left(1\, ;\, 0\, ;\, \, 0\right),\, D\left(0\, ;1\, ;0\right),A'\left(0\, ;0\, ;1\right).\) Gọi M,Nlần lượt là trung điể ... phẳng chứa A'C và tạo với (Oxy) một góc \(\alpha \)biết \(\cos \alpha =\frac{1}{\sqrt{6} } .\)
đã hỏi 21 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
+2 phiếu
5 câu trả lời 2.6k lượt xem
I. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác so với những từ còn lại. 1. A. capital B. country C. city D. vacation 2. A. destination B. basketball C. never D. menu 3. A. breakfast B. seat C. eat D. teach 4. A. usually B. fly C. hurry D. carry
đã hỏi 20 tháng 7, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 656 lượt xem
Viết phương trình mặt phẳng (Q) biết mặt phẳng (Q) đi qua điểm H(2;1;1) và cắt các trục tọa độ tại A,B,C sao cho H là trực tâm \(\Delta ABC. \)
đã hỏi 22 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.4k lượt xem
Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua \(M\left(1; 2; 4\right), \)cắt các trục tọa độ \(Ox,{\rm }Oy,{\rm }Oz\) lần lượt tại \(A, {\rm }B, {\rm }C\) sao cho \(OA=OB=O C\ne 0.\)
đã hỏi 22 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Cho \(A\left(a\, ;\, 0\, ;\, 0\right),\, B\left(0\, ;a\, ;\, 0\right),\, C\left(a\, ;\, a\, ;0\right) và D\left(0\, ;\, 0\, ;\, m\right),\, \left(a,m>0\right)\, . A',\, B'\) là hình chiếu vuông góc của O lên AD, BD Tính m theo a để góc \(A'OB'=45^{0} \, .\)
đã hỏi 21 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 67 lượt xem
Cho \(A\left(a\, ;\, 0\, ;\, 0\right),\, B\left(0\, ;a\, ;\, 0\right),\, C\left(a\, ;\, a\, ;0\right) và D\left(0\, ;\, 0\, ;\, m\right),\, \left(a,m>0\right)\, . A',\, B'\) là hình chiếu ... ,BD. Viết phương trình mặt phẳng đi qua O,A',B'. Chứng minh mặt phẳng đó vuông góc với CD.
đã hỏi 21 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...