Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
–2 phiếu
162 lượt xem
trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm 1 hidrocacbon no, mạch hở A và một olefin B. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 12,992 lít hỗn hợp khí và hơi ở đktc, có tỷ khối so với hidro là 14,828. Tìm công thức của A và B, biết khi hidro hoá hoàn toàn X thu được hỗn hợp hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp nhau. Mặt khác hidrat hoá X chỉ thu được một ancol duy nhất.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 183 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hidrocacbon X không no, có 1 liên kết C=C thu được hỗn hợp sản phẩm cháy. Dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa 200ml dung dịch Ca(OH)2 1,5M thu được 20g kết tủa trắng. Tìm công thức cấu tạo của X, biết rằng X có đồng phân hình học.
đã hỏi 26 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 494 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2l CO2 và 12,6g nước.  Tính V.
đã hỏi 28 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 410 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1lít hỗn hợp khí gồm axetilen và hidrocacbon X sinh ra 2 lít CO2 và 2 lít hơi nước (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Xác định CTPT của X.
đã hỏi 13 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
–1 thích
1 trả lời 1.6k lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 2 hidrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 25,2g H2O. Hai hidrocacbon đó là?
đã hỏi 29 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 425 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 2,24l (đktc) một ankađien liên hợp B ở thể khí rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 23g. Tìm CTCT của B.
đã hỏi 3 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi Khách
+1 thích
1 trả lời 1.6k lượt xem
Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượ ... anken đó? b. Tính phần trăm khối lượng mỗi anken trong hỗn hợp X.
đã hỏi 16 tháng 3, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 603 lượt xem
Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anđehit no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch \(AgNO_3\) ... nóng thu được 32,4 gam Ag. Tìm CTPT của 2 anđehit trong X và gọi tên.
đã hỏi 7 tháng 4, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp một aminoaxit (có 1 nhóm NH2) và 1 anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 0,6 mol CO2 và 0,675 mol ... ;ược x mol Ag. Giá trị của x là bao nhiêu ? Lưu ý: Giải chi tiết
đã hỏi 27 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0 ... ; số mol Br2 phản ứng tối đa là bao nhiêu ? Lưu ý: Giải chi tiết
đã hỏi 27 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 173 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0,04 mol hỗn hợp X gồm : Ancol etylic , etilen và hidrocacbon Y cần dùng vừa đủ 4,256 lít khí O2 ( đktc) . Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12 gam kết tủa a) Xác định công thức phân tử và vẽ công thức cấu tạo Y b) Tính % số mol Y trong hỗn hợp X
đã hỏi 3 tháng 6, 2021 trong Khác bởi Axit_Cacboxylic ● Quản Trị Viên Cử nhân (2.8k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...