search
Đăng nhập

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

 1. thanhtrong

  1337 Điểm

 2. phuphuphu

  665 Điểm

 3. Minayo_Lovell

  516 Điểm

 4. tinhlan85729

  320 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng

63.9k câu hỏi

208k câu trả lời

61.4k bình luận

10.8k thành viên

0 phiếu
7 lượt xem
Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 2, 3, 6, 7, 9 .
a) Tính số phần tử của tập hợp S .
b) Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp S . Tính xác suất để số được chọn là số chẵn.
trong Toán lớp 11 trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư 54.4k điểm

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
41 lượt xem
Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau sao cho trong đó luôn có ba chữ số 1, 2, 3 và có ba chữ số có tổng bằng 9
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 11 trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư 54.4k điểm
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
16 lượt xem
Gọi X là tập hợp các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập X. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 4.
đã hỏi 6 tháng 1 trong Toán lớp 11 trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư 54.4k điểm
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
25 lượt xem
Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 11 đồng thời tổng của 4 chữ số của nó cũng chia hết cho 11.
đã hỏi 7 tháng 1 trong Toán lớp 11 trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư 54.4k điểm
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
30 lượt xem
Gọi S là tập các số tự nhiên có bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ bảy chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lấy một số thuộc S. Tính xác suất để lấy được một số chẵn và trong mỗi số đó có tổng hai chữ số hàng chục và hàng trăm bằng 5.  Mình ra được 4 trường hợp cho a nhưng ... thế nào, các bạn giúp mình với TH1 cho a4 = 0  TH2 cho a4 = 2 TH3 cho a4 = 4  TH4 cho a4 = 6 Đáp án bài này ra 4/45.    
đã hỏi 10 tháng 6, 2020 trong Toán lớp 11 boybanhbeo Thần đồng 1.3k điểm 14 35 82
1 thích
1 trả lời 3 lượt xem
3 lượt xem
Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?
đã hỏi 6 tháng 1 trong Toán lớp 11 trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư 54.4k điểm
1 thích
2 câu trả lời 247 lượt xem
247 lượt xem
Cho tập hợp A={0,1,2,3,4,5}. có thể lập bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau.
đã hỏi 26 tháng 5, 2019 trong Toán lớp 11 Thidodaihoc Học sinh 76 điểm 1 2 3
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
39 lượt xem
Cho \(A=\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\right\}\). Gọi S là tập các số tự nhiên gồm năm chữ số khác nhau thuộc A. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất đ&#7875 ... }{560} \) B. \( \frac{183}{560} . \) C. \( \frac{9}{35} . \) D. \(\frac{61}{729} . \)
đã hỏi 26 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 11 Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
14 lượt xem
Anh A và chị B cùng viết ngẫu nhiên lên bảng hai số có ba chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để các số anh A, chị B viết ra có các chữ số như nhau và tổng lập phương các chữ sỗ ở mỗi sốđó chia hết cho 3 là: 
đã hỏi 10 tháng 1 trong Toán lớp 11 trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư 54.4k điểm
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
6 lượt xem
Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5;6;8;9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và lớn hơn 65000 ? A. 5250. B. 4620. C. 16038. D. 15309
đã hỏi 3 tháng 1 trong Toán lớp 11 thanhtrong Cử nhân 4.1k điểm 22 38 75
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
61 lượt xem
Cho \(A=\left\{1,2,3,4,5,6,7\right\}. \)Gọi S là tập các số tự nhiên gồm sáu chữ số thuộc A sao cho chữ số 1 xuất hiện đúng ba lần, các chữ số còn lại khác nhau ... {2}{5} . \) \(B. \frac{7}{20} . \) \(C. \frac{3}{10} . \) \(D. \frac{9}{20} .\)
đã hỏi 26 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 11 Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
...