Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
6 lượt xem
trong Khác bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
Cho 4,32 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4, đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A ; 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí B có khối lượng 0,92 gam gồm 2 khí không màu có một khí hóa nâu trong không khí và còn lại 2,04 gam chất rắn không tan. Cô cạn cẩn thận dung dịch A thu được m gam muối khan. Xác định giá trị của m.
(Cho KLPT của Na = 23, Mg = 24, Zn = 65, Ca= 40, Cu = 64, Fe = 56, Al = 27,
K = 39, H = 1, O = 16, N= 14, S = 32, Cl = 35,5, C= 12, Ba =137 Ag = 108)

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
 
Hay nhất

image

Đáp án đây ạ

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A chứa m gam muối, 1,792 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí và còn lại 0,44 gam chất rắn không tan. Biết tỉ khối hơi của B đối với H2 là 11,5
đã hỏi 3 tháng 6 trong Khác bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 281 lượt xem
Tính khối lượng muối Sunfat thu được.
đã hỏi 8 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
–1 thích
1 trả lời 153 lượt xem
Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 (có tỉ khối so với H2 bằng 32.25), thu được 8.19 gam hỗn hợp chất rắn Z. Cho Z vào dung dịch HCl, thu được 1.12 gam Một kim loại không tan , dung dịch T và 0,224 lít khí H2 (dktc) biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.% khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu ?
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Cua_congtuaaaaaaa Phó giáo sư (32.9k điểm)
 • zin_cute
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Hòa tan 104,25 gam hỗn hợp các muối NaCl và Nal vào nước. Cho đủ khí clo đi qua dung dịch sau phản ứng rồi cô cạn. Nung chất rắn thu được cho đến khi hết màu tím bay ra. Bã rắn còn lại sau khi nung nặng 58,5 gam. Xác định phần trăm theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp.  
đã hỏi 18 tháng 2 trong Hóa học lớp 10 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.8k điểm)
+4 phiếu
1 trả lời 358 lượt xem
 Cho 17,6 gam hỗn hợp Cu, Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng – dư, thu được 4,48 lít khí (đkc). Mặt khác, cũng lượng hỗn hợp 2 kim loại trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc – nóng – dư, thu được V lít khí SO2 (đkc). a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp? b) Tính V? c) Dẫn khí SO2 thu được ở trên vào 150ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối thu được?
đã hỏi 17 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
–1 thích
1 trả lời 171 lượt xem
Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H2 đktc. Cho dung dịch ... i lượng khối lượng không đổi được m gam. Tính giá trị m.
đã hỏi 8 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 45 lượt xem
Cho 6,5 gam kẽm vào 200ml dung dịch h2 SO4 loãng nồng độ 1M a.sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam b tính nồng độ mol các chất có trong dung dịch sau phản ứng coi thể tích dung dịch không thay đổi
đã hỏi 8 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi RushiaUruha Thạc sĩ (6.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 98 lượt xem
Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 ... hữu cơ. Tính m và phần trăm khối lượng các andehit trong hỗn hợp.
đã hỏi 18 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (993 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
Cho 19,05 gam hỗn hợp KF và KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc thu được 6,72 lít khí (đktc). Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi muối của hỗn hợp muối.   
đã hỏi 18 tháng 2 trong Hóa học lớp 10 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.8k điểm)
+4 phiếu
1 trả lời 314 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng người ta thu được dung dịch có chứa a gam hỗn hợp muối và 4,48 lít SO2 (đktc). Mặt khác, nếu đem m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch HCl thì cần vừa đủ 200 ml dung dịch HCl 1,5M. a) Tìm giá trị của m, a. b) Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc trên ta nên cho axit vào nước hay nước vào axit?
đã hỏi 17 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Do_anhThu159

  4464 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  2617 Điểm

 3. smoke

  2556 Điểm

 4. SayoHikawa

  2514 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. smoke

  829 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  162 Điểm

 3. thanhtrong

  62 Điểm

 4. Mink

  61 Điểm

...