Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
155 lượt xem
trong Hóa học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng hỗn hợp hai oxit kim loại là XO và YO đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được 17,6 gam hỗn hợp hai kim loại. Khí thoát ra cho đi vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 30 gam kết tủa. Cho hỗn hợp kim loại vào HCl dư thu được 4,48 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn và còn lại 6,4 gam kim loại Y không tan. Hóa trị của X và Y trong các phản ứng không thay đổi.
a) Tìm hai kim loại X, Y.
b) Hòa tan hai oxit trên vào dung dịch HNO3 loãng dư. Tính thể tích khí (đktc) và khối lượng muối thu được.

1 Câu trả lời

+1 thích
bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
 
Hay nhất

a) \(n_{CO_{2}}= n_{CaCO_{3}}=0,3 mol\)

\(n_{H_{2}}= 0,2 mol\)

\(CO + XO \rightarrow X + CO_{2}\)

\(CO + YO \rightarrow Y + CO_{2}\)

\(CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O\)

\(X + HCl -> XCl_2 + H_2\)

\(m_{X}= 17,6 - 6,4 = 11,2 (g)\)

\(n_{X}=n_{H_{2}}=0,2 mol\)

\(X=\frac{11,2}{0,2}=56(g/mol)\)

-> X là Fe

\(n_{X}+n_{Y}=n_{CO_{2}}=0,3mol\)

\(n_{Y}=0,1 mol\)

\(Y=\frac{6,4}{0,1}=64(g/mol)\)

-> Y là Cu

b) \(CuO + 2HNO_3 -> Cu(NO_3)_2 + H_2O\)

\(3FeO + 10HNO_3 -> 3Fe(NO_3) + 5H_2O + NO\)

\(n_{No}=\frac{1}{3}n_{FeO}=\frac{0,2}{3}\)

\(\Rightarrow V_{NO}=14,93(l)\)

\(m=m_{Cu(NO_{3})_{2}}+m_{Fe(NO_{3})_{3}}=0,2.242+0,1.188=67,2 (g)\)

 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 318 lượt xem
Cho luồng khí CO đi qua 9,1g hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 8,3g chất rắn. Khối lượng CuO trong hỗn hợp là?
đã hỏi 29 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 12 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
Hỗn hợp X gồm Cu và kim loại M hóa trị II. Cho X tác dụng với dd HCl dư thu được 11,2l khí đktc, chất rắn Y nặng 10g và dd Z. Thêm dd NaOH dư vào dd Z thu kết tủa T. Nung T đến khối lượng không đổi được 20g chất rắn. Xác định kim loại M và khối lượng hỗn hợp X.
đã hỏi 29 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 12 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 70 lượt xem
Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 4000C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn. a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. b) Tính hiệu suất phản ứng.
đã hỏi 4 tháng 10, 2021 trong Hóa học lớp 8 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 119 lượt xem
Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 4000C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn. a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra. b) Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc.
đã hỏi 4 tháng 10, 2021 trong Hóa học lớp 8 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 426 lượt xem
Đun nóng 20 gam một hỗn hợp X gồm Fe và S trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn A. Hòa tan hỗn hợp rắn A vào dung dịch HCl thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Thành phần phần trăm khối lượng Fe trong X là   A. 28%    B. 56%    C. 42%    D. 84%
đã hỏi 19 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 308 lượt xem
Hỗn hợp A gồm Al2O3 , MgO, Fe3O4 ,CuO, cho luồng khí H2 dư đi qua A nung nóng được chất rắn B. Hoà tan B vào dung dịch NaOH dư được dung dịch C và chất rắn D. Sục khí CO2 dư vào dung dịch C và hoà tan D vào dung dịch HNO3 loãng, dư có khí NO duy nhất bay ra.Viết phương trình hoá học xảy ra.
đã hỏi 1 tháng 6, 2021 trong Khác bởi Axit_Cacboxylic ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 271 lượt xem
+4 phiếu
0 câu trả lời 228 lượt xem
Cho 7,2 gam kim loại M hóa trị II không đổi phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp khí Cl2, O2. Sau phản ứng thu được 23 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (đktc). Xác định kim loại M.
đã hỏi 17 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 612 lượt xem
Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69g chất rắn. Xác định thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
đã hỏi 22 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 12 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
 1. monmon70023220

  455 Điểm

 2. Darling_274

  33 Điểm

 3. 333cuchillthoi302

  28 Điểm

 4. minhquanhhqt160

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...