Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
4 lượt xem
trong Khác bởi Kira_Kirito Học sinh (102 điểm)

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi phingoclinh.vn1011 Thần đồng (1.3k điểm)
đã hiện lại bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên

– Định nghĩa: Axit cacboxylic là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm – COOH liên kết với gốc hiđrocacbon, với H hoặc với nhau. – Công thức cấu tạo của axit carboxylic: – Nhóm -COOH là nhóm chức của cacboxylic

– Axit có nhiệt độ sôi cao hơn Ancol có khối lượng phân tử tương đương vì phân tử axit tạo được 2 liên kết H và liên kết H giữa các phân tử axit bền hơn liên kết H giữa các phân tử Ancol

 Ở ĐK thường các axit cacboxylic đều là những chất lỏng hoặc rắn.

- Nhiệt độ sôi tăng theo chiều tăng M và cao hơn các ancol có cùng M: nguyên nhân là do giữa các phân tử axit cacboxylic có liên kết hiđro bền hơn liên kết hidro giữa các phân tử ancol.

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

- Axit cacboxylic cũng tạo liên kết hiđro với nước và nhiều chất khác. Các axit fomic, axetic, propionic tan vô hạn trong nước. Khi số nguyên tử C tăng lên thì độ tan trong nước giảm.

- Mỗi axit cacboxylic có vị chua riêng biệt như axit axetic có vị chua giấm, axit xitric có vị chua chanh, axit oxalic có vị chua me, axit tactric có vị chua nho...

tính chất hoá học

 - Trong dung dịch, axit cacboxylic phân li thuận nghịch:

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

    - Dung dịch axit cacboxylic làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

    - Tác dụng với bazơ, oxit bazơ tạo thành muối và nước:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O

    - Tác dụng với muối:

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

    - Tác dụng với kim loại trước hiđro:

2CH3COOH + Zn → (CH3COO)2Zn + H2

mình chỉ trả lời đến đây thôi !

 

 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 72 lượt xem
cho hai thí nghiệm như sau: TN1: cho a gam sắt vào V lít (đktc) dung dịch HCl, sau khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thu được 6,91gam chất rắn X. TN2: Cho hỗn hợp a gam sắt và b gam Mg vào V lít ( đktc) dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 1,12 lít ... Y ( Giả sử Mg không phản ứng với nước, và trong phản ứng với axit, Mg phản ứng trước, hết Mg mới đến Fe, các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 472 lượt xem
đã hỏi 10 tháng 9, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (17.2k điểm)
 • hóa-học-9
0 phiếu
0 câu trả lời 113 lượt xem
Xác định công thức các chất và viết phương trình phản ứng biểu diễn theo sơ đồ biến đổi hóa học sau:
đã hỏi 20 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 87 lượt xem
Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân ... 48gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi Teemo- Tiến sĩ (22.8k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 203 lượt xem
Chất nào sau đây khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ? A.HCOOC2H5     B.CH3COOCH3 C. CH3COOC2H5    D. CH3COOCH2CH=CH2
đã hỏi 19 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (998 điểm)
+1 thích
1 trả lời 60 lượt xem
Đốt cháy 19,5 g Zn với 2,24 lít khí O2. Chất rắn thu được sau phản ứng cho p/ứ với axit HCl tính m Muối thu được
đã hỏi 18 tháng 7, 2019 trong Hóa học lớp 8 bởi ღA.R.M.Yღ Tiến sĩ (17.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 99 lượt xem
Axit axetic có thể phản ứng được với chất nào trong các chất sau: C2H5OH, Na2CO3, Zn, Cu?
đã hỏi 18 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Mabelle Cử nhân (3.9k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phingoclinh.vn1011

  1318 Điểm

 2. Bac_Da

  1085 Điểm

 3. tranbinhtrantb

  813 Điểm

 4. _Grizzly_

  620 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. PTG

  12093 Điểm

 2. nhthuyvy16

  11469 Điểm

 3. anhthh_823

  7161 Điểm

 4. Teemo-

  6573 Điểm

...