Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
19 lượt xem
trong Hóa học lớp 12 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.3k điểm)

Gọi: CTHH của amin cần tìm là \(RNH_2\)

Số mol của 1M HCl:

\(C_M= \frac{n}{V} \Rightarrow n = C_M. V = 1. 0,2=0,2 (mol)\)

\(PTHH: RNH_2 + HCl \rightarrow RNH_3Cl\)

                 0,2         0,2

\(\Rightarrow n_{amin} = 0,2(mol)\)

Khối lượng mol của 11,8g amin đơn chức:

\(M_{amin}=\frac{m}{n}=\frac{11,8}{0,2}=59\)

\(\Rightarrow R =43(C_3H_7)\)

\(\Rightarrow\) CTPT của amin cần tìm:  \(C_3H_7NH_2\)

_Chúc bạn học tốt_

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
3 câu trả lời 379 lượt xem
Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HC1, tạo ra 9,55 gam muối, số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là A. 5.     B.4.     C. 3.     D.2.
đã hỏi 20 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 314 lượt xem
Cho 1,2 gam kim loại m phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1M Xác định m    
đã hỏi 17 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 8 bởi hoanghahkhe2014657 Học sinh (35 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 98 lượt xem
Cho 2,11 gam hỗn hợp A gồm NaOH và Ba(OH)2 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl nồng độ 0,3M thu được các muối clorua. TÍnh số gam mỗi hidroxit trong hỗn hợp A
đã hỏi 24 tháng 10, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 2.2k lượt xem
Để trung hòa 500 ml dung dịch X chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,3M. Cần bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,2M
đã hỏi 11 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 435 lượt xem
Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Al2O3 và MgO bằng 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch X và 4,48 lít H2 (đktc). Cô cạn X thu được 88,7 gam muối khan. Tính m.
đã hỏi 15 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 9 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 248 lượt xem
đã hỏi 27 tháng 9, 2017 trong Hóa học lớp 10 bởi Khách Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 206 lượt xem
Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức ( chỉ chứa C, H, O) phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 5M, thu hỗn hợp 2 muối của 2 axit no đơn chức và 1 rượu no đơn chức Y. Cho Y tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít H2. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 29,12 lít khí CO2. Xác định CTCT của 2 chất trong X?
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 141 lượt xem
Trung hòa 9 gam NaOH bằng 100 ml dung dịch axit clohiđric (HCl), sau phản ứng thu được dung dịch X. a) Tính nồng độ mol/lít của dung dịch HCl đã dùng. b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.  
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Teemo- Tiến sĩ (19.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 344 lượt xem
A. Khối lượng dung dịch HCl đã dùng B. Tính nồng độ % dd thu được
đã hỏi 1 tháng 10, 2021 trong Khác bởi Zake Thạc sĩ (8.0k điểm)
  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...