Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
48 lượt xem
trong Sinh học lớp 9 bởi baohoangnguyen632546 Học sinh (8 điểm)

KIỂU HÌNH P

Kết quả F1

Quả đỏ

Quả vàng  
Quả đỏ x quả vàng  50% 50%  
Quả đỏ x quả vàng 

100%

0%  
Quả đo x quả vàng 75% 25%  

Biện luận cho mỗi phép lai trên


1 Câu trả lời

+1 thích
bởi lueyuri009730 Học sinh (63 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất
xét phép lai 2 thu được F1 100% quả đỏ : 0% quả vàng 
⇒ tính trạng quả đỏ là tính trạng trội
    tính trạng quả vàng là tính trạng lặn 
xét phép lai 3 thu được tỉ lệ ở F1 là 3 trội : 1 lặn mà P lai giữa cây quả đỏ và cây quả vàng 
⇒ tính trạng quả đỏ do 2 alen quy định 
Quy ước :
  A1 : quả đỏ       a2 : quả đỏ        a : quả vàng 
( trong đó a2 chỉ biểu hiện tính trạng quả đỏ ở trạng thái đồng hợp )
Xét P1 có F1 phân li theo tỉ lệ 1 trội : 1 lặn 
 ⇒ quả đỏ ở P1 có kiểu gen dị hợp : A1a2
     quả vàng ở P1 chỉ cho 1 giao tử mang alen quy định quả vàng 
Ta có phép lai :

P1 :         Aa2              X               a1 a1
G1 :       A  ; a2                               a1
F1 : TLKG :    1  Aa1     :    1 a1a2
       TLKH : 50% quả đỏ   : 50% quả vàng

xét phép lai 2 thi được 100% quả đỏ : 0% quả vàng 
⇒ quả đỏ ở P2 chỉ cho 1 giao tử  mang alen quy định quả đỏ
    quả vàng ở P2 chỉ cho 1 giao tử quy định quả vàng hoặc 1 giao tử quy định quả vàng và 1 giao tử mang alen quy định quả đỏ
Mà a2 chỉ biểu hiện tính trạng quả đỏ ở trạng thái đồng hợp nên quả đỏ ở P2 có kiểu gen : AA
Ta có phép lai :
TH1 :
P2 :         AA               X               a1 a1
G2 :          A                                    a1
F2: TLKG :    100 % Aa1
       TLKH : 100% quả đỏ   :  0% quả vàng
TH2 :
P2 :         AA               X               a1 a2
G2 :          A                                    a1;a2
F2 : TLKG :    50 % Aa1  :  50% Aa2
       TLKH : 100% quả đỏ   :  0% quả vàng
xét phép lai 3 thu được F1 có tỉ lệ 3 trội : 1 lặn 
⇒ quả đỏ ở P3 cho 2 giao tử quy định quả đỏ và quy định quả vàng
   quả vàng ở P3 cho 2 giao tử quy định quả vàng và quy định quả đỏ 
Ta có phép lai sau : 
 
P3 :         Aa2               X               a1 a2
G3 :          A ; a2                               a1;a2
F3 : TLKG :    25%Aa1  :    25% Aa2    ;  25%a2a2  :  25% a1a2
       TLKH : 75% quả đỏ   :  25% quả vàng

được làm bởi tui
bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
tick và +1 liền quá hay

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 1.0k lượt xem
Cho biết ở 1 loài gà, hai cặp tính trạng về chiều cao chân và độ dài cánh do gen nằm trên NST thường quy định và di truyền độc lập với nhau. Gen A: Chân cao, gen a: chân thấp Gen B: cánh dài, gen b: cánh ngắn Người ta tiến hành lai phép lai và thu được kết quả ... lai cho phép lai trên. b. Khi cho lai gà có chân cao, cánh dài thuần chủng với chân thấp, cánh ngắn thì kết quả lai sẽ như thế nào ?
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi Mabelle Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3.1k lượt xem
Cho F1 giao phấn với 3 cây khác, thu được kết quả như sau Với cây 1 thu được 6,25% cây thấp , quả vàng Với cây 2 thu đư ... khác nhau. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai cho mỗi trường hợp.
đã hỏi 7 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi Khách Thần đồng (519 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 94 lượt xem
Thí nghiệm trên một dòng bí, người ta cho F1 tự thụ phấn được F2 gồm 4 loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 96,25 % quả tròn, chín sớm: 32,75 % quả tròn, chín muộn: 32,75 % quả dài, chín sớm: 13,25% quả dài, chín muộn. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng. Em hãy biện luận và viết sơ đồ lai từ F1 đến F2 .
đã hỏi 26 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 566 lượt xem
Ở chuột tính trạng lông nâu là trội hoàn toàn so với tính trạng lông đen. Khi cho chuột lông nâu thuần chủng lai với chuột lông ... ;ược F1. Hãy biện luận và lập sơ đồ từ P đến F1?
đã hỏi 21 tháng 11, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi nhokmeoyeutien Cử nhân (1.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 156 lượt xem
Ở lúa, thân cao và hạt mẩy là 2 tính trạng trội hoàn toàn so với thân thấp và hạt lép. Hai cặp tính trạng chiều dà ... lai giữa 2 cây bố mẹ có kiểu gen và kiểu hình như thế nào?
đã hỏi 3 tháng 10, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 70 lượt xem
đã hỏi 14 tháng 9, 2022 trong Sinh học lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 92 lượt xem
Ở người Gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng , gen B quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen , gen b quy định mắt xanh . các gen này phân li độc lập với nhau Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để con sinh ra đều mắt đen , tóc xoăn và viết sơ đồ lai a) AaBb b)AaBB c)AABb d)AABB
đã hỏi 27 tháng 9, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi Khách
+1 thích
2 câu trả lời 170 lượt xem
1/ x 2/x 3/x 4/x
đã hỏi 14 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 201 lượt xem
cho cây hoa đỏ (câp P) tự thụ phấn thu được F1 gồm 301 cây hoa đỏ và 100 cây hoa trắng. Xác định quy luật di truyền của tính trạng và kiểu gen của cây P
đã hỏi 19 tháng 10, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 159 lượt xem
Ở một loài thực vật khi cho hai cây P lai với nhau thu được F1 là 450 cây hoa đỏ và 150 cây hoa trắng. Hãy biện luận quy luật di truyền và lập sơ đồ lai cho phép lai trên
đã hỏi 17 tháng 10, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...