search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới


 1. Cua_congtuaaaa

  6291 Điểm

 2. nguyendindan

  2547 Điểm

 3. quin

  1434 Điểm

 4. nguyendavit123

  1058 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.8k câu hỏi

203k câu trả lời

60.9k bình luận

10.4k thành viên

Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm
0 phiếu
267 lượt xem 0 1
đã đóng
trong Tiếng Anh tiểu học Bubunocry Học sinh 230 điểm 2 9
Lớp 6/7 Hỏi Đáp hữu ích với bạn? Hãy bấm thích nhé

1 Câu trả lời

0 phiếu
 
Hay nhất
0
mik chỉ biết too / for thôi nha !!!!!

S + tobe + too + ADJ + for + somebody + to do +so mething
Nanakutebadao Thần đồng 908 điểm 4 7 15
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Bubunocry
cố giúp mik đi !!!!!!!

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
1 thích
5 câu trả lời 1.2K lượt xem
1.2K lượt xem
giúp tớ tiếng anh nha
đã hỏi 24 tháng 2, 2018 trong Tiếng Anh lớp 7 Isaki Domino Học sinh 491 điểm 12 30 63
1 thích
2 câu trả lời 17 lượt xem
17 lượt xem
Identify the word that must be changed for the sentence to be correct :  1:  My family lived in Nha Trang since  2000 to 2005, but we are now living  in Vinh PhuC. A. are now living           B. ... month  3:    My  mother makes me doing  my  homework so I can't go out. A. so                              B. doing                         C. go out                       D. makes
đã hỏi 2 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 10 RiMinT Cử nhân 2.2k điểm 4 8 162
0 phiếu
1 trả lời 925 lượt xem
1 thích
3 câu trả lời 90 lượt xem
90 lượt xem đã hỏi 26 tháng 1, 2018 trong Tiếng Anh lớp 9 A.R.M.Y chính hiệu
1 thích
2 câu trả lời 46 lượt xem
46 lượt xem
Tại sao ở miền Bắc và ở phía tây dân cư lại quá thưa thớt như vậy?
đã hỏi 19 tháng 1, 2018 trong Địa lý lớp 7 Aster Học sinh 428 điểm 1 3 22
4 phiếu
6 câu trả lời 68 lượt xem
68 lượt xem
1.aneurysm 2,appendix 3.acciaccatura là gì  
đã hỏi 20 tháng 3, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 NguyenThienTrang Tiến sĩ 28.9k điểm 90 261 935
1 thích
1 trả lời 21 lượt xem
21 lượt xem
Tell me about your English classes.
đã hỏi 4 tháng 12, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 Phamthunhien Tiến sĩ 21.3k điểm 18 80 304
–1 thích
4 câu trả lời 95 lượt xem
95 lượt xem
Câu 1. Learners can feel very ______ if an exercise is too difficult. A. courageous B. encouraging C. discouraged   D. discouragingly   Câu 2. The panda's ______ habitat is the bamboo forest. A. nature B. natural C. naturalized D. naturally   Câu 3. They think that the owner of the house ... D. the more   Câu 5.  Our house needs A. painting B. to be painting C. to be paint D. to paint  
đã hỏi 9 tháng 7, 2019 trong Tiếng Anh lớp 11 Teemo- Tiến sĩ 22.3k điểm 25 70 589
0 phiếu
5 câu trả lời 84 lượt xem
84 lượt xem đã hỏi 6 tháng 4, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 Song Tử Lucy Thần đồng 957 điểm 13 32 64
1 thích
5 câu trả lời 449 lượt xem
449 lượt xem
viết  lại câu với:i like roler skating and  so  
đã hỏi 2 tháng 4, 2017 trong Toán tiểu học lê thị hải quỳnh
0 phiếu
5 câu trả lời 355 lượt xem
355 lượt xem
He never gets ___ good marks because he is too lazy.
đã hỏi 3 tháng 3, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 NguyenThienTrang Tiến sĩ 28.9k điểm 90 261 935
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
8 lượt xem đã hỏi 29 tháng 6 trong Sinh học lớp 9 hoangvy Cử nhân 3.7k điểm 24 46 132
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
11 lượt xem đã hỏi 20 tháng 6 trong Ngữ văn lớp 6 manh.s116973557 Cử nhân 2.3k điểm 3 4 11
0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
10 lượt xem
Cấu trúc và chức năng của protein ?
đã hỏi 20 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 Luu_Shiro Thạc sĩ 7.7k điểm 18 49 256
...