Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
92 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
Phát âm /ed/ , /s/ ?

2 Trả lời

+1 thích
bởi Bendy Cử nhân (3.3k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi PTG
 
Hay nhất

1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.

E.g:

 • Hoped /hoʊpt/: Hy vọng
 • Coughed /kɔːft/: Ho
 • Fixed /fɪkst/: Sửa chữa
 •  

2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

E.g:

 • Wanted /ˈwɑːntɪd/: muốn
 • Added /æd/: thêm vào

3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

E.g:

 • Cried /kraɪd/: Khóc
 • Smiled /smaɪld/: Cười
 • Played /pleɪd/: Chơi

Chú ý: Đuôi “-ed” trong các động từ sau khi sử dụng như tính từ sẽ được phát âm là /ɪd/ bất luận “ed” sau âm gì:

 • Aged
 • Blessed
 • Crooked
 • Dogged
 •  

E.g:

 • An aged man /ɪd/
 • A blessed nuisance /ɪd/
 •  

Nhưng khi sử dụng như động từ, ta áp dụng quy tắc thông thường:

 • He aged quickly /d/
 • He blessed me /t/
 • They dogged him /d/
 • He has learned well /d/

1. Âm s và es được phát âm là /ɪz/ (hoặc âm /əz/)

Ví dụ cụ thể với những trường hợp được phát âm là /ɪz/:

 • C: races (sounds like “race-iz”)
 • S: pauses, nurses, buses, rises
 • X: fixes, boxes, hoaxes
 • Z: amazes, freezes, prizes, quizzes
 •  

2. Phát âm là /s/

Nếu các phụ âm cuối cùng là các phụ âm vô thanh, thì “s” sẽ được phát âm là /s/. Hãy cẩn thận đừng để tạo ra thêm âm phụ nào.

Ví dụ cho những từ kết thúc được đọc bằng âm /s/:

 • P: cups, stops, sleeps
 • T: hats, students, hits, writes
 •  

3. Phát âm là âm /z/

Nếu chữ cái cuối cùng của từ kết thúc bằng một phụ âm (hoặc âm hữu thanh), thì chữ S được phát âm giống như chữ Z, là /z/ (mà không tạo ra âm nào khác).

Ví dụ cho những từ kết thúc được đọc bằng âm /z/:

 • B: crabs, rubs
 • D: cards, words, rides, ends
 • G: rugs, bags, begs
 • L: deals calls, falls, hills
 • M: plums, dreams
 •  
+1 thích
bởi Sarah_Zin_cutee Thạc sĩ (5.5k điểm)
Có 3 cách phát âm –s và –es của danh từ số nhiều: /s/, /z/, /iz/.
 
==> /iz/: khi es đứng sau danh từ tận cùng bằng các âm xuýt: /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/.
E.g: watches, boxes, bridges, buses, crashes, buzzes,…

==> /s/: khi s đứng sau các danh từ tận cùng bằng các âm vô thanh: /p/, /f/, /t/, /k/, /ө/.
E.g: cups, cats, books, beliefs, cloths,…

==> /z/: khi s đứng sau danh từ tận cùng bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) và các phụ âm hữu thanh còn lại: /b/, /v/, /ð/, /d/, /g/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/, /әu/, /ei/,…
E.g: toys, answers, lessons, legs, trees, knives, ends, dreams, hills, songs,…

Cách ghi nhớ nhanh đối với cách phát âm s, es:

1. Ôi sông xưa zờ chẳng shóng (o, s, x, z, ch, sh) -> /iz/
2. Thời phong kiến fương tây (th, p, k, f, t) -> /s/
3. Còn các chữ còn lại trong bảng chữ cái phát âm là : /z/
 
Cách ghi nhớ nhanh đối với cách phát âm ed:

1. Con sông xưa zờ chẳng shóng, thời phong kiến fương tây (c, s, x, z, ch, sh, th, p, k, f) bỏ tây (t) -> phát âm là /t/ 
2. T, D phát âm là /id/
3. Chữ cái còn lại trong bảng chữ cái phát âm là /d/

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
2 câu trả lời 145 lượt xem
Câu ao ước trong tiếng anh ?
đã hỏi 4 tháng 6, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Các dạng so sánh trong tiếng anh ?
đã hỏi 4 tháng 6, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 181 lượt xem
Công thức 12 thì trong tiếng anh ?
đã hỏi 4 tháng 6, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Hãy nêu cách phát âm /s/ , /es/ , /ed/ . Liệt kê một sô trưòng hợp đặc biệt . 
đã hỏi 15 tháng 5, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 8, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 95 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 8, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 218 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 8, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem
Vì sao người Nhật đội chiếc khăn nhỏ mỗi khi tắm suối nước nóng?
đã hỏi 9 tháng 6, 2020 trong Khác bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 957 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 3g hợp chất hữu cơ A thu được 8,8g khí CO2 và 5,4g H2O. a) Xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 15.
đã hỏi 9 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 109 lượt xem
Các nhân vật lịchsử: Anh hùng Núp, Nguyễn Văn Trỗi, Chị Út Tịch, Chị Sứ lần lượt xuất hiện trong các văn bản văn học nào?
đã hỏi 8 tháng 6, 2020 trong Ngữ văn lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
 1. Darling_274

  575 Điểm

 2. nguyenmanh04102009212

  100 Điểm

 3. boxnhonyc274849

  90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...