Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
948 lượt xem
trong Hóa học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 3g hợp chất hữu cơ A thu được 8,8g khí CO2 và 5,4g H2O. a) Xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 15.


2 Trả lời

0 phiếu
bởi Bendy Cử nhân (2.6k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi PTG
 
Hay nhất

Đáp án:

a) Theo đề ta có:

dA/H2=15

=>MA=15.2=30 (g/mol)

Khối lượng của các nguyên tố có trong A là:

nC=nCO2=8,8/44=0,2(mol)

=>mC=0,2.12=2,4(g)

nH2=nH2O=5,4/18=0,3(mol)

=>mH2=0,3.2=0,6(g)

=>mO2=mA-(mC+mH2)=3-(2,4+0,6)=0

Đặt CTTQ của A là: CxHy

Ta có tỉ lệ: x:y=nC:2nH2=0,2:0,6=1:3

=>CTN của A là: (CH3)n

mà 15n≤27

=>n=2

Vậy CTPT của A là: C2H6

0 phiếu
bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.1k điểm)

Đáp án:

a) Theo đề ta có:

dA/H2=15

=>MA=15.2=30 (g/mol)

Khối lượng của các nguyên tố có trong A là:

nC=nCO2=8,8/44=0,2(mol)

=>mC=0,2.12=2,4(g)

nH2=nH2O=5,4/18=0,3(mol)

=>mH2=0,3.2=0,6(g)

=>mO2=mA-(mC+mH2)=3-(2,4+0,6)=0

Đặt CTTQ của A là: CxHy

Ta có tỉ lệ: x:y=nC:2nH2=0,2:0,6=1:3

=>CTN của A là: (CH3)n

mà 15n≤27

=>n=2

Vậy CTPT của A là: C2H6

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 423 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam một hợp chất hữu cơ A, tạo ra 2,2(g) CO2 và 0,9(g) H2O. Công thức hoá học của A (trùng với công thức đơn giản) là.           A. C2H6                B. C2H4                C. CH2O               D. CH4O
đã hỏi 3 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.8k lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A và B khác dãy đồng đẳng và cùng loại hợp chất, trong đó A hơn B một nguyên tử cacbon, người ta chỉ thu được nước và 9,24 gam CO2. Biết tỉ khối hơi của X đối với H2 là 13,5. a. Tìm công thức cấu tạo của A, B và tính thành phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X. b. Từ B viết sơ đồ phản ứng điều chế CH3COOCH3 
đã hỏi 11 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 9 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 376 lượt xem
  Đốt cháy hoàn toàn 4,5 gam chất hữu cơ X trong oxi, thu được 6,6 gam CO2 và 2,7 gam H2 O. Biết khối lượng mol của X bằng 60 g/mol. Công thức phân tử của X là
đã hỏi 1 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Teemo- Tiến sĩ (19.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1,48g hợp chất hữu cơ X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,08g H2O. Nếu cho 1,48g X tác dụng với NaOH thì thu được 1,36g muối. CTCT của X là gì ? Lưu ý: Giải chi tiết
đã hỏi 28 tháng 10 trong Hóa học lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 225 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ B cần 3 mol khí O2, thu được 2 mol khí CO2 và 3 mol nước. Tìm CTPT của B.
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 467 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1,23g một hợp chất hữu cơ X thu được 2,64g khí CO2, 0,63 g H2O và 224ml N2 (đktc). Tỉ khối hơi của X so với không khí là 4,24138. Xác định CTPT của X.
đã hỏi 2 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 197 lượt xem
Khi đốt cháy hoàn toàn 14,75 gam một chất hữu cơ X, thu được 16,80 lít khí CO2 ; 2,80 lít N2 (các thể tích đo ở đktc) và 20,25 gam H2O. Lập CTĐG của X
đã hỏi 1 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 234 lượt xem
Khi đốt cháy hoàn toàn 15 gam chất hữu cơ X, thu được 8,96 lít khí CO2 ; 2,24 lít N2 (các thể tích đo ở đktc) và 12,6 gam H2O. Lập CTĐG của X:
đã hỏi 1 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi DmsHoa (-412 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 448 lượt xem
a) Biết tỉ khối của A đối với khí hiđro là 23. Xác định công thức phân tử A. b) Viết các công thức cấu tạo có thể có của A.
đã hỏi 11 tháng 5, 2021 trong Vật lý lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 886 lượt xem
Khi đốt cháy một hợp chất hữu cơ X trong oxi, người ta đo thể tích CO2 với H2O, thấy tỉ lệ về thể tích của CO2 với H2O là 1:1. Vậy X là??
đã hỏi 1 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi YasuoVN Thạc sĩ (7.1k điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...