Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
12 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 10 bởi 584ewqad Cử nhân (2k điểm) 7 15 70

1 Câu trả lời

+2 phiếu
cách đây bởi toitenla01 Thần đồng (1.5k điểm) 3 8 92
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất cách đây bởi 584ewqad
 
Hay nhất
It will happen that the whales will become extinct due to the lack of human protection

chúc bạn học tốt

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
The weather forecast was inaccurate, so we didn't take the right precautions. -> Had the weather forecast ...................................................................................
đã hỏi 20 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi GiaNgoc54 ● Quản Trị Viên Học sinh (408 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
15. If I__ following the other car too closely, I would have been able to stop in time instead of running into it. a. wasn’t b. had been c. were d. hadn’t been 16. ‘Supermarkets are much better than traditional markets.´- '___. Each has its own features.’ a. I couldn’t agree with you more. b. That’s completely true. c. I disagree with you. d. I can’t help thinking the same.|
đã hỏi 19 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi nguyethong7462564 Học sinh (382 điểm) 1 2 4
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
24. If you any have____ finding my house, phone me____ this number! a. trouble / in b. difficulty / at c. problem / with d. question / for 25. Floating markets are the ones held on_____. a. ships b. ferries c. boats d. All are correct
đã hỏi 19 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi nguyethong7462564 Học sinh (382 điểm) 1 2 4
+3 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
If you take that job, you’ll have to get up at 6 a.m every morning. (mean)
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 11 bởi trucanhnguyen Tiến sĩ (29k điểm) 100 288 957
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
write a paragraph about how to protect ecotourism
đã hỏi 16 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi lf_ Thạc sĩ (9.1k điểm) 32 56 143
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
3. Bill___ a job in the factory, but he___ to take it. a. had offered / was refused b. is offered / refused c. was offered / refused d. will offer / refused
đã hỏi 19 tháng 2 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi nguyethong7462564 Học sinh (382 điểm) 1 2 4
+2 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
  What should we do to be healthy?  
đã hỏi 31 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi army_army Cử nhân (1.7k điểm) 5 13 74
0 phiếu
2 câu trả lời 617 lượt xem
Let's write a short passage about what we should do to save energy.
đã hỏi 25 tháng 3, 2019 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi kimngan500 Cử nhân (3.5k điểm) 14 25 93
+1 thích
2 câu trả lời 383 lượt xem
đã hỏi 14 tháng 3, 2018 trong Học tập bởi Kiều Như
+1 thích
2 câu trả lời 406 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 1, 2018 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Lê Tấn Phát

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. dinhthiyen_trunghoa595

  300 Điểm

 2. trannhat900

  206 Điểm

 3. miniwithst681

  170 Điểm

 4. kanaoshinobukanae253

  116 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. dinhthiyen_trunghoa595

  300 Điểm

 2. trannhat900

  206 Điểm

 3. miniwithst681

  170 Điểm

 4. kanaoshinobukanae253

  116 Điểm

...