Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
84 lượt xem
trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức \(\left(\sqrt{3} -2\right).i \) có tọa độ là 

A. \(\left(\sqrt{3} ;-2\right).\)

B. \(\left(-\sqrt{3} ;2\right).\)

C. \(\left(\sqrt{3} -2;0\right).\)

D. \(\left(0;\sqrt{3} -2\right).\)


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
 
Hay nhất

Chọn D  

Điểm biểu diễn hình học của số phức \(z=\left(\sqrt{3} -2\right).i\) là điểm \(M\left(0;\sqrt{3} -2\right).\)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} =1-i \) và \(z_{2} =1+2i. \)Trên mặt phẳng Oxy, điểm biểu diễn số phức \(3z_{1} +z_{2}\) có tọa độ là \(A. \left(4;-1\right). \) \(B. \left(-1;4\right). \) \(C. \left(4;1\right).\) \(D. \left(1;4\right).\)
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3.8k lượt xem
Xét các số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=\sqrt{2}\) . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn của các số phức \(w=\frac{4+iz}{1+z}\) ... ;n bán kính bằng \(A. \sqrt{34} \). \(B. 26.\) \(C. 34. \) \(D. \sqrt{26} .\)
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.7k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} =2-i \) và \(z_{2} =1+i\). Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, điểm biểu diễn của số phức \(2z_{1} +z_{2}\) có toạ độ là \(A. \left(0;5\right). \) \(B. \left(5;-1\right). \) \(C. \left(-1;5\right). \) \(D. \left(5;0\right).\)
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.3k lượt xem
Xét các số phức thỏa mãn \(\left(\overline{z}+i\right)\left(z+2\right)\) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức ... A. 1. \) \(B. 5. \) \(C. \frac{\sqrt{5} }{2}. \) \(D. \frac{\sqrt{3} }{2}.\)
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán tiểu học bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 596 lượt xem
Gọi \(z_{1} \) là số phức có phần ảo âm là nghiệm của phương trình \(z^{2} +2z+3=0\). Tọa độ điểm M biểu diễn số phức \(z_{1} \) là \(A. M\left(-1;2\right ... \left(-1;-\sqrt{2} \right). \) \(C. M\left(-1;-2\right). \) \(D. M\left(-1;-\sqrt{2} i\right).\)
đã hỏi 4 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 123 lượt xem
Điểm biểu diễn số phức z=5i-3 có tọa độ là \(A. \left(5;-3\right). \) \(B. \left(3;5\right). \) \(C. \left(-3;5\right). \) \(D. \left(5;3\right).\)
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 354 lượt xem
Kí hiệu \(z_{0}\) là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình \(4z^{2} -16z+17=0\). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là đ ... \(C. M_{3} \left(-\frac{1}{4} ;1\right). \) \(D. M_{4} \left(\frac{1}{4} ;1\right).\)
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 75 lượt xem
Cho số phức z thỏa mãn \(\left|z+3\sqrt{2} \right|+\left|z-3\sqrt{2} \right|=8\sqrt{2}\) . Biết rằng tập hợp điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng phức là một Elip. Phương ... } }{14} +\frac{y^{2} }{32} =1. \) \(D. \frac{x^{2} }{124} +\frac{y^{2} }{56} =1.\)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 162 lượt xem
Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức 9-5i có tọa độ là \(A. \left(5;-9\right) B. \left(5;9\right)\) \(C. \left(9;-5\right) D. \left(9;5\right) \)
đã hỏi 20 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 122 lượt xem
Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức 4+7i có tọa độ là \(A. \left(7;-4\right)\) \(B. \left(7;4\right)\) \(C. \left(4;7\right)\) \(D. \left(4;-7\right)\)
đã hỏi 18 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
 1. minhquanhhqt160

  15 Điểm

 2. lueyuri009730

  15 Điểm

 3. lenguyenducminh05102011227

  5 Điểm

 4. Darling_274

  5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...