Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
1.3k lượt xem
trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)

Cho hai số phức \(z_{1} =1-i \) và \(z_{2} =1+2i. \)Trên mặt phẳng Oxy, điểm biểu diễn số phức \(3z_{1} +z_{2}\) có tọa độ là

\(A. \left(4;-1\right). \)

\(B. \left(-1;4\right). \)

\(C. \left(4;1\right).\)

\(D. \left(1;4\right).\)


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
 
Hay nhất

Chọn A

Ta có \(3z_{1} +z_{2} =3\left(1-i\right)+1+2i=4-i.\)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 1.7k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} =2-i \) và \(z_{2} =1+i\). Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, điểm biểu diễn của số phức \(2z_{1} +z_{2}\) có toạ độ là \(A. \left(0;5\right). \) \(B. \left(5;-1\right). \) \(C. \left(-1;5\right). \) \(D. \left(5;0\right).\)
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3.8k lượt xem
Xét các số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=\sqrt{2}\) . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn của các số phức \(w=\frac{4+iz}{1+z}\) ... ;n bán kính bằng \(A. \sqrt{34} \). \(B. 26.\) \(C. 34. \) \(D. \sqrt{26} .\)
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,\, \, z_{2}\) thoả mãn \(\left|z_{1} +1-2i\right|+\left|z_{1} -3-3i\right|=2\left|z_{2} -1-\frac{5}{2} i\right|=\sqrt{17}\) . Giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1} -z_{2} \right|+\left ... ; \(A. 3\sqrt{41} . \) \(B. \sqrt{17} +\sqrt{41} .\) \(C. \sqrt{17} -\sqrt{41} . \) \(D. 2\sqrt{17} .\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức \(\left(\sqrt{3} -2\right).i \) có tọa độ là A. \(\left(\sqrt{3} ;-2\right).\) B. \(\left(-\sqrt{3} ;2\right).\) C. \(\left(\sqrt{3} -2;0\right).\) D. \(\left(0;\sqrt{3} -2\right).\)
đã hỏi 12 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} =1+2i\) và \(z_{2} =3-4i\). Số phức \(2z_{1} +3z_{2} -z_{1} .z_{2} \) là số phức nào sau đây? A. 10i. B. -10i. C. 11+8i. D. 11-10i.
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 278 lượt xem
Gọi \(z_{1} ,\, z_{2}\) là hai nghiệm của phương trình \(z^{2} -2z+5=0\) và \(A,\, B\) là các điểm biểu diễn của \(z_{1} ,\, z_{2}\) . Tọa độ trung điểm của đoạn ... ) . \) \(B. \left(0;\, -1\right) . \) \(C. \left(1;\, 1\right) .\) \(D. \left(1;\, 0\right) .\)
đã hỏi 4 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 387 lượt xem
Hai điểm \(M,{\rm \; }N\) trong hình vẽ bên dưới là điểm biểu diễn hai số phức \(z_{1} ,{\rm \; }z_{2}\) . Biết \(ON=2OM=2\sqrt{5} . \) Giá trị của \(\left|z_{1}^{2} +z_{2}^{2} \right|\) bằng \(A. 5\sqrt{13} . \) \(B. 5\sqrt{37} . \) \(C. 5\sqrt{31} . \) \(D. 5\sqrt{11} .\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3.7k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,z_{2}\) thoả mãn \(\left|z_{1} +2-i\right|+\left|z_{1} -4-7i\right|=6\sqrt{2}\) và \(\left|iz_{2} -1+2i\right|=1\). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(T=\left|z_{1} +z_{2} \right|.\) \(A. \sqrt{2} -1. \) \(B. \sqrt{2} +1. \) \(C. 2\sqrt{2} +1. \) \(D. 2\sqrt{2} -1.\)
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 596 lượt xem
Gọi \(z_{1} \) là số phức có phần ảo âm là nghiệm của phương trình \(z^{2} +2z+3=0\). Tọa độ điểm M biểu diễn số phức \(z_{1} \) là \(A. M\left(-1;2\right ... \left(-1;-\sqrt{2} \right). \) \(C. M\left(-1;-2\right). \) \(D. M\left(-1;-\sqrt{2} i\right).\)
đã hỏi 4 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 86 lượt xem
Gọi M,N là điểm biểu diễn của các số phức \(z_{1} =-4+i,z_{2} =2-9i\). Gọi I là trung điểm của đoạn MN. Số phức \(z_{3}\) được biểu diễn là điểm $I$. ... {3} =1+4i. \) \(B. z_{3} =-1+4i. \) \(C. z_{3} =1-4i. \) \(D. z_{3} =-1-4i.\)
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán tiểu học bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
 1. minhquanhhqt160

  15 Điểm

 2. lueyuri009730

  15 Điểm

 3. lenguyenducminh05102011227

  5 Điểm

 4. Darling_274

  5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...