Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
1.8k lượt xem
trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)

Cho hai số phức \(z_{1} =2-i  \) và \(z_{2} =1+i\). Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, điểm biểu diễn của số phức \(2z_{1} +z_{2}\) có toạ độ là

\(A. \left(0;5\right). \)

\(B. \left(5;-1\right). \)

\(C. \left(-1;5\right). \)

\(D. \left(5;0\right).\)


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
 
Hay nhất

Ta chọn câu B

Ta có \(2z_{1} +z_{2} =2\left(2-i\right)+1+i=4-2i+1+i=5-i.\)

Vậy điểm biểu diễn của số phức \(2z_{1} +z_{2}\) có toạ độ là \(\left(5;-1\right).\)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} =1-i \) và \(z_{2} =1+2i. \)Trên mặt phẳng Oxy, điểm biểu diễn số phức \(3z_{1} +z_{2}\) có tọa độ là \(A. \left(4;-1\right). \) \(B. \left(-1;4\right). \) \(C. \left(4;1\right).\) \(D. \left(1;4\right).\)
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.2k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} =1+2i\) và \(z_{2} =3-4i\). Số phức \(2z_{1} +3z_{2} -z_{1} .z_{2} \) là số phức nào sau đây? A. 10i. B. -10i. C. 11+8i. D. 11-10i.
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3.8k lượt xem
Xét các số phức z thỏa mãn \(\left|z\right|=\sqrt{2}\) . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn của các số phức \(w=\frac{4+iz}{1+z}\) ... ;n bán kính bằng \(A. \sqrt{34} \). \(B. 26.\) \(C. 34. \) \(D. \sqrt{26} .\)
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} ,\, \, z_{2}\) thoả mãn \(\left|z_{1} +1-2i\right|+\left|z_{1} -3-3i\right|=2\left|z_{2} -1-\frac{5}{2} i\right|=\sqrt{17}\) . Giá trị lớn nhất của biểu thức \(P=\left|z_{1} -z_{2} \right|+\left ... ; \(A. 3\sqrt{41} . \) \(B. \sqrt{17} +\sqrt{41} .\) \(C. \sqrt{17} -\sqrt{41} . \) \(D. 2\sqrt{17} .\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 395 lượt xem
Hai điểm \(M,{\rm \; }N\) trong hình vẽ bên dưới là điểm biểu diễn hai số phức \(z_{1} ,{\rm \; }z_{2}\) . Biết \(ON=2OM=2\sqrt{5} . \) Giá trị của \(\left|z_{1}^{2} +z_{2}^{2} \right|\) bằng \(A. 5\sqrt{13} . \) \(B. 5\sqrt{37} . \) \(C. 5\sqrt{31} . \) \(D. 5\sqrt{11} .\)
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 93 lượt xem
Gọi M,N là điểm biểu diễn của các số phức \(z_{1} =-4+i,z_{2} =2-9i\). Gọi I là trung điểm của đoạn MN. Số phức \(z_{3}\) được biểu diễn là điểm $I$. ... {3} =1+4i. \) \(B. z_{3} =-1+4i. \) \(C. z_{3} =1-4i. \) \(D. z_{3} =-1-4i.\)
đã hỏi 3 tháng 11, 2020 trong Toán tiểu học bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 918 lượt xem
Cho hai số phức \(z_{1} =1+i\, ,z_{2} =2-3i\). Tính môđun của số phức \(z_{1} +z_{2} .\) A. \(\sqrt{13}. \) B. \(\sqrt{5} . \) C. 1. D. 5.
đã hỏi 8 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.9k lượt xem
Cho hai số phức z1 =1+i và z2 =2-3i. Tính môđun của số phức z1 +z2 . \(A. \left|z_{1} +z_{2} \right|=1. \) \(B. \left|z_{1} +z_{2} \right|=\sqrt{5} . \) \(C. \left|z_{1} +z_{2} \right|=\sqrt{13} . \) \(D. \left|z_{1} +z_{2} \right|=5.\)
đã hỏi 2 tháng 11, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức \(\left(\sqrt{3} -2\right).i \) có tọa độ là A. \(\left(\sqrt{3} ;-2\right).\) B. \(\left(-\sqrt{3} ;2\right).\) C. \(\left(\sqrt{3} -2;0\right).\) D. \(\left(0;\sqrt{3} -2\right).\)
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Giả sử \(z_{1} , z_{2}\) là hai trong số các số phức z thỏa mãn \(\left|iz+\sqrt{2} -i\right|=1\) và \(\left|z_{1} -z_{2} \right|=2\). Giá trị lớn nhất của \(\left|z_{1} \right|+\left|z_{2} \right|\) bằng A. 3. B. \(3\sqrt{2} . \) C. 4. D.\( 2\sqrt{3} .\)
đã hỏi 19 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)

HOT 1 giờ qua

 1. luckyyhappyy07687

  355 Điểm

 2. PTG

  342 Điểm

 3. tnk11022006452

  301 Điểm

 4. minhquanhhqt160

  203 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...