Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
31 lượt xem
trong Toán tiểu học bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)

\(\begin{cases} x^3 - 8x=y^3+2y\\x^2-3=3(y^2+1)\end{cases}\)


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
 
Hay nhất

Đặt  \(x^{3}-8x=y^{3}+2y\) (1)

       \(x^{2}-3=3(y^{2}+1)\) (2)

Từ (2), ta có: \(x^{2}-8=3y^{2}-2\) (3)

Thay (3) vào (1), ta được:  \(x(3y^{2}-2)=y^{3}+2y\)

                                      \(\Rightarrow x=\frac{y^{3}+2y}{3y^{2}-2}\) (4)

Thay (4) vào (2), ta được: \((\frac{y^{3}+2y}{3y^{2}-2})^{2}-3=3(y^{2}+1)\)

                                     \(\Leftrightarrow \frac{y^{6}+4y^{4}+4y^{2}}{9y^{4}-12y^{2}+4}=3y^{2}+6\)

                                     \(\Leftrightarrow 13y^{6}+7y^{4}-32y^{2}+12=0\) (5)

Đặt \(A=y^{2}, A\geq 0\)

(5) \(\Leftrightarrow 13A^{3}+7A^{2}-32A+12=0\)

Giải phương trình bậc 3: \(\begin{align*} A &=1 \\ A &= -2\\ A &= \frac{6}{13} \end{align*}\), (loại A = -2, vì \(A\geq 0\))

\(\Rightarrow \begin{align*} y &=\pm 1 \\ y &= \pm \sqrt{\frac{6}{13}} \end{align*} \)

Thay y vào  (4), ta được các nghiệm (x,y) như sau:

\((3;1), (-3;-1),(-4\sqrt{\frac{6}{13}};\sqrt{\frac{6}{13}}),(4\sqrt{\frac{6}{13}};-\sqrt{\frac{6}{13}})\)

 

                                 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
\(\begin{cases} 5|x-1|-3|y+2|=7\\2(2x-2) + 5(y+2)=13\end{cases}\)
đã hỏi 9 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
\(\begin{cases} x\sqrt{3} - (1 + \sqrt{3})y=1\\ (1-\sqrt{3})x+y\sqrt{5}=1\end{cases}\)
đã hỏi 8 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
\(\begin{cases} 2xy+x+y=2\\x^3+y^3=8\end{cases}\)
đã hỏi 4 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
\(\sqrt{2x - 1} + \sqrt{x - 1} = 5\)
đã hỏi 30 tháng 9 trong Toán lớp 8 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 15 lượt xem
\(9x^2 - 6x + 2 = 0\)
đã hỏi 30 tháng 9 trong Toán lớp 8 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
\(\sqrt{1 - x^2}\)
đã hỏi 5 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
\(A = \sqrt{x-1} + \sqrt{x-3}\)
đã hỏi 7 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
\(\dfrac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x}} = a\) \(\dfrac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 3} = a\)
đã hỏi 7 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
\(y^4 + 4y + 1 = 5^x\)
đã hỏi 5 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...