Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
28 lượt xem
trong Toán lớp 10 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
Có bao nhiêu chữ số tự nhiên gồm 5 chữ số lớn hơn 4 và đôi một khác nhau?

2 Trả lời

+1 thích
bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.3k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất

Gọi: Số tự nhiên gồm 5 chữ số lớn hơn 4 và đôi một khác nhau có dạng \(\overline{abcde}\)

Do số tự nhiên gồm 5 chữ số lớn hơn 4 nên chọn được các số 5, 6, 7, 8, 9

- Số a có 5 cách chọn (Số 5, 6, 7, 8, 9)

- Số b có 4 cách chọn ( \(b \neq a\) )

- Số c có 3 cách chọn ( \(c\neq a, c \neq b\))

- Số d có 2 cách chọn (\(d ​​​​\ne a, d \ne b, d\ne c\))

- Số e có 1 cách chọn (\(e ​​​​\ne a, e \ne b, e\ne c, e \ne d\))

Theo quy tắc nhân: 5. 4. 3. 2. 1 = 120 (số)

_Chúc bạn học tốt_

0 phiếu
bởi Darling_274 Cử nhân (3.2k điểm)
Gọi số tự nhiên có 5 chữ số lớn hơn 4 và đôi một khác nhau là abcde

Ta có:

a có 5 cách chọn

b có 4 cách chọn

c có 3 cách chọn

d có 2 cách chọn

e có 1 cách chọn

Theo quy tắc nhân ta có: a.b.c.d.e=5.4.3.2.1=120 số

Vậy có 120 số có 5 chữ số đôi một khác nhau và từng chữ số lớn hơn 4

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
Gọi X là tập hợp các số tự nhiên 5 chữ số đôi một khác nhau. Lấy ngẫu nhiên từ tập X một số. Tính xác suất để lấy được số chia hết cho 9
đã hỏi 8 tháng 6 trong Toán lớp 10 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 46 lượt xem
Mật khẩu mở điện thoại của bác Bình là một số tự nhiên lẻ gồm 6 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 600.000. Bạn An đư ... ng mật khẩu để mở được điện thoại của bác Bình.
đã hỏi 29 tháng 6 trong Toán lớp 10 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.8k lượt xem
Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau sao cho trong đó luôn có ba chữ số 1, 2, 3 và có ba chữ số có tổng bằng 9
đã hỏi 20 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Từ các chữ số 1,2,3,4,5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số ( các chữ số đôi một phân biệt) sao cho phải có chữ số 2?  A.128. B.120. C. Đáp số khác. D.150.
đã hỏi 25 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 238 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Cho A={0,1,2,3,4,5,6,7}.Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau nhỏ hơn 24000.
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
Từ các số \(0\, ,\, 1\, ,\, 2\, ,\, 3\, ,\, 4\, ,\, 5\, ,\, 6\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau và bé hơn 25000.
đã hỏi 18 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.5k lượt xem
Cho tập hợp S = {1;2;3;4;5;6}. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau lấy từ tập hợp S ?
đã hỏi 13 tháng 1, 2022 trong Toán lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...