Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
55 lượt xem
trong Sinh học lớp 9 bởi ferr.sweety309 Học sinh (10 điểm)
Bốn tế bào A,B,C,D đều thực hiện quá trình nguyên phân. Tế bào B có số lần nguyên phân gấp 3 lần so với tế bào A và chỉ bằng 1/2 số lần nguyên phân của tế bào C. Tổng số lần nguyên phaancuar 4 tế bào là 14. Hãy xác định 
a) số lần nguyên phân của mỗi tế bào trên
b) số thoi vô sắc xuất hiện qua quá trình nguyên phân cảu 4 tế bào
c) Nếu môi trường cung cấp tất cả 1720 NST thì bộ NST của loài bằng bao nhiêu

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi CayGame Học sinh (467 điểm)
Gọi số lần nguyên phân của tế bào A, B, C và D lần lượt là a, b, c và d.

1. "Tế bào B có số lần nguyên phân gấp 3 lần so với tế bào A": b = 3a.
2. "Tế bào B chỉ bằng 1/2 số lần nguyên phân của tế bào C": b = 1/2c.
3. "Tổng số lần nguyên phân của 4 tế bào là 14": a + b + c + d = 14.

Bây giờ giải hệ phương trình này:

Từ điều kiện 1 và 2, ta có: 

b = 3a
b = 1/2c

Kết hợp hai phương trình trên, ta có:

3a = 1/2c

Bây giờ, chúng ta có hệ phương trình sau:

1. 3a = 1/2c
2. a + b + c + d = 14

Giải phương trình 1 để loại bỏ c:

c = 6a

Thay c vào phương trình 2:

a + b + 6a + d = 14

Kết hợp các số hạng tương tự:

7a + b + d = 14

Bây giờ, chúng ta có hệ phương trình với hai biến a và d:

1. 7a + b + d = 14

Chọn một giá trị cho a (ví dụ: a = 1) để tính d:

7(1) + b + d = 14
7 + b + d = 14

Sau đó, giải phương trình này để tìm b và d:

b + d = 14 - 7
b + d = 7

Bây giờ chúng ta có giá trị của b và d:

b = 7 - d

Giá trị của a đã được chọn (a = 1) và c được tính từ c = 6a, nên:

a = 1
c = 6a = 6

Bây giờ chúng ta đã tìm ra giá trị của tất cả các tế bào:

a = 1
b = 7 - d
c = 6
d = ?

Chúng ta có thể tìm giá trị của d bằng cách thay vào phương trình a + b + c + d = 14:

1 + (7 - d) + 6 + d = 14

Kết hợp các số hạng tương tự và giải phương trình để tìm d:

14 - d = 14
-d = 0
d = 0

Vậy, giá trị của d là 0.

**Kết quả:**
a = 1
b = 7 - 0 = 7
c = 6
d = 0

a) Số lần nguyên phân của mỗi tế bào là:
Tế bào A: 1 lần
Tế bào B: 7 lần
Tế bào C: 6 lần
Tế bào D: 0 lần

b) Số thế hệ vô số qua quá trình nguyên phân của 4 tế bào là 14.

c) Nếu môi trường cung cấp tất cả 1720 NST, bộ NST của loài sẽ bằng tổng số NST của tất cả các tế bào sau mỗi lần nguyên phân, tức là:

Bộ NST = 1 + 7 + 6 + 0 = 14.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 148 lượt xem
Máu trong hệ mạch của hệ tuần hoàn là cấp độ tổ chức nào dưới đây? * A. Cơ quan B. Hệ cơ quan C. Tế bào D. Mô
đã hỏi 12 tháng 11, 2021 trong Khác bởi Khách
+1 thích
1 trả lời 543 lượt xem
Có 5 tế bào của người (2n=46) đều tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần, hãy xác định: a. Số tế bào con sau khi nguyên phân b. Số NST môi trường cung cấp cho tế bào thực hiện nguyên phân c. Số thoi phân bào xuất hiện và bị hủy qua quá trình nguyên phân
đã hỏi 3 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 685 lượt xem
Có 1 tế bào của ruồi giấm tiến hành nguyên phân 5 lần có NST là 2n=8. Hãy xác định a. Số tế bào con sau khi nguyên phân  b. Số NST môi trường cung cấp cho tế bào thực hiện nguyên phân c. Số thoi phân bào xuất hiện và bị hủy qua quá trình nguyên phân
đã hỏi 3 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
Trật tự đúng là: A. ABCD B. ACBA C. DACB D. BADC
đã hỏi 16 tháng 8 trong Sinh học lớp 12 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 97 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 409 lượt xem
Có 4 vật a, b, c, d đã nhiễm điện. Nếu vật a hút b, b hút c, c đẩy d thì: A. vật b và c có điện tích cùng dấu B. vật b và d có điện tích cùng dấu C. vật a và c có điện tích cùng dấu D. vật a và d có điện tích trái dấu
đã hỏi 25 tháng 1, 2022 trong Vật lý lớp 7 bởi vxh2k9850 Phó giáo sư (35.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 189 lượt xem
Choose the word that has a different pronunciation from the others of each group 3. A. brush B. uncle C. wash D. worry 4. A. orange B. wake C. way D. waste
đã hỏi 13 tháng 1, 2022 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 194 lượt xem
Câu 1: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 Số các chữ số chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau là A. 96. B. 120. C. 134. D. 48.
đã hỏi 15 tháng 11, 2021 trong Toán tiểu học bởi Khách
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...