Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Câu hỏi của Babyshort

0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Em Hà so sánh tuổi của mình với chị Mai và anh Nam. Tuổi của anh Nam gấp 3 lần tuổi em Hà. Cách đây bảy năm tuổi chị Mai bằng nửa số tuổi của anh Nam. Ba năm nữa tuổi của anh anm bằng tổng số tuổi của chị Mai và em Hà. Hỏi tuổi mỗi người là bao nhiêu?
đã hỏi 26 tháng 10 trong Toán lớp 10
 • babyshort
0 phiếu
2 câu trả lời 42 lượt xem
biểu hiện nào chứng tỏ Việt Nam ngày càng có vai trò tích cực trong ASEAN
đã hỏi 31 tháng 5 trong Địa lý lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Một phần của lãnh thổ quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn có mùa đông lạnh
đã hỏi 30 tháng 5 trong Địa lý lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu như thế nào? Nêu đặc điểm của kiểu khí hậu đó?
đã hỏi 30 tháng 5 trong Địa lý lớp 11
0 phiếu
2 câu trả lời 55 lượt xem
Lăng kính được cấu tạo bằng khối chất trong suốt đồng chất thường có dạng hình lăng trụ tiết diện thẳng của lăng kính có dạng gì?
đã hỏi 29 tháng 5 trong Vật lý lớp 11
0 phiếu
3 câu trả lời 62 lượt xem
Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?
đã hỏi 29 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
2 câu trả lời 51 lượt xem
Việc nhà Nguyễn kí với Pháp bản hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884) đã tác động như thế nào đến tình hình nước ta?
đã hỏi 29 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Tính chất tư sản của phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX được thể hiện ở điểm nào?
đã hỏi 29 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
2 câu trả lời 42 lượt xem
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam phải gánh chịu chính sách áp bức bóc lột nặng nề của thực dân Pháp?
đã hỏi 29 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
2 câu trả lời 35 lượt xem
Nội dung nào được cho là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX
đã hỏi 28 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Những nguyên nhân khách quan nào tác động đến sự chuyển biến trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX là gì?
đã hỏi 28 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
CH3COOH được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như tạo ra polime ứng dụng trong sơn, chất kết dính, là dung môi hòa tan các chất hóa học, sản xuất và bảo quản thực phẩm, đặc biệt dùng để để sản xuất giấm. Lượng CH3COOH dùng làm ... sản lượng CH3COOH, nhưng dấm lại là một sản phẩm khá phổ biến trong đời sống hàng ngày. CH3COOH là công thức cấu tạo của chất nào?
đã hỏi 28 tháng 5 trong Hóa học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
Sự kiện nào đã tạo nên bước ngoặt trên chiến trường châu Á- Thái Bình Dương trong Chiến tranh thế giới thứ hai?
đã hỏi 28 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Cảm nhận của em về đoạn thơ sau: "Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên. Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió, mây đường mây, Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay... Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, Có chở trăng về kịp tối nay?"
đã hỏi 28 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Phát hiện và chỉ ra thao tác lập luận trong câu sau: "Dòm quanh thế giới như rồng bay hổ thét, như điện chớp mây tuôn, nhân tài có ngàn thứ muôn thứ, không có vẻ nào mà không mới lạ. Ngay đến 1 xó Ðông Dương này, nước nhà mình so sánh đã đủ thua kém, người ta muôn phần, mình chẳng có một, còn nói Âu Mỹ làm gì?"  
đã hỏi 28 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
Sự kiện chuyển biến trong lĩnh vực nào đã kéo theo sự chuyển biến về xã hội trong Việt Nam thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất?
đã hỏi 27 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Vì sao trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất, thế lực kinh tế của tư sản dân tộc Việt Nam được cải thiện?
đã hỏi 27 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Sau hơn 7 năm bôn ba khắp các quốc gia, các châu lục, làm nghề để kiếm sống đã giúp Nguyễn Ái Quốc nhận ra điều gì
đã hỏi 27 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
sau khi không chiếm được Đà Nẵng, quân Pháp chuyển hướng tấn công vào đâu? Nêu diễn biến?
đã hỏi 27 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
Đối tượng chính trong xã hội Việt Nam bị thực dân Pháp bắt đưa sang Châu Âu trong những năm thế chiến thứ nhất? Giải thích vì sao?
đã hỏi 27 tháng 5 trong Lịch sử lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
Sự sinh trưởng sơ cấp ở thực vật: A. sự sinh trưởng làm tăng chiều dài của thân và rễ cây do sự phân chia của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng. B. sự sinh trưởng làm tăng đường kính của thân và rễ cây do sự phân chia của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng ... sự phân chia của mô phân sinh bên. D. sự sinh trưởng làm tăng đường kính của thân và rễ cây do sự phân chia của mô phân sinh bên.
đã hỏi 26 tháng 5 trong Sinh học lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Đặc điểm nào sau đây không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật? A. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá. B. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền. C.Có khả năng thích nghi với những điểu kiện môi trường biến đổi. D. Là hình thức sinh sản phổ biến.
đã hỏi 25 tháng 5 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 100 lượt xem
Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ bị mất nhãn: NaOH; AgNO3; H2SO4; K2CO3 bằng phương pháp hóa học.
đã hỏi 22 tháng 5 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
Lấy 5 gam hỗn hợp hai muối là CaCO3 và CaSO4 cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo thành 448 ml khí (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
đã hỏi 22 tháng 5 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Cho 100ml dung dịch Na2CO3 1M tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch Ba(OH)2. a) Viết PTHH xảy ra. b) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. c) Tính nồng độ % của dung dịch Ba(OH)2 dùng cho phản ứng trên. d) Lọc lấy kết tủa cho vào a gam dung dịch HCl 30%. Tính a sau khi phản ứng hoàn toàn. 
đã hỏi 22 tháng 5 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Trong sản xuất gang, người ta dùng một loại than vừa có vai trò là nhiêu liệu cung cấp nhiệt cho lò cao, vừa tạo ra chất khử CO, vừa tạo thành phần từ 2-5% C trong gang. Xác định loại than đó?
đã hỏi 22 tháng 5 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Có 4 dung dịch đựng trong 4 ống nghiệm riêng biệt không dán nhãn là NaOH, HCl, NaNO3, NaCl. Hãy nêu các phương pháp hóa học để phân biệt 4 dung dịch này. Viết các phương trình hóa học (nếu có) để minh họa.
đã hỏi 22 tháng 5 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 78 lượt xem
Cho vật sáng AB cao 5cm đặt vuông góc với trục chính của Thấu kính phân kỳ có tiêu cự 15 cm, Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính là 30cm. a) Hãy dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính theo đúng tỉ lệ. b) Ảnh A’B’ có đặc điểm gì? c) Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và chiều cao của ảnh.
đã hỏi 22 tháng 5 trong Vật lý lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
1. Tài nguyên ........................................................................ là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt. 2. Tài nguyên ............................................................................ là dạng tài nguyên khi ... là những nguồn năng lượng sạch, khi sử dụng ............................................................................ môi trường.
đã hỏi 22 tháng 5 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Many countries are already using (1)_________ energy. Solar (2)_________ are placed on the roofs of a house and the Sun's energy is used to (3)_________ water. The energy can be stored for a number of days, so on (4)_________ days you can use solar energy ... solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars (5)_________ solar power instead of gas by the year 2015.
đã hỏi 21 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
“Người em rung lên, em quỳ xuống và đọc kinh cầu nguyện như trước khi đi ngủ. Nhưng em không đọc hết được, vì những c&#417 ... ? b. Chỉ ra phép liên kết được sử dụng trong đoạn văn ?
đã hỏi 21 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 9
0 phiếu
0 câu trả lời 79 lượt xem
Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O ; 6cm); kẻ hai tiếp tuyến MN; MP với đường tròn (N; P thuộc O) và cắt tuyến MAB của (O) sao cho AB = 6 cm. a) Chứng minh: OPMN là tứ giác nội tiếp b) Tính độ dài đoạn thẳng MN biết MO = 10 cm c) Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AB. So sánh góc với góc MON và góc MHN d) Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ AB và dây AB của hình tròn tâm O đã cho.
đã hỏi 21 tháng 5 trong Toán lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Có thể áp dụng mẫu định dạng cho một vài trang chiếu của bài trình chiếu được không? Vì sao?
đã hỏi 20 tháng 5 trong Tin học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Khi áp dụng một mẫu định dạng có nghĩa rằng đồng thời chúng ta thực hiện các thao tác nào?
đã hỏi 20 tháng 5 trong Tin học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
Nêu các bước và các tuỳ chọn để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu?
đã hỏi 20 tháng 5 trong Tin học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…)? A. Insert → Slide Design… B. View → Slide Design… C. Format→ Slide Design… D. Tools → Slide Design…
đã hỏi 20 tháng 5 trong Tin học lớp 9
 1. PTG

  16233 Điểm

 2. Tí Vua Đệ Nhất

  4956 Điểm

 3. Nguyễn Thị Nhật Linh

  3337 Điểm

 4. trucanhnguyen

  2967 Điểm

 5. Đức lượng♥ NGTT

  2372 Điểm

 6. hoangvy

  2108 Điểm

 7. ༻✰ღ Arya "Arry" Stark ღ✰༻

  2103 Điểm

 8. ღA.R.M.Yღ

  1916 Điểm

 9. hello mọi người

  1768 Điểm

 10. ♛⊰๖ۣۜHà ๖ۣۜPɧưσηɢ⊱♛

  1617 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...