Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
84 lượt xem
trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)

 

Cho 1 dung dịch có hòa tan 16,8g NaOH tác dụng với dung dịch có hòa tan 8g Fe2(SO4)3, sau đó lại thêm vào dung dịch trên 13,68g Al2(SO4)3. Từ những phản ứng này người ta thu được dung dịch  A và kết tủa. Lọc kết tủa được chất rắn B. Dung dịch A được pha loãng 500 ml. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

            a) Xác đinh thành phần định tính và định lượng của chất rắn B?

            b) Xác định nồng độ M của mỗi chất trong dung dịch A sau khi pha loãng?

 


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Anatasia Cử nhân (3.5k điểm)

n_{NaOH} = \frac{16,8}{40} = 0,42mol

n_{Fe_{2}(SO_{4})_{3}}= \frac{8}{160} = 0,05mol

n_{Al_{2}(SO_{4})_{3}} = \frac{13,68}{342} = 0,04mol

             6NaOH + Fe_{2}(SO_{4})_{3} \rightarrow 3Na_{2}SO_{4} + 2Fe(OH)_{3}

Trước        0,42                  0,05

Sau            0,12                  0                               0,15                  0,1

              6NaOH + Al_{2}(SO_{4})_{3} \rightarrow 2Al(OH)_{3} + 3Na_{2}SO_{4}

Trước          0,12                   0,04                      

Sau                0                      0,02                     0,04                       0,06

a) Chất rắn B có Al(OH)3 và Fe(OH)3

m_{Fe(OH)_{3}} = 0,1.107 = 10,7g

m_{Al(OH)_{3}} = 0,04.78 = 3,12g

b) Nồng độ mol các chất:

C_{M_{Na_{2}SO_{4}}}= \frac{0,15+0,06}{0,5} = 0,42M'

C_{M_{Al_{2}(SO_{4})_{3}}}= \frac{0,02}{0,5} = 0,04M

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 146 lượt xem
Cho hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, khí Z và chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được khí B. Sục từ từ khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thu được kết tủa D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào ... thành phần các chất có trong Y, Z, A, B, D, E, G. Viết các phương trình hóa học xảy ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
đã hỏi 20 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 68 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ A và B khác dãy đồng đẳng và cùng loại hợp chất, trong đó A hơn B một nguyên tử cacbon, người ta chỉ thu được nước và 9,24 gam CO2. Biết tỉ khối hơi của X đối với H2 là 13,5. a. Tìm công thức cấu tạo của A, B và tính thành phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X. b. Từ B viết sơ đồ phản ứng điều chế CH3COOCH3
đã hỏi 24 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 746 lượt xem
Cho sơ đồ sau: A---> B ---> D ----> E ----> G ---> T ---> D --> T ---> A. Xác định các chất ứng với các chữ cái. Biết A là Al.
đã hỏi 12 tháng 9, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi maianhzxcv3012665 Học sinh (12 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 708 lượt xem
Lấy 9,64 g muối A hòa tan vào nước, sau đó cho tác dụng với Ba(OH)2 dư, khi đun nóng ta thu được kết tủa B và khí C. Lấy kết ... trình phản ứng xảy ra? 2) Xác định các giá trị x, y, p, q, t?
đã hỏi 4 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 118 lượt xem
Hòa tan 14,8 gam hỗn hợp gồm fe và các oxit của nó trong HCL vừa đủ thu được dd B chứa 2 muối , trong đó mFeCl2 - 19,05 gam.Tính m FeCl3 và thành phần về % khối lượng mỗi muối trong B?
đã hỏi 3 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Teemo- Tiến sĩ (19.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn.
đã hỏi 8 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
Bài 5: Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn.
đã hỏi 10 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 526 lượt xem
Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G sao cho phù hợp và hoàn thành các PTHH sau:
đã hỏi 20 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
Thổi 672 ml (đktc) hỗn hợp khí A gồm một ankan, một anken và một ankin (đều có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau) qua lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thì thấy có 3,4 gam AgNO3 đã tham gia phản ứng. Cũng lượng hỗn hợp khí A như trên làm mất màu vừa hết 200 ... . 1) Xác định công thức cấu tạo và tính khối lượng mỗi chất trong A. 2) Đề nghị phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp A.
đã hỏi 30 tháng 5, 2020 trong Toán lớp 11 bởi Mabelle Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...