Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
746 lượt xem
trong Hóa học lớp 9 bởi maianhzxcv3012665 Học sinh (12 điểm)
Cho sơ đồ sau: A---> B ---> D ----> E ----> G ---> T ---> D --> T ---> A. Xác định các chất ứng với các chữ cái. Biết A là Al.

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Nguyentrantunhan Cử nhân (3.3k điểm)

1 TH nha bạn 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 146 lượt xem
Cho hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, khí Z và chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được khí B. Sục từ từ khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thu được kết tủa D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào ... thành phần các chất có trong Y, Z, A, B, D, E, G. Viết các phương trình hóa học xảy ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
đã hỏi 20 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 526 lượt xem
Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G sao cho phù hợp và hoàn thành các PTHH sau:
đã hỏi 20 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 335 lượt xem
A là một hợp chất của nitơ và hiđro với tổng số điện tích hạt nhân bằng 10. B là một oxit của nitơ, chứa 36,36% oxi về khối lượng. a. Xác định các chất A, B, D, E, G và hoàn thành các phương trình phản ứng: b. Viết công thức cấu tạo của D và nêu các tính chất hóa học đặc trưng của D.
đã hỏi 8 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi xavia2k5 Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 717 lượt xem
Xác định các chất A, B, D, X, Y, Z và viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau: Z <- Y <- X <- Etilen -> A -> B -> D Cho biết: D và Z là 2 polime được sử dụng nhiều trong đời sống. B là một hiđrocacbon có 92,31% khối lượng cacbon và 31,2 gam B làm mất màu vừa hết 100 ml dung dịch KMnO4 2M ở nhiệt độ thường. Tỉ khối hơi của Y với không khí là 2,155.
đã hỏi 30 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi Mabelle Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 323 lượt xem
cô giao bảo minh M=1080 nhung ko noi cách giải bảo đầu óc phải tư duy , các bạn giúp mình nhé!!!!
đã hỏi 3 tháng 1, 2016 trong Toán tiểu học bởi coxanh Học sinh (125 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 621 lượt xem
Xác định công thức các chất và viết phương trình phản ứng biểu diễn theo sơ đồ biến đổi hóa học sau:
đã hỏi 20 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.1k lượt xem
Xác định A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau: a) MnO2 + (A) → MnCl2 + (B)↑ + (C) b) (B) + H2 → (A) c) (A) + (D) → FeCl2 + H2 d) (B) + (D) → FeCl3 e) (B) + (C) → (A) + HClO
đã hỏi 24 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 77 lượt xem
Fe + O2 → A A + HCl → B + C + H2O B + NaOH → D + G C + NaOH → E + G
đã hỏi 4 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
+1 thích
8 câu trả lời 1.4k lượt xem
1. Khoanh tròn chữ cái (A, B, C, D) của từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành những câu sau: 1."How is ........................ weather today?" - "It's sunny. A. this           B. a             C. the               D. it 2.  There.................... six book on the table.  A ... ........ her homework at 10 pm. A. do                   B. doing                  C. does                      D. is. doing
đã hỏi 26 tháng 5, 2017 trong Tiếng Anh tiểu học bởi nguyenlinhc10 Thần đồng (776 điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...