Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
76 lượt xem
trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.0k điểm)

Cho hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, khí Z và chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được khí B. Sục từ từ khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thu được kết tủa D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y cho đến khi kết tủa lớn nhất thì thu được chất rắn E. Nung E trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn G.

Xác định thành phần các chất có trong Y, Z, A, B, D, E, G. Viết các phương trình hóa học xảy ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất

X\left\{\begin{matrix} Al_2O_3& & \\ MgO& & \\ Fe & & \\ Cu & & \end{matrix}\right.\overset{HCdu}{\rightarrow} ddY \left\{\begin{matrix} AlCl_3 & & \\ MgCl_2& & \\ FeCl_2& & \\ HCl_{du}& & \end{matrix}\right.+ Z: H_2+ CR _A: Cu

CR_A: Cu+ H_2SO_4_{(d,n)}\rightarrow khi B: SO_2 \overset{+Ca(OH)_2}{\rightarrow} ktD: CaSO_3

ddY+ NaOH\rightarrow CR_E \left\{\begin{matrix} Al(OH) _3& & \\ Mg(OH)_2 & & \\ Fe(OH)_2 & & \end{matrix}\right.+ \overset{kk, t^{0}}{\rightarrow} CR_G\left\{\begin{matrix} Al_2O_3 & & \\ MgO & & \\ Fe_2O_3 & & \end{matrix}\right.

(Vì NaOH+ddY thu được kết tủa lớn nhất nên Al(OH)3 ko bị hòa tan)

PTPỨ:

Al_2O_3+6HCl\rightarrow 2AlCl_3+H_2O

MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2 + H_2O

Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+ H_2O

Cu+2H_2SO_4_{(d,n)}\rightarrow CuSO_4 + SO_2+2H_2O

SO_2+Ca(OH)_2\rightarrow CaSO_3+H_2O

AlCl_3+3NaOH\rightarrow Al(OH)_3+3NaCl

MgCl_2+2NaOH\rightarrow Mg(OH)_2+2NaCl

FeCl_2+2NaOH\rightarrow Fe(OH)_2+2NaCl

HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O

2Al(OH)_3\overset{t^{0}}{\rightarrow}Al_2O_3+3H_2O

Mg(OH)_2\overset{t^{0}}{\rightarrow}MgO+H_2O

2Fe(OH)_2+\frac{1}2{}O_2\overset{t^{0}}{\rightarrow}Fe_2O_3+2H_2O

 

 

 

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 493 lượt xem
Cho sơ đồ sau: A---> B ---> D ----> E ----> G ---> T ---> D --> T ---> A. Xác định các chất ứng với các chữ cái. Biết A là Al.
đã hỏi 12 tháng 9, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi maianhzxcv3012665 Học sinh (44 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 342 lượt xem
Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G sao cho phù hợp và hoàn thành các PTHH sau:
đã hỏi 20 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.0k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 198 lượt xem
A là một hợp chất của nitơ và hiđro với tổng số điện tích hạt nhân bằng 10. B là một oxit của nitơ, chứa 36,36% oxi về khối lượng. a. Xác định các chất A, B, D, E, G và hoàn thành các phương trình phản ứng: b. Viết công thức cấu tạo của D và nêu các tính chất hóa học đặc trưng của D.
đã hỏi 8 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi xavia2k5 Cử nhân (4.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 457 lượt xem
Xác định các chất A, B, D, X, Y, Z và viết các phương trình hóa học theo sơ đồ sau: Z <- Y <- X <- Etilen -> A -> B -> D Cho biết: D và Z là 2 polime được sử dụng nhiều trong đời sống. B là một hiđrocacbon có 92,31% khối lượng cacbon và 31,2 gam B làm mất màu vừa hết 100 ml dung dịch KMnO4 2M ở nhiệt độ thường. Tỉ khối hơi của Y với không khí là 2,155.
đã hỏi 30 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 10 bởi Mabelle Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 67 lượt xem
Cho 1 dung dịch có hòa tan 16,8g NaOH tác dụng với dung dịch có hòa tan 8g Fe2(SO4)3, sau đó lại thêm vào dung dịch trên 13,68g Al2(SO4)3. Từ những ... Xác định nồng độ M của mỗi chất trong dung dịch A sau khi pha loãng?
đã hỏi 5 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 621 lượt xem
Lấy 9,64 g muối A hòa tan vào nước, sau đó cho tác dụng với Ba(OH)2 dư, khi đun nóng ta thu được kết tủa B và khí C. Lấy kết ... trình phản ứng xảy ra? 2) Xác định các giá trị x, y, p, q, t?
đã hỏi 4 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
Fe + O2 → A A + HCl → B + C + H2O B + NaOH → D + G C + NaOH → E + G
đã hỏi 4 tháng 10, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 937 lượt xem
Xác định A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau: a) MnO2 + (A) → MnCl2 + (B)↑ + (C) b) (B) + H2 → (A) c) (A) + (D) → FeCl2 + H2 d) (B) + (D) → FeCl3 e) (B) + (C) → (A) + HClO
đã hỏi 24 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
  • hóa-học-10
+4 phiếu
0 câu trả lời 366 lượt xem
cho 2 đa thức : f(x)=(a+4)x^3-4x+8 và g(x) = x^3 -4bx^2 -4x +c -3                                  trong đó a,b,c là hằng. Xác định a,b,c để f(x)= g(x0
đã hỏi 3 tháng 5, 2018 trong Toán lớp 7 bởi Longtruong Học sinh (22 điểm)

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...