Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
526 lượt xem
trong Vật lý lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)

Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G sao cho phù hợp và hoàn thành các PTHH sau:


Các câu hỏi liên quan

+1 thích
0 câu trả lời 335 lượt xem
A là một hợp chất của nitơ và hiđro với tổng số điện tích hạt nhân bằng 10. B là một oxit của nitơ, chứa 36,36% oxi về khối lượng. a. Xác định các chất A, B, D, E, G và hoàn thành các phương trình phản ứng: b. Viết công thức cấu tạo của D và nêu các tính chất hóa học đặc trưng của D.
đã hỏi 8 tháng 3, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi xavia2k5 Cử nhân (4.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 746 lượt xem
Cho sơ đồ sau: A---> B ---> D ----> E ----> G ---> T ---> D --> T ---> A. Xác định các chất ứng với các chữ cái. Biết A là Al.
đã hỏi 12 tháng 9, 2019 trong Hóa học lớp 9 bởi maianhzxcv3012665 Học sinh (12 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 146 lượt xem
Cho hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, khí Z và chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được khí B. Sục từ từ khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thu được kết tủa D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào ... thành phần các chất có trong Y, Z, A, B, D, E, G. Viết các phương trình hóa học xảy ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
đã hỏi 20 tháng 4, 2020 trong Hóa học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.1k lượt xem
Xác định A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau: a) MnO2 + (A) → MnCl2 + (B)↑ + (C) b) (B) + H2 → (A) c) (A) + (D) → FeCl2 + H2 d) (B) + (D) → FeCl3 e) (B) + (C) → (A) + HClO
đã hỏi 24 tháng 5, 2018 trong Hóa học lớp 10 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.4k điểm)
+4 phiếu
0 câu trả lời 575 lượt xem
cho 2 đa thức : f(x)=(a+4)x^3-4x+8 và g(x) = x^3 -4bx^2 -4x +c -3                                  trong đó a,b,c là hằng. Xác định a,b,c để f(x)= g(x0
đã hỏi 3 tháng 5, 2018 trong Toán lớp 7 bởi Longtruong Học sinh (22 điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 194 lượt xem
Cho  Trong đó là hằng .Xác định a,b,c để 
đã hỏi 13 tháng 7, 2017 trong Toán lớp 7 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 527 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 81 lượt xem
cho các phân thức A/B C/D và E/F thỏa mãn A/B=C/D=E/F chứng minh A/A+C-E=B/B+D-F
đã hỏi 12 tháng 6, 2022 trong Toán lớp 8 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 137 lượt xem
Cho tứ diện ABCD có \(AB=a;CD=d;AC=b;BD=e;AD=c;BC=f\) . Gọi \(S_1,S_2,S_3\) là diện tích của thiết diện tạo bởi tứ diện và ca&#769 ... diện của tứ diện. Chứng minh rằng: \(ad+be+cf \geq 4(S_1+S_2+S_3)\)
đã hỏi 22 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (52.9k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...