Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+4 phiếu
1.2k lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.6k điểm)

Rewrite the following sentences, using the given words below :

Question 1. Mr. Dryden mended the washing machine.

⟹ The washing …………….

Question 2. The room is so small that we can’t live in it. (too…to)

⟹ The room ……………….

Question 3. He arrived in the middle of our lunch time. (while)

⟹ He ………………

Question 4. That film made me bored. (boring)

⟹ I  ……………….

Question 5. They have never seen that film before.

⟹ This is the first ……………


2 Trả lời

+1 thích
bởi YasuoVN Thạc sĩ (8.5k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên
 
Hay nhất
Câu 1)the washing machine was mended by Mr. Dryden

Câu 2)The room is too small for us to live in

Câu 3)He arrived while we were having lunch

Câu 4)I found that film boring

Câu 5)this is the first time they have seen that film
0 phiếu
bởi Phamthunhien Tiến sĩ (22.1k điểm)

Question 1. The washing machine was mended by Mr. Dryden.

Question 2. The room is too small for us to live in.

Question 3. He arrived while we were having lunch.

Question 4. I found that film boring.

Question 5. This is the first time they have seen that film.

 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 438 lượt xem
1 Mary / be/ both/ young / pretty. 2 I / be / afraid / I / can not come / your birthday party. 3 What time / you / get / word / yesterday / morning / ? 4 How long / it / take / you / get / school / ? 5 I / not / interested / find / new / job. 6 my father ... / the summer. 9 They / look / forward / meet / old / friends / again. 10 It / important / you / do / your homework / before / you / class.
đã hỏi 25 tháng 1, 2017 trong Vật lý lớp 7 bởi cô nàng hoàng đạo Học sinh (342 điểm)
+4 phiếu
2 câu trả lời 380 lượt xem
Rewrite the following sentences, using the given words below. Question 1. Mr. Dryden mended the washing machine. ⟹ The washing ……………. Question 2. He arrived in the middle of our lunch time. (while) ⟹ He …………………… Question 3. That film made me bored. (boring) ⟹ I    …………………… Question 4. They have never seen that film before. ⟹ This is the first …………….
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.6k điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 264 lượt xem
1.Like/what/the/is/weather/in/winter/the/? 2. There/four/season/are/a/year/in 3. Park/a/goes/week/she/the/times/to/four.  4. Summer vacation / going / halongbay/ visit / to / They / are / this 
đã hỏi 5 tháng 4, 2017 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Sharks Cử nhân (2.6k điểm)
+1 thích
7 câu trả lời 249 lượt xem
Tiep tuc ket ban nha muon ket ban cu tra loi nha
đã hỏi 27 tháng 2, 2017 trong Khác bởi Akishi_Uchiha Thạc sĩ (5.0k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 195 lượt xem
Rewrite the following sentences, using the suggestions: 1. You can go with us to the event. You can stay at home watching TV. (using the coordinating conjunctions : “and”, “or”, “but” or “so” ) 2. The furniture was so expensive that I didn’t buy it. -> The furniture was too____________________ 3. Fog held up the trains. -> The ________________________________
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.6k điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 1.7k lượt xem
Rewrite the following sentences using the words given so that it means exactly the same as the first sentence.  Question 1. The gardener waters the flowers every evening. ⟹ The flowers _________________ Question 2. My nephew often flied a kite in this ... . ⟹ Her boyfriend didn't remember  _________________ Question 6. He sang Sarah the whole song many times. ⟹ Sarah listened him ________________
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.6k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 1.1k lượt xem
The painting is bigger than the photograph.(not as...as) Hoa ang Tim are both 13 years old. (the same...as) Khanh is a better painter than Giang. (as...as) Her book is not the same as mine. (different from)
đã hỏi 5 tháng 8, 2017 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi hello mọi người Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
1. The painting is worth $25,000 (VALUED) 2. I don’t personally care if they come or not (MATTER) 3. Despite his age , he’s still working (RETIRED)
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Silent Cử nhân (2.4k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 94 lượt xem
-Trong trường hợp này chúng ta phải đánh phách như thế nào ạ. Một nốt móc đơn tiếp theo đến một nốt móc đơn có dấu nối với một nốt móc đơn nữa.
đã hỏi 5 tháng 6, 2019 trong Mỹ thuật-Âm nhạc THCS bởi lananh54058 Học sinh (64 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 85 lượt xem
Mk mở một lớp hok Tiếng Nhật miễn phí đây ! Ai hok thì đăng ký ở dưới nha !
đã hỏi 5 tháng 4, 2017 trong Khác bởi ༻✿ღ๖ۣۜArianna๖ۣۜღ✿༻ Thạc sĩ (6.4k điểm)
 1. PTG

  14911 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  10124 Điểm

 3. vxh2k9850

  8953 Điểm

 4. Khang1000

  5160 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
 1. phamngoctienpy1987844

  25762 Điểm

 2. Khang1000

  22257 Điểm

 3. vxh2k9850

  15447 Điểm

 4. Zake

  13594 Điểm

Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...