Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
530 lượt xem
trong Sinh học lớp 9 bởi
đã sửa bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị

      bài tập ADN

- Tổng số Nu của ADN, số Nu môi trường nội bào cung cấp để gen tự nhân đôi.

- Chiều dài của ADN

- Số gen liên kết Hidro

- Khối lượng của ADN.

bởi phuphuphu Cử nhân (1.7k điểm)
Bạn muốn viết công thức hay làm toán sinh để mình giúp.

2 Trả lời

0 phiếu
bởi dqmvn1139 Học sinh (25 điểm)
Nu= (2 x L): 2 x 3,4           L:chiều dài

L=N : 2 x 3,4                     N: số nu

N= A x T x G x X

H = 2xA +3xG                  H:hidro

M=Nx300 (đơn vị C).      M:khối lượng 
0 phiếu
bởi thieungocvy Cử nhân (4.5k điểm)

- Tổng số nu của gen: 

N = 2A + 2G. 

N = (L x 2): 3,4. (L: chiều dài gen).

N = 20 x C. (C: số chu kì xoắn)

- Số nu môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi: 

N_{mtr} = N(2^{k}-1) (k: số lần nhân đôi, k > 0). 

- Chiều dài của ADN: 

L = N/2 x 3,4.

- Số liên kết hydro của gen: 

H = N + G. 

H = 2A + 3G.

- Khối lượng ADN: 

M = N x 300 đvC. 

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
2 câu trả lời 532 lượt xem
Một gen có 1200 nuclêôtit và có 30% ađênin . Do đột biến chiều dài của gen giảm 10,2 ăngstrong và kém 7 liên kết hydrô . Số nuclêôtit tự do từng loại mà môi trường phải cung cấp để cho gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp hai lần là: A. A= T =1080 ; G = X=720 B. A= T=1074 ; G=X=717  C. A= T=1432 ; G =X=956  D. A= T =1440 ; G =X =960
đã hỏi 11 tháng 9, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (995 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 3.6k lượt xem
một gen có chiều dài 0,51 micromet có G= 900 Nu a xác định chiều dài gen b tính khối lượng phân tử gen( biết rằng khối lượng phân tử của 1 nucleotit  là 300 đ.v C) c tính số liên kết hidro giữa các nucleotit của gen
đã hỏi 18 tháng 12, 2018 trong Sinh học lớp 9 bởi setsuna Thần đồng (567 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 280 lượt xem
Cho một đoạn gen có cấu trúc như sau: 5'... TXG- GAX- ATX- XTA- XAG- GXT...3' 3'... AGX- XTG- TAG- GAT- GAX- XGA ... 5'   Nếu gen tiến hành sao mã 5 lần, chỉ tính ở đoạn gen nói trên, thì số lượng từng loại N môi trường cung cấp là bao nhiêu
đã hỏi 11 tháng 11, 2018 trong Sinh học lớp 9 bởi neko_2711 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 118 lượt xem
Một gen có tổng liển kết hoá trị với liên kết hidro bằng 1438.Trong đó liên kết hidro nhiều hơn 542 liên kết a) Xác định tổng ... tự do và số nu tự do mỗi loại mà mtcc cho gen nhân đôi 1 lần
đã hỏi 13 tháng 12, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi Nyyy
+1 thích
2 câu trả lời 3.4k lượt xem
Một gen của sinh vật nhân sơ có chiều dài 3060 A0. Gen phiên mã ra một phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit như sau: A ... cho quá trình phiên mã trên? b) Số nuclêôtit từng loại trên gen?
đã hỏi 13 tháng 10, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8.4k lượt xem
Một gen dài 5100Ao, số nucleotit loại A của gen bằng 2/3 số lượng một loại nucleotit khác. Gen này thực hiện tái bản liên tiếp 4 lần. Số nucleotit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản trên là: A. A=T= 9000; G=X=13500 B. A=T= 2400; G=X=3600 C. A=T=9600; G=X=14400 D. A=T=18000; G=X=27000
đã hỏi 14 tháng 5, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi Duyen2011 ● Cộng Tác Viên Học sinh (267 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 3.6k lượt xem
Câu 16: Một đoạn phân tử ADN có 300 A và 600 G. Tổng số liên kết hidro được hình thành giữa các cặp bazo nito là A. 2200 B. 2400 C. 2700 D. 5400
đã hỏi 3 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi nguyendindan Thạc sĩ (5.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.3k lượt xem
Một gen có 3000 nuclêôtit có tổng số liên kết hiđrô và liên kết hóa trị giữa Nu với Nu là 6898 trong đó số liên kết hóa trị ít hơn 902 liên kết trên mạch 1 của gen có 300 Guanin và Ađênin chiếm 20% số nucleotit của mạch a) Gen trên dài bao nhiêu micrômet? b) Tính số lượng từng loại nuclêôtit của gen? c) Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch của gen?
đã hỏi 15 tháng 11, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 529 lượt xem
Môt gen có 900 căp nucleotit và có tỉ lệ các nucleotit bằng nhau. Số liên kết hidro của gen là: A. 2250 B. 1798 C. 1125 D. 3060  
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi Duyen2011 ● Cộng Tác Viên Học sinh (267 điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...