Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
3.6k lượt xem
trong Sinh học lớp 9 bởi setsuna Thần đồng (567 điểm)
một gen có chiều dài 0,51 micromet có G= 900 Nu

a xác định chiều dài gen

b tính khối lượng phân tử gen( biết rằng khối lượng phân tử của 1 nucleotit  là 300 đ.v C)

c tính số liên kết hidro giữa các nucleotit của gen

2 Trả lời

+1 thích
bởi NVM Học sinh (16 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi setsuna
 
Hay nhất
a/  đổi 1 micromet = 1. 10^4 angtostrom =>  0,51 micromet = 5100 angtosrom

=> chiều dài của gen là 5100A

b/  biết khối lượng phân tử của 1 Nucleotit = 300 đvC => ta có công thức

M= L/3,4 .2 .300  => Mgen = 5100: 3,4 . 2 .300= 900000đvC

c/ tổng số nu của cả gen là

N= 5100:3,4 .2= 3000 nu

theo NTBS : A=T; G=X

=> G=X=900nu;    A=T={3000-(900.2)}: 2=600nu

vì A liên kết với T bằng 2 liên kết Hidro, G liên kết với X bằng 3 liên kết Hidro

=> ta có: (600.2)+(900.3)= 3900 liên kết
+1 thích
bởi thieungocvy Cử nhân (4.5k điểm)

a. Chiều dài của gen =L =  0,51.10^{4} = 5100 Angstrong. 

b. Tổng số nu của gen: N = (L x 2):3,4 = (5100 x 2):3,4 = 3000 nu. 

=> Khối lượng của gen = 3000 x 300 = 900000 đvC.

c. Số liên kết hydro giữa các nucleotide: H = N + G = 3000 + 900 = 3900 nu.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 530 lượt xem
bài tập ADN - Tổng số Nu của ADN, số Nu môi trường nội bào cung cấp để gen tự nhân đôi. - Chiều dài của ADN - Số gen liên kết Hidro - Khối lượng của ADN.
đã hỏi 24 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi Khách
+1 thích
1 trả lời 208 lượt xem
Phân tử mARN được tổng hợp từ một gen bị đột biến chứa 449A, 150U, 301G, 600X. Biết rằng trước khi đột biến thì gen dài 0,51 micromet và A/G=2/3. Dạng đột biến của gen nói trên là?
đã hỏi 10 tháng 9, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (995 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 529 lượt xem
Môt gen có 900 căp nucleotit và có tỉ lệ các nucleotit bằng nhau. Số liên kết hidro của gen là: A. 2250 B. 1798 C. 1125 D. 3060  
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi Duyen2011 ● Cộng Tác Viên Học sinh (267 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 532 lượt xem
Một gen có 1200 nuclêôtit và có 30% ađênin . Do đột biến chiều dài của gen giảm 10,2 ăngstrong và kém 7 liên kết hydrô . Số nuclêôtit tự do từng loại mà môi trường phải cung cấp để cho gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp hai lần là: A. A= T =1080 ; G = X=720 B. A= T=1074 ; G=X=717  C. A= T=1432 ; G =X=956  D. A= T =1440 ; G =X =960
đã hỏi 11 tháng 9, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (995 điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 420 lượt xem
Một phân ARN có chiều dài 0,306 micromet, ARN này có G= 2/3X và A= 405. Gen tổng hợp ARN có tổng % Nu loại A và 1 loại Nu khác là 40%. a. Tính ... của ARN? c. Tính số liên kết hóa trị Đ - P chứa trong gen và trong ARN?
đã hỏi 15 tháng 12, 2019 trong Sinh học lớp 10 bởi JinKun Thần đồng (509 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 3.6k lượt xem
Câu 16: Một đoạn phân tử ADN có 300 A và 600 G. Tổng số liên kết hidro được hình thành giữa các cặp bazo nito là A. 2200 B. 2400 C. 2700 D. 5400
đã hỏi 3 tháng 12, 2020 trong Sinh học lớp 10 bởi nguyendindan Thạc sĩ (5.3k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 1.1k lượt xem
Một gen ở sinh vật nhân sơ có số lượng các loại nucleotit trên một mạch là A = 70; G = 100; X = 90; T = 80. Gen này nhân đôi một lần, số nucleotit loại X mà môi trường nội bào cần cung cấp cho quá trình này là: A. 100        B. 190 C. 90          D. 180
đã hỏi 13 tháng 5, 2019 trong Sinh học lớp 12 bởi Duyen2011 ● Cộng Tác Viên Học sinh (267 điểm)
+4 phiếu
1 trả lời 180 lượt xem
Cho khối lượng nguyên tử đồng vị  , electron, proton, notron lần lượt là: 12112,490; 0,511; 938,56; 939,550 MeV. Năng lượng liên kết là?
đã hỏi 13 tháng 6, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 92 lượt xem
a) Tính chu kì dao động của con lắc b) Tích điện q= -10 mũ -7C cho qua cầu rồi đặt trong điện trường có điện trường. Biết E =3,10 mũ 4 V/m, tính chu kì dao động mới của con lắc trong các trường hợp sau + Vecto E hướng thẳng đứng xuống dưới + Vecto E hướng thẳng đứng lên trên  
đã hỏi 4 tháng 9, 2023 trong Vật lý lớp 11 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...