Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
382 lượt xem
trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
Cho 6,6g axit axetic pư vs 4,04g hỗn hợp gồm ancol metylic và ancol etylic tỉ lệ 2:3 về số mol( xúc tác H2SO4 đặc , t°) thì thu đc m (g) hỗn hợp este. Biết hiệu suất các pư este hoá đều bằng nhau và bằng 60%. Giá trị m ?

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 680 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ancol metylic , ancol etylic và phenol có khối lượng 14,8g được chia A làm 2 phần bằng nhau.      + Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với Na dư thu đc 1,846l khí H2 ( 27,3ºC , 1atm).      + Phần 2: Phản ứng với dung dịch brom thấy xuất hiện 8,275g kết tủa trắng a) Viết phương trình các phản ứng đã xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm các chất trong X.    
đã hỏi 10 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 357 lượt xem
Hỗn hợp X gồm ancol metylic , ancol etylic và phenol có khối lượng 14,8g được chia A làm 2 phần bằng nhau.      + Phần 1: Tác dụng hoàn toàn với Na dư thu đc 1,846l khí H2 ( 27,3ºC , 1atm).      + Phần 2: Phản ứng với dung dịch brom thấy xuất hiện 8,275g kết tủa trắng a) Viết phương trình các phản ứng đã xảy ra. b) Tính thành phần phần trăm các chất trong X.    
đã hỏi 10 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 77 lượt xem
Cho 0,12 mol glixerol pư vs 0,18 mol axit đơn chức X( có h2so4 đặc) thì thu đc 9,504g hợp chất Y ( biết hiệu suất pư este hoá là 60%). Tên gọi của X?
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 332 lượt xem
Đun nóng axit axtetic với ancol isoamylic có h2so4 đặc xúc tác thu đc isoamyl axetat . Khối lượng dầu chuối thu đc khi vho 135g axit axetic tác dụng vs 176g ancol isoamylic là? Bt hiệu suất pư este hoá đạt 70%
đã hỏi 13 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 485 lượt xem
Cho hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O với tỉ lệ mol 1:1) phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 1 rượu X và 4,1 một muối. Oxi hóa X thành anđehit (H% = 100%), rồi lấy sản phẩm thu được thực hiện phản ứng tráng gương hoàn toàn thì thu được 43,2 gam Ag. a, Công thức của rượu X là? b, Tìm CTCT 2 chất trong A?
đã hỏi 16 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 440 lượt xem
Một hỗn hợp A gồm CH3OH và C3H7OH có tỉ lệ số mol tương ứng 5:1. Hỗn hợp khí B gồm 2 olefin ở điều kiện thường. Chia A làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: cho tác dụng với Na thu được V lít H2 (dktc) Phần 2: cho tác dụng với H2SO4 đặc ở 180© tạo thành hỗn hợp sản phẩm khí ... lít H2 ở trên. a) xác định công thức 2 olefin trong B b) muốn đốt cháy hh B cần thể tích O2 gấp bao nhiêu lần hỗn hợp B (H%=100%)
đã hỏi 29 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 9 bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (34.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 210 lượt xem
Khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là: A 1,1 g và 2,1 g B 1,4 g và 1,8 g C 1,6 g và 1,6 G D 2,0 g và 1,2 g
đã hỏi 13 tháng 10, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi nguyenhoangu3993 Học sinh (494 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 451 lượt xem
Thực hiện phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol khi có mặt H2SO4 đặc, đun nóng và cát (SiO2). Sau khi phản ứng đạt đến trạng thái cân ... ;un nóng nhằm làm cho nước bay hơi nhanh hơn. A. 2 B. 3 C. 5 D.4
đã hỏi 18 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 391 lượt xem
Một hỗn hợp X chứa 100 mol gồm N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1 : 3. Áp suất ban đầu là 300atm. Sau phản ứng tạo amoniac, áp suất giảm còn 285atm. Nếu nhiệt độ giữ không đổi thì hiệu suất phản ứng là:  
đã hỏi 11 tháng 9, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi Daxua_the_feeder Học sinh (214 điểm)
+1 thích
1 trả lời 155 lượt xem
Hỗn hợp A gồm Al, Zn có tỉ lệ mol 2:1; B là dung dịch HCl 1M. Oxi hóa hoàn toàn 1,19(g) hỗn hợp A thu được hỗn hợp oxit D, hòa tan bằng 71(ml) dung dịch B thì còn lại bao nhiêu gam oxit không tan?
đã hỏi 20 tháng 2, 2021 trong Hóa học lớp 10 bởi Letram Cử nhân (5.0k điểm)

HOT 1 giờ qua

  1. 333cuchillthoi302

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...