Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
28 lượt xem
cách đây trong Toán lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (24.0k điểm)
đã mở lại cách đây bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị
A. Phép tịnh tiến là phép dời hình.

B. Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng.

C. Phép tịnh tiến biến hai đoạn thẳng song song thành hai đoạn thẳng song song.

D. Phép tịnh tiến biến hai đoạn thẳng bằng nhau thành hai đoạn thẳng bằng nhau.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm củaSA, SB. Khẳng định nào sau đây sai? \(A. IJC{\rm D}là ... )=J{\rm D}. D. \left(IAC\right)\cap \left(JB{\rm D}\right)=AO, O là tâm ABC{\rm D}.\)
đã hỏi 26 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (14.9k điểm)
 • hình-học-không-gian
 • dễ
0 phiếu
1 trả lời 154 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (AB//CD). Khẳng định nào sau đây sai? A. Hình chóp S.ABCDcó 4 mặt bên. B. Giao tuyến của ... ;t phẳng \(\left(SAB\right) và \left(SAD\right)\) là đường trung bình của ABCD.
đã hỏi 26 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (14.9k điểm)
+3 phiếu
0 câu trả lời 42 lượt xem
a) Trên mỗi khoảng mà hàm số y = sin x đồng biến thì hàm số y = cos x nghịch biến. b) Trên mỗi khoảng mà hàm số y = sin2x thì hàm số y = cos2x nghịch biến.
đã hỏi 27 tháng 2, 2021 trong Toán lớp 11 bởi 584ewqad Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
A. Nếu dãy số hữu hạn thì nó bị chặn. B. Mỗi dãy số là một hàm số. C. Nếu dãy số tăng thì nó bị chặn dưới. D. Mỗi hàm số là một dãy số.
đã hỏi 6 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (24.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 388 lượt xem
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau A. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.  B. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.  C. Nếu M' là ảnh của M qua phép quay Q_{\left(O;\alpha \right)}  thì \left(OM';OM\right)=\alpha .  D. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.  
đã hỏi 26 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (14.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Cho hàm số\( y=ax^{2} +b\left|x\right|+c \)với \(a\ne 0\) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây sai? A. Hàm số đồng biến ... khoảng \(\left(-1;0\right) \) D. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left(0;1\right)\)
đã hỏi 12 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 10 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (14.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Giả sử \(\int _{0}^{1}f\left(x\right)dx =2,\int _{1}^{4}f\left(x\right)dx =3, \int _{0}^{4}g\left(x\right)dx =4.\) Khẳng định nào sau đây sai? A. \( \int _{0}^{4}\left(f\left(x\right)-g\left(x\right)\right)dx =1. \) B. \( \int _{0}^ ... C. \(\int _{0}^{4}f\left(x\right)dx >\int _{0}^{4}g\left(x\right)dx . \) D. \(\int _{0}^{4}f\left(x\right)dx =5. \)
đã hỏi 15 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 12 bởi ngocnguyen2912 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (884 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
A. Hàm số y= tanx+sinx là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π B. Hàm số y  = cosx là hàm số tuần hoàn với chu kì 2π C. Hàm số y= cotx+tanx là hàm số tuần hoàn với chu kì π . D. Hàm số y = sinx là hàm số tuần hoàn với chu kì π .
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (24.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 87 lượt xem
Xét hàm số\( f\left(x\right)=\sqrt[{3}]{\cos 2x}\) . Tìm khẳng định SAI ? \(A.f\left(\frac{\pi }{2} \right)=-1. \) \(B.f'\left(x\right)=\frac{-2\sin 2x}{3\sqrt[{3}]{\cos ^{2} 2x} } . \) \(C.f'\left(\frac{\pi }{2} \right)=0. \) \(D.3y.y'+2\sin 2x=0.\)
đã hỏi 24 tháng 10, 2020 trong Toán lớp 11 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 112 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD. Các điểm Evà Flần lượt là trung điểm cạnh SA và SC. Khẳng định nào sau đây đúng? \(A. EF{\rm //}BD. B. EFcắt \left(ABCD\right). \) C. EFvàACchéo nhau. \(D.EF{\rm //}\left(ABCD\right).\)
đã hỏi 26 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (14.9k điểm)
 1. PTG

  14911 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  10124 Điểm

 3. vxh2k9850

  8953 Điểm

 4. Khang1000

  5160 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
 1. phamngoctienpy1987844

  25762 Điểm

 2. Khang1000

  22257 Điểm

 3. vxh2k9850

  15447 Điểm

 4. Zake

  13594 Điểm

Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...