Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
268 lượt xem
trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
Cơ thể có kiểu gen Aa giảm phân sẽ tạo ra những loại giao tử nào trong các trường hợp sau:

a. Các cặp NST phân li bình thường

b. Tất cả các cặp NST không phân li ở giảm phân 1, ở giảm phân 2 phân li bình thường.

c. Tất cả các cặp NST đều phân li bình thường, giảm phân 2 tất cả các NST đều không phân li.

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất
A. Các NST phân li bình thường tạo giao tử A và a

B. Tất cả các NST không phân li trong GP I, GP II bình thường tạo giao tử: Aa và O

C. Tất cả các NST phân li bình thường ở GPI, giảm phân II tất cả các NST đều ko phân li tạo giao tử: AA, aa và O

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 133 lượt xem
Ở một cơ thể (P), xét 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb và Dd. Biết rằng Bb và Dd cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể; Aa nằm trên một cặp ... ng hợp tử về tất cả các gen chiếm tỉ lệ 15%. A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
đã hỏi 21 tháng 6, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.5k lượt xem
Cho cá thể có kiểu gen Ab/aB. Khi giảm phân cho những loại giao tử nào? Biết các gen liên kết hoàn toàn.
đã hỏi 8 tháng 6, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9.2k lượt xem
Một cơ thể có kiểu gen AaBb khi giảm phân bình thường cho những loại giao tử: A. A; a; B; b B. AB; Ab; aB; Bb. C. Aa; Ab; aB; ab. D. AB; Ab; aB; ab.
đã hỏi 19 tháng 3, 2017 trong Sinh học lớp 9 bởi tranvanhungtk Học sinh (125 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3.5k lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 145 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 243 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 4.8k lượt xem
Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Xác định số kiểu giao tử có thể tạo ra từ các cá ... gen như sau: AabbDd; aaBbDd; AaBbDd; AaBbDDEe? Viết kí hiệu các loại giao tử đó?
đã hỏi 18 tháng 10, 2019 trong Sinh học lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...