Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
66 lượt xem
trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
 
Hay nhất

Để \(P \in \mathbb Z\)

\(\Rightarrow 14\ \vdots \ [3(\sqrt x+2)]\)

\(\Rightarrow [3(\sqrt x+2)] \in Ư(14)=\{ -14;-1;1;14\}\)

Với  \(3(\sqrt x+2)=-14 \Rightarrow \sqrt x=\frac{-20}3<0\ \) (loại)

Với  \(3(\sqrt x+2)=-1 \Rightarrow \sqrt x=\frac{-7}3<0\ \)(loại)

Với  \(3(\sqrt x+2)=1 \Rightarrow \sqrt x=\frac{-5}3<0\ \)(loại)

Với  \(3(\sqrt x+2)=14 \Rightarrow x=\frac{64}9\) 

Vậy \(x=\frac{64}9\)

Chúc bạn học tốt!

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 78 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 8 trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 52 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 8 trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 8 trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 8 trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 8 trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 88 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 8 trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 8 trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
đã hỏi 15 tháng 8 trong Toán lớp 9 bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 2.1k lượt xem
Cho biểu thức A= -Tìm x thuộc Z để  thuộc Z
đã hỏi 15 tháng 7, 2019 trong Toán lớp 9 bởi Teemo- Tiến sĩ (19.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 81 lượt xem
Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua ba điểm \(A\left(2 ; 1 ; 0\right), B\left(1 ; 0 ; 0\right), C\left(1 ; 1 ; 1\right) \)và có tâm thuộc mặt phẳng (P):x+y+z-2=0.
đã hỏi 23 tháng 8, 2021 trong Toán lớp 11 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...